Zvolte jazyk

Obchodní příkazy jsou příkazy, které obchodník dává svému brokerovi, který za něj realizuje obchody na burze. Existují různé typy příkazů. Některé se týkají např. ceny, za kterou je obchodník ochoten nakoupit, některé se týkají času, kdy nakoupit a některé množství nakoupených kontraktů v časovém horizontu. Nejčastější obchodní příkazy jsou: Market (okamžitá realizace příkazu), Stop (využívá se zejména pro stanovení stop loss) a Limit (pokud chceme nakoupit za stanovenou cenu nebo výhodnější).


Typy obchodních příkazů:


All or None

Typ obchodního příkazu, který není exekuovaný do momentu, dokud není k dispozici celé žádané množství podkladového aktiva.

Basket

Je soubor různých příkazů, který je odeslán a exekuovaný najednou.

Day

Příkaz je v platnosti pouze aktuální den, na konci dne ztrácí svou platnost.

Good After Time (GAT)

Tento příkaz se stává vykonatelným až po stanoveném čase.

Good Till Cancelled (GTC)

Příkaz je vykonatelný do momentu, dokud není zadavatelem zrušen, t.j. neomezená časová platnost.

Good Till Date / Time (GTD)

Příkaz je vykonatelný jen do stanoveného dne / času. Po jeho uplynutí se ruší.

Hidden

Příkaz je skrytý až do momentu své vykonatelnosti. Zamezuje tak případným spekulantům odhalit to, že je někdo ochoten jednat jistým způsobem.

Immediate or Cancel (IOC)

Příkaz je vykonán okamžitě. To, co se nepodaří realizovat v momentě exekuce, je zrušeno.

Limit

Limit příkaz patří k nejzákladnějším příkazům. Jeho podstata je Buy / Sell za stanovenou cenu nebo Lepší. Cena nemůže být horší než byla stanovena s Limitním příkazem. Jeho nevýhodou je, že ne vždy se nám podaří exekuovat příkaz za námi požadovanou cenu nebo lepší. Limit příkaz se stanoví POD aktuální cenu, pokud chceme nakupovat (t.j. stanovujeme max. Cenu, za kterou chceme nakoupit) a NAD aktuální cenu, pokud chceme prodávat (t.j. stanovíme výhodnější cenu, než za jakou se momentálně prodává). Pozor: Cena se však nemusí posunout na námi stanovenou výhodnější hranici a tím pádem nás příkaz nemusí být vůbec zrealizován.

Limit If Touched (LIT)

Náš příkaz zůstává neaktivní až do okamžiku, kdy se cena dotkne předdefinované ceny. V tom okamžiku se příkaz mění na Limit příkaz, t.j. koupit nebo prodat za námi stanovenou cenu nebo výhodnější.

Limit On Close

Příkaz se stává aktivním na Close trhu, pokud je cena stejná nebo výhodnější než námi stanovena Limit cena. Pokud Close cena není výhodnější než Limit, příkaz je zrušen.

Limit On Open

Příkaz se stává aktivním na Open trhu, pokud je cena stejná nebo výhodnější než námi stanovena Limit cena. Jinak je příkaz zrušen.

Market

Market příkaz je nejzákladnějším příkazem na trhu. Jeho podstatou je okamžitá exekuce za cenu, která je momentálně na trhu. Příkaz je realizován bez jakéhokoliv prodlení a to vždy. Jeho nevýhodou je naopak, že v době velké volatility trhu může být dosažena cena nákupu / prodeje pro nás mnohem nevýhodnější než jsme doufali. Příkaz má své uplatnění zejména v situacích, kdy se okamžitě potřebujeme zbavit nakoupených aktiv, resp. okamžitě podkladové aktivum koupit.

Market If Touched (MIT)

Je Market příkaz, který je držen v systému do okamžiku, dokud není dosažena předdefinovaná cena. V případě jejího dosažení se MIT příkaz mění na Market příkaz.

Market On Close (MOC)

Je Market příkaz, který je zrealizován při uzavření trhu za cenu tak blízko uzavírací ceně, jak je to jen možné.

Market On Open (MOO)

Je příkaz, který je zrealizované při otevření trhu za Market cenu.

Market To Limit (MTL)

Příkaz, který realizuje náš příkaz okamžitě za Market cenu. Pokud není zrealizované celé množství uvedené na příkazu, ale jen část, mění se zbytek příkazu na Limit příkaz, t.j. pokud bude stejná cena opět dosažena, dojde k realizaci zbytku příkazu.

One Cancels All (OCA)

Je skupina příkazů, kde exekuce jednoho ruší všechny ostatní příkazy.

Stop

Patří k základním příkazům (spolu s Market a Limit). Příkaz není exekuovaný do momentu, dokud není dosažena předdefinovaná cena. V případě jejího dosažení se příkaz mění na Market příkaz. Stop se využívá zejména pro zadefinování Stop Lossu. T.j. pokud koupíme komoditu za 100 USD, stanovíme Stop příkaz např. na 99 USD. Pokud cena komodity klesne na tuto hodnotu, Stop příkaz se mění na Market a náš kontrakt je ihned prodán za aktuální cenu, aby se zamezilo případným větším ztrátám. Stop příkaz se při BUY pozici stanovuje vždy POD aktuální cenu, při SELL pozici se stanoví NAD aktuální cenu. Příkaz tak bude zrealizován v případě, pokud cena půjde proti nám, resp. cena překročí např. silný Support / Resistance a je předpoklad, že bude v tomto směru pokračovat.

Stop Limit

Je příkaz, který se mění na Limit příkaz v okamžiku, kdy je dosažena nebo překročena zvolená Stop cena.

Trailling Stop

Je příkaz, který (pokud jsme v Buy pozici) posouvá náš stanovený Stop Loss nahoru, pokud cena roste, pokud však cena začne klesat a tedy jde proti nám, Stop zůstává nezměněn a neklesá. Trailling Stop má za úkol ochránit co největší část našich zisků, pokud cena začala růst, a na druhé straně ochránit nás před vysokými ztrátami. Opačná situace platí pro Sell pozici. Pozor: Pokud jsme v Buy pozici, umísťujeme tzv. Sell Trailling Stop (protože stanovujeme cenu, za kterou kontrakt prodáme), pokud jsme v Sell pozici, umísťujeme tzv. Buy Trailling Stop (neboť stanovujeme cenu, za kterou kontrakt nakoupíme). Trailling Stop příkaz má tu nevýhodu, že v případě dosažení Stop ceny se mění příkaz na Market a nemáme jistotu za jakou cenu bude příkaz skutečně zrealizován.

Trailling Stop Limit

Je Trailling Stop příkaz s tím rozdílem, že když je jednou dosažená Stop cena, mění se Stop na Limit příkaz, t.j. může být prodáno nebo nakoupeno jen za cenu námi předem definovanou, nebo výhodnější, ne však horší.

 

Poznámka: Ne všechny příkazy je možné použít na všech obchodovaných trzích (některé se dají uplatnit pouze na Akciovém trhu, některé na Futures trzích a některé např. jen na Forexu). Také ne všichni brokeři akceptují všechny uvedené příkazy. Je proto nezbytné stanovit si předem, jaký trh chceme obchodovat a ověřit si, které typy příkazů náš Broker akceptuje.


Joomla templates by a4joomla