Zvolte jazyk

Autorem článku pro eTrading.sk je: Peter Šaro.

Pro aktivního obchodníka, jako iprakticky pro každého účastníka trhu, představuje výběr správné akcie pro obchodování kritickou část práce. Jako obchodník chcete obchodovat akcii, která je aktivní, má historii velkých pohybů a je o ni zájem i ze strany velkých market makerů. Na rozdíl od nudných akcií, které se zřídkakdy pohybují, což způsobuje frustraci a nutí vás dělat častokrát nelogické obchody, protože se snažíte najít peníze v akciích, v nichž ve skutečnosti není prostor na vydělání peněz.

 

Prvním krokem při výběru akcie je uvědomit si, jak jste pokročilý jako obchodník. Pokud již máte za sebou pár pozitivních obchodů, nastudovanou nějakou literaturu ohledně obchodování a pravidelně sledujete zprávy z trhu, tak pak jste stále jen začátečník. Nikdy se nesnažte přeskočit svou vlastní úroveň - například začít obchodování s akciemi s větší lot size (množství akcií zobchodovaných v rámci jednoho obchodu vámi obchodované akcie). Tedy pokud začnete obchodovat s lot size 100 akcií, nesnažte se po pár úspěšných obchodech přeskočit rovnou na 500 nebo 1000 akcií. V takovém případě vám akcie zlomí krk velmi rychle a zůstanou vám jen oči pro pláč. Rovněž se nesnažte kopírovat styl obchodování úspěšných obchodníků. Každý máme svůj osobitý styl, vlastní úroveň tolerance rizika a ztrát. Co je pro vás ztráta 100 dolarů, to může být pro zkušeného obchodníka 10 000 dolarů. Každý, i ten nejlepší obchodník, musel začít pomalu, postupně krok za krokem. Z tohoto důvodu jsem rozdělil pravidla pro výběr akcie pro začátečníky a pokročilé.

 

Pravidla pro výběr akcie - začátečníci:

V začátcích obchodování, byste se měli zaměřit pouze na jednu akcii celý den během prvních týdnů obchodování. To vám pomůže porozumět základním informacím o pohybu akcie:

  • jako akcie reaguje hned po otevření trhu?
  • kdy je nejlepší čas začít obchodovat po otevření trhu?
  • během nichž období v průběhu dne je akcie nejvíce a nejméně aktivní?
  • následuje vámi vybraná akcie celkové směřování trhu? Pokud ano, jaká je její korelace s vývojem trhu (zda je tržním lídrem, nebo se jen "veze" na celkové síle / slabosti trhu)?
  • na kterých levelech (cenových úrovních) se nachází support (kupující) a resistance (prodávající)? Jako akcie reaguje když se dostane do blízkosti těchto levelů?

Naučení se těchto základních informací sledováním jen jedné akcie, během prvních týdnů obchodování, vám umožní vytvořit si dobré návyky, které budete později aplikovat při každé nové akcii, kterou se rozhodnete obchodovat. Budete si schopni zařadit jednotlivé akcie do vlastních skupin podle stylu obchodování té které akcie, a tak budete schopni rychleji přecházet mezi jednotlivými akciemi, dokonce obchodovat několik akcií najednou. Ještě jednou, toto je velmi pomalý proces, který nelze přeskočit, pokud chcete být v obchodování úspěšní.

Na začátku při výběru konkrétní akcie by se začátečníci měli zaměřit na tyto čtyři hodnoty:

  1. Cena - jakákoliv akcie s cenou nad 100 dolarů se stává stále složitější k obchodování. Cenové rozpětí, na jaké by se měly začátečníci dívat, je od 10/15 dolarů po 70/80 dolarů za akcii.
  2. Volume - představuje množství akcií zobchodovaných v rámci dané akcie v průběhu jednoho dne. Minimální hranice průměrného denního volume akcie by pro začátečníka mělo být 3-4 miliony akcií. Čím větší je volume, tím více možností má obchodník vystoupit z pozice, obchodu, který se ukáže jako nesprávný. V závislosti na velikosti volume se rozlišují akcie na takzvané Thick (hrubé s velkým množstvím zobchodovaných akcií) a Light (lehké akcie).
  3. Volatilita a Korelace - je měřena ukazatelem Beta. Beta nám ukáže, v jakém vztahu je pohyb akcie k celkovému pohybu trhu. Pokud je Beta rovná jedné, akcie má 100 procentní korelaci s trhem, tedy pokud se trh pohne o jedno procento, akcie se pohne o jedno procento ve stejném směru. Pokud se rovná dvěma, znamená to, že se akcie hýbe stejným směrem jako trh, a to dokonce 2x rychleji. Obecně: Pokud má Beta pozitivní hodnotu, akcie se hýbe stejným směrem jako trh, pokud je negativní, akcie se hýbe opačným směrem. Výška Beta koeficientu zase určuje, kolikrát rychleji nebo pomaleji se vybraná akcie pohybuje ve srovnání s trhem. Volatilita v Thick volume akciích je nižší než v Light volume akciích, protože je potřebný mnohem silnější pohyb trhu, aby se Thick volume akcie začaly drastičtěji pohybovat. V Light volume akciích stačí častokrát malý prodejní nebo nákupní zájem a cena akcie může prorazit své levely směrem nahoru nebo dolů. Pro začátečníky je vhodná úroveň Bety v rozmezí 1 až 2, vyšší hodnoty s sebou přinášejí vyšší riziko ztrát.
  4. Day range - denní rozpětí - jak jsem již zmínil, v obchodování nechcete zaměřit svou pozornost na akcie, které se nehýbou. Podívejte se na tento příklad: na začátku obchodování byste měli začít s lot size 100 akcií (tedy vstupovat do obchodu s velikostí 100 akcií). Pokud uskutečníte long (nákup) obchod a akcie se pohne 1 cent vašim směrem, právě jste vydělali jeden dolar. Pokud si vyberete k obchodování akcii, která má denní cenové rozpětí 30-40 centů, limituje tím své zisky (budoucí zisky samozřejmě, protože na začátku byste se spíše měli zaměřit na limitování svých ztrát). Tedy pokud nejsilnější pohyb v rámci akcie v daném dni je jen 20 centů, tím kterým směrem, pak váš maximální profit je jen 20 dolarů v této akcii. A samozřejmě je zde velká pravděpodobnost, že tento pohyb zmeškáte nebo nebudete v obchodě v době, kdy se pohyb uskuteční. To jen způsobí váš hněv a frustraci, což častokrát vede k takzvanému Overtrading - přílišnému obchodování, které může způsobit a mnohdy i způsobí ztráty. Proto navrhuji vybírat si k obchodování akcie s minimálním denním cenovým rozpětím 2-3 dolary. Při takovém zvýšeném pohybu narůstají i vaše potenciální ztráty. Ty však můžete limitovat využitím stop loss.

 

Po zohlednění těchto hodnot následuje výběr konkrétní akcie. Při tomto výběru doporučuji dva hlavní zdroje podpory:
Prvním z nich je graf akcie. Díváním na graf akcie získáte okamžitě velmi jasnou představu o historii pohybů v akcii, hned můžete vidět kde jsou levely, jak velké je denní volume, zda jsou pohyby přímočaré (tedy zda jsou v nich chartpatterns - grafické obrazce, které představují základ technické analýzy, snadno čitelné nebo ne) a podobně. Ale k prohlížení grafu konkrétní akcie potřebujete znát ticker (symbol), tedy označení, pod kterým akcie obchoduje na konkrétní burze (jedno, dvě nebo tři písmena v symbolu znamenají, že akcie je obchodována na NYSE. Čtyři písmena zase poukazují na NASDAQ. Například X - US Steel se obchoduje na NYSE, AAPL - Apple Inc. na burze NASDAQ).
V případě, že neznáte ticker, druhým zdrojem pomoci je nástroj Deluxe Stock Screener, který si můžete stáhnout ze stránky MSN. V tomto nástroji si nastavíte hodnoty kritérií již zmíněné v tomto textu a výsledkem bude seznam akcií, která tato kritéria splňují, spolu s jejich tickerem.

Při aktivním obchodování je velmi dobrou pomůckou mít jeden z grafů na obchodnické platformě zaměřený na zobrazení akcií, které se hýbou stejně jako vámi obchodovaná akcie (jsou tedy s tou vaší ve velmi vysoké: 90-95 procentní korelaci). Pro zjištění těchto akcií je potřebný correlation tracker (sledovač korelace), který vám po zadání Ticker vaší akcie a vámi vybraného časového období vyhodí akcie s nejvyšší korelací pohybů s vaší akcií. Jeden takový correlation tracker můžete najít na stránce SPDR Index, kde kromě akcií s nejvyšší korelací k vaší akcii můžete najít i korelaci se sektorovým indexem (Sector SPDRs), jakož i odvětvovým HOLDRs - cenným papírům vydaným trustmi (například Merril Lynch), které jsou složeny z více akcií podnikajících v určitém odvětví.
Znalost, zda je vaše akcie součástí nějakého indexu rovněž napomáhá při obchodnických rozhodnutích. Pokud se totiž hýbe index (tedy košík více akcií v daném sektoru) jedním směrem a vaše akcie ne, je tu možnost, že se nakonec pod vlivem ostatních akcií z daného sektoru pohne stejným směrem, díky čemuž získáváte mírnou informační výhodu.
Příkladem HOLDRs je například OIH - oil service HOLDRs. Tento HOLDRs se obchoduje na burze AMEX a sestává z několika akcií se zaměřením na ropný sektor, jako například RIG, SLB, HAL, BHI, DO a podobně. Každá z těchto akcií má v tomto HOLDRs vlastní váhu - procentuální zastoupení. Pokud se tedy rozhodnete obchodovat například RIG, tak pak by na jednom z vašich grafů na platformě určitě neměl chybět graf s OIH a jeho největšími komponenty spolu s vaší akcií.


Rada pro začátečníky na závěr:

Mnohé obchodnické platformy poskytují službu takzvaného filtru, kde se objevují akcie s největším pohybem v daném čase. Mít tuto službu na platformě bych začátečníkům nedoporučoval, protože to pouze ubírá ze začiatočníkovej pozornosti, která by se měla zaměřit pouze na jednu akci. Rovněž je zde riziko, že se zamotáte v akci, o které ani nevíte, jak se pohybuje, jaké má levely, volume a podobně. Suma sumárum je to příliš velké riziko na začátek.


Pravidla pro výběr akce - pokročilí:

Po pár měsících obchodování už budete vědět, jaká je úroveň rizika, kterou jste ochotni podstoupit v rámci jednoho obchodu, zda preferujete Thick volume nebo Light volume akcie, zda jste více orientovaní na momentum obchodování (velmi krátkodobé, několik sekundové až minutové obchody) nebo spíše na poziční obchodování (dlouhodobější, kdy vystoupíte z obchodu, až když cena dosáhne vámi předem určenou úroveň). Rovněž díky zkušenostem budete vědět více o tom, jak se jednotlivé akcie pohybují a co od nich můžete očekávat. Tyto zkušenosti vám poskytnou více prostoru při obchodování.
Přesto se snažte vyhnout šílenství ohledně počtu akcií zobchodovaných v průběhu jednoho dne. Během aktivního obchodování jsem měl dny, kdy jsem na konci dne s překvapením zjistil, že jsem uskutečnil obchody s patnácti a více akciemi. A to už je opravdu hodně. Nejvíce ziskové dny, z dlouhodobého hlediska, byly ty, kdy jsem se zaměřil na maximálně dvě až tři akcie z jednoho sektoru, během celého dne. Takové dvě tři akcie, které se svými pohyby co nejvíce přibližují vašemu stylu obchodování, vám poskytnou velké množství příležitostí na obchody.
Mějte na paměti, že nejzkušenější obchodníci, s nimiž jsem se během mé kariéry setkal, měli košík 10 - 15 akcií, jejichž grafy analyzovali na každodenní bázi a pustili se do obchodu jedině tehdy, pokud v grafech viděli chartpatterns, s nimiž měli pozitivní zkušenosti v minulosti. Díky tomu byli schopni se vyhnout roztříštění pozornosti - díváním se jen na několik akcií.
Součástí výběru akcie pro zkušenější obchodníky je i výběr akcie během takzvané earnings season. To je období, ve kterém společnosti, jejichž akcie se obchodují na burzách, poskytují čtvrtletní zprávy ohledně svých výsledků. Tomuto tématu se blíže věnuji v článku Den obchodníka.


Joomla templates by a4joomla