Zvolte jazyk

V poslední době na eTrading.sk směřovaly prosby s objasněním zadávání příkazů do obchodní platformy. Pochopení podstaty jednotlivých příkazů, kdy který z nich použít a jak ho správně umístit, je samozřejmě absolutním základem pro praktické obchodování. V tomto článku si jednoduchým způsobem přiblížíme základní typy příkazů, dobu jejich platnosti, jakož i to, jak správně zadávat profit target i stop loss.

 

Existují 3 základní druhy příkazů:

  • Market - znamená "kup / prodej okamžitě, za aktuální cenu".
  • Stop - spolu s tímto příkazem se zadává cena, která je pro nás "horší", jako je momentální
  • Limit - s limit příkazem se zadává také cena, která je však v tomto případě pro nás "výhodnější", jako je momentální.

 

Market příkaz je, s největší pravděpodobností, každému hned jasný. Využívá se tehdy, pokud nám nejde o nákup nebo prodej za konkrétní cenu, ale za cenu "někde kolem". Market příkaz se zvykne využívat, pokud potřebujeme jednat velmi rychle. Např. tehdy, pokud vidíme, že se začíná budovat silný trend a my potřebujeme hned vstoupit do obchodu. Tím, že market příkaz nemá stanovenou cenu, na kterou se má čekat, resp. při níž má broker jednat, je exekuovaný okamžitě.

 

Stop příkaz si zapamatujete podle toho, že cena, kterou stanovujeme, je pro nás nevýhodnější. To, že jsme ochotni koupit nebo prodat za nevýhodnější cenu, neznamená, že náš příkaz je zrealizován hned. Stop příkaz sice stanoví pro nás nevýhodnější cenu, ale aktivuje se až v případě jejího dosažení, ne dříve! Zde si můžete položit otázku, proč bychom měli stanovovat cenu, která je pro nás nevýhodnější? Je to z prozaického důvodu. Stop příkaz tak funguje jako jistý "spouštěč", když ještě není pro nás naprosto jasné, že do obchodu skutečně chceme vstoupit, nebo jako "pojistka", když cena jde proti nám. Využívá se např. pod a nad silnými Support a Resistance hladinami. Dokud se cena pohybuje např. pod silnou Resistance hladinou, je velká pravděpodobnost, že se opět odrazí a půjde směrem dolů. Nicméně, můžeme také věřit tomu, že na trh přijde silná fundamentální informace, která by dokázala Resistance prorazit. V takovém případě nad hranici Odporu umístíme náš Stop příkaz (Buy Stop). Pokud by cena skutečně prorazila svou Resistance, koupili bychom za cenu nevýhodnější, než je aktuální. Věříme však, že po proražení hranice nastoupí silný rostoucí trend a my tak budeme profitovat. Pohyb ceny nad hranicí Resistance by byl mimo jiné také umocněn množstvím jiných Stop příkazů. Ty by pocházely od obchodníků, kteří se spoléhali na pád ceny, nikoli na její růst a uzavíraly by nyní své ztráty. Jak jste si mohli všimnout, Stop příkaz se využívá nejen k obchodování, ale i pro stanovení nám dobře známého stop lossu (zamezení ztrátám, pokud cena jde proti nám).

 

Limit příkaz se zadává v případě, že chceme vstoupit do obchodu za cenu pro nás výhodnější, než je aktuální. Pokud chceme prodávat, Limit cenu stanovujeme NAD aktuální cenu. To znamená, že chceme prodat dráž, než se prodává aktuálně. Pokud chceme kupovat, stanovujeme limit cenu POD aktuální cenu - chceme tedy koupit výhodněji, jak je momentálně možné. Pokud se Stop příkazy zvyknou používat pro stanovení Stop Lossu, Limit příkazy se zase využívají ke stanovení Profit target.

 

Pozor: Market příkaz je realizován okamžitě. Stop a Limit příkazy, tím, že stanovujeme cenu, při které jsme ochotni jednat určitým způsobem však nemusí být aktivovány nikdy a my se tak do obchodu nemusíme dostat.

Zbývá nám přiblížit několik dalších detailů, při zadávání příkazů. Ty si nejlépe vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Na následujícím obrázku jsou zhuštěné všechny potřebné informace do přehledné tabulky:

 

zadavanie_obchodnych_prikazov_buy

 

Zkratky, které jsou v obchodní platformě použité:

TIF = Time in force (doba trvání).

Action = Koupit nebo Prodat (Buy or Sell)

Qty = Množství

Type = Typ příkazu (Market, Stop, Limit)

Bid = nižší cena (cena, za kterou můžeme momentálně nabídnout kontrakt na prodej)

Ask = vyšší cena (cena, která je požadována za nákup kontraktu)

T = je zkratka pro "Transmit", tedy odeslání příkazu. Zatím jsou příkazy v platformě jen zadány. Kliknutím na "T" se odešlou a jsou zrealizované (v případě Market příkazu), nebo připravené se aktivovat v budoucnosti (Stop a Limit příkazy).

 

Vraťme se k vloženému obrázku. V uvedeném případě plánujeme Koupit 1 kontrakt. Cena za koupu se momentálně pohybuje na úrovni 33,55. My jsme ochotni však koupit, jen za cenu výhodnější, než je momentální. Proto stanovíme Limit příkaz na úrovni 33,50. Příkaz je v platnosti pouze pro dnešní obchodní den. Toto vše můžete vyčíst z 3. řádku (Day - Buy - 1 - Limit - 33,50).

 

Day = příkaz je v platnosti pouze dnešní obchodní den

Buy = chceme nakupovat (alternativně bychom zde mohli prodávat)

1 = kupovat jdeme jen 1 kontrakt

Limit = uvedený 1 kontrakt nakoupíme, pouze pokud bude cena o něco výhodnější než je současná

33,50 = tato "výhodnější" cena, za kterou plánujeme vstoupit do obchodu je 33,50

 

Ve čtvrtém řádku je nadefinovaný náš Stop Loss. První příkaz - GTC znamená "Good till cancelled", t.j. příkaz platí, dokud ho nezrušíme. Jelikož stanovujeme Stop Loss, jde o příkaz opačný k našemu prvnímu příkazu. Tehdy jsme kupovali, spoléhali jsme se na to, že cena bude růst a my tak vydělávat. Pokud by však cena klesala, musíme se našeho kontraktu zbavit - prodat ho. Cena, za kterou bychom v takovém případě prodávaly by byla nižší / nevýhodnější, než je aktuální, proto jde o Sell STOP příkaz. Posledním úkolem je nadefinování samotné ceny, při níž by se Sell příkaz aktivoval. Celý náš Stop Loss, který by nás jistil pro případ nepříznivého vývoje cen, by vypadal: Sell - 1 - Stop - 33,00 (prodej 1 kontrakt, pokud by se cena dostala na nevýhodnější úroveň 33,00).

V posledním pátém řádku jsme definovali úroveň, na které chceme inkasovat zisk (Profit Target = cílový zisk). Opět jde o Sell příkaz, protože máme kontrakt koupený a chceme se ho zbavit - t.j. prodat. Limit příkaz jsme stanovili na 34,50 (cena pro nás výhodnější než je nyní). Celý příkaz vypadá následovně: Sell - 1 - Limit - 34,50 (prodej 1 kontrakt, pokud by se cena dostala na výhodnější úroveň 34,50). Příkaz je také v platnosti na dobu neomezenou.

 

Shrnutí uvedeného případu. Cena za nákup se pohybuje kolem úrovně 33,55. Rozhodli jsme se, že chceme KOUPIT pouze v případě, pokud cena o něco klesne, alespoň na úroveň 33,50. Pozor: Limit znamená "za cenu x nebo výhodnější", t.j. v případě prudkého pohybu směrem dolů, bychom tak mohli koupit nejen za 33,50, ale např i za 33,45. V tomto případě je jako vzor použitý kontrakt sójového oleje, kde je 1 tick rovný 6 USD. Oproti současné ceně plánujeme koupit o 30 USD výhodněji, v případě výraznějšího pohybu našim směrem bychom však mohli koupit výhodněji i o 60 USD. To je jedna možnost. Tou další je, že cena 33,50 nebude dosažena a my se do obchodu nedostaneme. V takovém případě pozor na umístění ostatních příkazů v trhu (náš SL a PT). Měli bychom je všechny zrušit.

V případě, že by se nám podařilo nakoupit kontrakt za námi stanovenou cenu 33,50, mohly by nastat následující možnosti:

- Cena jde proti nám a padá dolů. V případě dosažení našeho Stop Loss (v tomto případě jde o SELL STOP) bychom se museli smířit se ztrátou 50 ticků, t.j. 300 USD. Stop Loss samozřejmě můžeme umístit níž i výš, podle naší averze k riziku.

- Cena jde našim směrem. Vystoupíme na úrovni 34,50, t.j. se ziskem 100 ticků (600 USD).

 

Náš plánovaný profit je 2x větší než plánovaná ztráta. Splňujeme základní předpoklady pro dobrý money management a věříme, že jsme do obchodu vstoupili v ten správný čas a v tom správném směru.

Zde je ukázka č. 2. V tomto případě však nepůjde o nákup kontraktu, ale o prodej kontraktu. Plánujeme vydělávat na poklesu ceny - Shorting.

 

zadavanie_obchodnych_prikazov_sell

 

Jelikož všechny příkazy byly již rozebrány výše, pevně věříme, že nebude nutné popisovat každou jednotlivou kolonku do detailů. Podívejte se nejprve na tabulku a zkuste pochopit podstatu a návaznost jednotlivých příkazů.

Věděli byste teď už přesně říct, na jaký obchod se chystáme?

 

Bid cena je 29,39 a Ask cena 29,40. Plánujeme prodej 1 kontraktu za aktuální cenu. Aktuální cena však v okamžiku odeslání příkazu může výrazně poskočit jedním, tak i druhým směrem, proto je možné, že nakonec prodáme nejen za cenu kolem 29,39, ale možná 29,49 nebo 29,29. S takovým pohybem však při odeslání market příkazu musíme počítat (tzv. Slippage).

Náš Stop Loss je uveden ve druhém řádku. Zde jsme kontrakt prodávali. Abychom se zbavili našich závazků, musíme ho nakoupit zpět a vyrovnat tak naši pozici (v případě nejasností viz opět Shorting). Pokud by cena vzrostla na úroveň 30,00 a výš, byl by aktivován náš Stop příkaz (BUY STOP) a my bychom se tak kontraktu zbavili se ztrátou cca 366 USD. Pozor: Stop příkaz se v případě dosažení úrovně mění na Market příkaz. To může znamenat, že v případě výrazného cenového posunu kolem stanoveného SL, bude naše ztráta ještě o něco vyšší. Není proto možné se spoléhat na to, že bude vždy fixně x USD a ne více.

Profit Target jsme umístili na úroveň 28,40. T.j. pokud by cena klesla zhruba o 100 bodů oproti ceně, za kterou jsme kontrakt prodávali, příkaz by byl aktivován, kontrakt nakoupený zpět a my bychom inkasovali zisk cca 600 USD. Pozor opět: Limit znamená "za cenu x nebo lepší", čili bychom mohli dosáhnout i o něco vyšší zisk (podobně jako tomu bylo v předchozím případě se ztrátou).

 

Na závěr: Pevně věříme, že na základě předchozích příkladů už je zcela zřejmé, jak správně zadávat příkazy do obchodní platformy. Rozhodně nezačínejte s obchodováním, dokud vám není jejich podstata zcela zřejmá.

Každá obchodní platforma má svá specifika. Nespoléhejte na to, že bude vypadat přesně jako je tomu na obrázcích výše. Některé z nich jsou přehledné více, jiné méně. Důkladně si proto také prostudujte, jakým způsobem je možné zadávat příkazy z té vaší (zda je to např. možné přímo z grafu, zda je možné příkazy vzájemně provázat a zrušit a pod.). Zadávání Stop Loss a Profit Target příkazů a jejich vliv na ziskovost obchodního systému, pokud jsou zadány příliš nízko, nebo příliš vysoko, je vhodné si nejprve vyzkoušet na nějakém Demo účtu. Tak nemusíme od začátku riskovat vlastní finanční prostředky.

 

V tomto případě byl pro ilustraci umísťování Stop Lossu a Profit Targetu použitý kontrakt sójového oleje. Podkladové aktivum bylo vybráno náhodou kvůli jednoduchosti pochopení. Tentýž princip umísťování platí i pro ostatní trhy. Nezáleží na tom, zda obchodujete komodity nebo forex. Nejdůležitější je pochopit samotnou podstatu Stop a Limit příkazů. To je vše. Stop Loss a Profit Target si následně musí vypočítat každý obchodník sám, podle jeho ochoty riskovat, charakteristik trhu nebo technických formací. Nebo je nemusí využívat vůbec. Zatímco nákup nebo prodej kontraktu (komodity), lotu (Forex) nebo akcií (akciový trh) je nezbytností, pokud chci obchodovat, Stop Loss a Profit Target jsou jen našimi pomůckami v rámci Money managementu, ale nejsou povinné.

Do příkladů byly zahrnuty nejdůležitější základy pro zadávání obchodních příkazů. Článek byl napsán tak, aby byl jednoduchý a snadno pochopitelný, ale aby při tom nevynechal nic podstatného. Nerozebírá ostatní možnosti, jakými jsou SBBA příkazy (Sell bellow Buy above), Stop Limit příkazy nebo Trailing Stop příkazy. Tyto příkazy již tvoří nadstavbu obchodování a můžete na ně příležitostně natrefit v jiných článcích na serveru eTrading.sk.

Pokud byste měli nějaké další dotazy nebo připomínky, můžete se zapojit do našeho diskuzního fóra.


Joomla templates by a4joomla