Zvolte jazyk

Co je to cenový graf? Je to ztvárnění vývoje cen v závislosti na času, objemu obchodů nebo velikosti změny ceny. V tomto článku si přiblížíme základní typy grafů, se kterými můžete přijít do kontaktu při obchodování na burze. 

 

Line Chart


Je to základní typ grafu, se kterým se můžete setkat dennodenně. Stačí, když otevřete noviny a jistě najdete pár takových grafů například v ekonomické sekci.

 

typy_grafov_close_line_chart_jo

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Graf je vytvořen spojením Close cen. Některé variace tohoto typu grafu mohou být dvoubarevné - obvykle je pokles ceny zakreslen červenou barvou, nárůst ceny zakreslen zelenou barvou. Line chart se využívá nejen pro znázornění vývoje cen, ale hodí se výborně také pro znázornění vývoje klouzavých průměrů apod.

 

Barchart

 

Barchart je specifický typ grafu, který dokáže znázornit nejen Close ceny a jejich vzájemný vztah, ale také Open, High, Low ceny každého dne. Open cena na znázorněna "schůdkem" nalevo, Close cena je znázorněna "schůdkem" napravo. Výška každého jednotlivého Baru nám oznamuje, jak velký rozdíl byl mezi High a Low cenami. Pokud cena v daný den vzrostla (Close je větší než Open), bar je zelený, pokud cena klesla, bar je označen červenou barvou.

 

typy_grafov_ohlc_barchart_jo

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Kromě klasických OHLC Barchartů se také můžete setkat s HLC Barchartem. Ten vynechává Open cenu a znázorňuje jen uzavírací cenu a rozdíl mezi High a Low cenami daného dne.

 

Candelstick Chart

 

Název grafu je odvozen z jeho podoby - jednotlivé dny jsou ztvárněny formou "svíček" - "candles". Candlestick Chart vznikl v Japonsku a i dnes je oblíbenou technikou obchodování. Využívají se při ní tvary a vztahy jednotlivých svíček na odhadnutí budoucího vývoje cen.

 

typy_grafov_candlestick_chart_jo

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Pro zakreslování OHLC cen platí stejná pravidla jako pro barchart. Na rozdíl od barů, jsou však svíčky o něco lépe viditelné, i když někdo může mít pocit, že až příliš namačkané, čímž se může snížit přehlednost grafu.
Výška celé svíčky označuje rozdíl mezi High a Low cenami. Výška samotného těla svíčky označuje rozdíl mezi Open a Close cenami. Pokud je Close vyšší než Open, tělo svíčky je zelené, pokud je nižší, tělo svíčky je červené.

 

Point and Figure Chart

 

Je to specifický typ grafu, který nebere v úvahu časové hledisko, pouze vývoj cen.
Pokud cena roste, je zakreslena do grafu jako série bodů "X". Pokud cena klesá, je zakreslena jako série bodů "O". Každý sloupec X a O tak charakterizuje uptrend nebo downtrend (rostoucí nebo klesající trend). Zakreslování nových X-ů a O-ček má svá pravidla (které si můžete přizpůsobit). Nový X je zakreslen jakmile cena vzroste o zvolený počet jednotek (např. pokud cena vzroste ze 100 na 101, následně 102, 103 atd.). Totéž platí pro zakreslování O-ček při downtrendu.

Pro změnu převládajícího trendu, je třeba, aby se cena změnila o stanovený počet jednotek (např. Trojnásobek jednoho Boxu = 3 * 1) opačným směrem, než tomu bylo doposud. Vzniká tak nový sloupec napravo, který se pohybuje v opačném směru než předešlý.

 

typy_grafov_point_and_figure_chart_jo

Hlavní výhodou Point and Figure Chart je to, že je krásné čitelný pro identifikaci Supportu, Rezistence, Trendline, Trojúhelníků a pod.

 

Renko chart

 

Je to další specifický typ grafu, který byl vytvořen v Japonsku. Podobně jako PAF Graf nezohledňuje čas ani objem obchodů. Zaměřuje se pouze na samotný vývoj cen. Svým tvarem připomíná ukládání cihliček (renga = cihlička v Japonštině). Pokud při rostoucím trendu, cena překoná poslední cihličku o zvolený počet jednotek, je zakreslena nová cihlička vedle původní. Ta potvrzuje převládající rostoucí trend. Je tvořen množstvím cihliček, navyšovaných vedle sebe až do momentu zvratu. Takový moment nastává v okamžiku, kdy cena klesne o zvolený počet jednotek pod úroveň poslední cihličky.
Opačná analogie platí pro zakreslování downtrendu - cihličky klesají, dokud cena padá o zvolený počet jednotek na každou cihličku.
Rostoucí trend zvykne být značený bílými cihličkami (nebo zelenými). Klesající trend cihličkami černými (nebo červenými). Dokud se cena pohybuje ve vymezených hranicích - nenaroste ani neklesne natolik, aby mohla být přidána nová cihlička, která by potvrdila převládaní, nebo naopak zvrácení trendu, graf zůstává nezměněn.

 

typy_grafov_renko_chart_jo

Hlavní výhodou Renko chart je jednoduchá identifikace formací technické analýzy. Na rozdíl od PAF Grafu však rostoucí a klesající trendy nejsou zakresleny v jednom sloupci, ale v šikmé linii.

 

Kagi Chart

 

Jde o další typ grafu, který pochází z Japonska (není se co divit, Japonci patří mezi nejlepší obchodníky vůbec). Jeho konstrukce je poměrně jednoduchá - pokud cena vzroste nad předchozí High, je to signál k nákupu. Pokud cena klesne pod předchozí Low, je to signál k prodeji. Momenty, kdy bychom měli být v BUY nebo SELL pozici jsou tučnou čarou (Yang line) pro BUY pozice a tenkou čarou (Yin line) pro SELL pozice. Osobně preferuji kombinaci zelených a červených čar, které jsou o něco přehlednější.

 

typy_grafov_kagi_chart_jo

Kagi chart rovněž není závislý od času. Další Highs a Lows se objevují, pouze pokud se cena změní o stanovený počet jednotek. Pokud někde najdete Kagi Chart zakreslen na časové ose, můžete si všimnout, jak jsou jednotlivé dny / týdny nebo měsíce k sobě natištěné - v případě, že nedošlo k výraznějším cenovým posunům, nebo od sebe vzdáleny - v případě, že bylo třeba zakreslit řadu významných cenových změn.

 

Na závěr: Kromě základních typů grafů, probraných v tomto článku, existují i další jejich variace, jako je Histogram (viz např. MACD). Ten má však své využití zejména při znázornění hodnot indikátorů, ne cenového vývoje. Dále Tick a Volume grafy - což jsou klasické Bar Charty s tím rozdílem, že jednotlivé Bary nejsou tvořeny prostřednictvím Timeframes (např. 1 den), ale na základě objemů uzavřených obchodů, resp. uzavřených kontraktů (např. 1 bar = 1000 uzavřených obchodů) atd.

Grafická podpora obchodování má své využití zejména při identifikaci patternů technické analýzy a odhadu budoucího vývoje cen. Díky nim se zpřehledňuje situace na trhu, a tím zjednodušuje obchodování.


Joomla templates by a4joomla