Zvolte jazyk

Obchodování na burze je v principu velmi jednoduché. Začít obchodovat akcie, komodity či forex může téměř každý, stačí si přečíst tento přehledný manuál pro začátečníky. Jde o komplexní článek, který spojuje všechny potřebné informace do přehledného celku. Pojďme se tedy podívat na to, jak to celé funguje, jak začít obchodovat na burze online.
 
Jistě se často setkáváte s ekonomickými informacemi o tom, jak rostou, případně klesají hodnoty akcií, komodit, měn atd.. Díky nedávnému prudkému nárůstu a následnému poklesu cen ropy, jakož i díky krizi a úpadku mnoha finančních institucí se začalo nad fungováním tržního mechanismu zamýšlet podstatně více lidí. Otázkou však je, jak lze tyto změny cen využít ve vlastní prospěch.

Nejdříve je dobré rozhodnout se, co chceme obchodovat. Možná se nejlépe orientujete v oblasti předpovídání pohybů cen akcií, možná se cítíte lépe při odhadu posilování a oslabování kurzů měn či Bitcoinu, nebo víte dobře předpovědět vývoj cen komodit, jakými jsou např. zlato, ropa, kukuřice apod. Příslušné druhy aktiv se obchodují na jednotlivých burzách - např. NYSE (New York Stock Exchange), CME (Chicago Mercantile Exchange) a mnoha jiných. Podle toho, co chcete obchodovat, se můžete následně rozhodnout pro svého brokera, který vám bude tyto obchody realizovat. Důležité je, aby dokázal zrealizovat obchodování vámi vybraného aktiva, t. j. pokud chcete obchodovat komodity, aby měl přístup na příslušné burzy a neobchodoval např. jen forex (FX market).

Broker je jakýmsi spojujícím článkem mezi vámi a burzou, na které se obchody realizují. Po tom, jak si vyberete svého brokera, ať už domácího nebo zahraničního a uzavřete s ním smlouvu, musíte na svůj účet zaslat finanční prostředky určené k obchodování. Nejčastější měnou, v níž se vedou účty a realizují obchody, je USD. Můžete si však otevřít účet iv jiné měně a obchody budou na US dolary přepočteno. Z vašeho obchodního účtu budou následně odpočítáváno všechny vaše náklady - mohou to být např. poplatky za používání obchodní platformy, poplatky za data, především však poplatky za realizaci obchodních příkazů, které brokerovi zadáváte.
 
Broker si za své služby účtuje příslušná komise, co je pro vás náklad, ale na druhé straně umožňuje obchodovat na páku. Pákové obchodování znamená, že můžete obchodovat podstatně větší množství aktiv, jako byste si reálně za své peníze mohli dovolit, čímž vám poskytuje dodatečné finanční prostředky na realizaci obchodů. Zatímco při akcích může být páka cca 1:1 (tedy se nevyužívá, pokud nepočítáme CFD), při komoditách to už může být 1:10 a na Forexu 1: 100. Výška páky vyjadřuje to, kolikrát větší množství aktiva můžete kontrolovat, oproti tomu, co byste si za své peníze mohli reálně dovolit. Větší páka však znamená nejen možnost rychlejších výdělků, ale také rychlejších ztrát. Na to, aby se Burza, jako i Broker vyvarovali přílišným ztrátám, které by následně nebyly ze strany obchodníků uhrazeny, blokují při vstupu do obchodů na účtech obchodníků tzv. Margin (Kolaterál).

Margin je záloha, která se po ukončení obchodu obchodníkovi vrátí. Přesto, že obchodník obchoduje is "vypůjčenými" penězi, na jeho účet se mi připisuje celý zisk z obchodu. Rovněž se na jeho účet připisuje i celá jeho ztráta. V případě, že by se náš obchodní účet až nebezpečně ztenčil, můžeme dostat tzv. Margin Call, tedy výzvu k doplnění marginu.

Jelikož na burze zaznamenáváme zisky i ztráty, využíváme nástroje money managementu, abychom mohli naše finanční prostředky efektivně řídit. Pro limitování ztrát můžeme využít stop loss. Ten lze přirovnat k záchranné brzdě, pokud se obchod nevyvíjí žádoucím způsobem. Profit target (nebo také Take profit) můžeme využít, pokud je žádoucí zisk dostatečný na to, abychom z obchodu vystoupili a nemusíme tak riskovat zpětný pohyb, t.j. snížení již jednou nabytého zisku (drawdown), popřípadě propad do ztráty.

Abychom dokázali odhadnout budoucí vývoj podkladového aktiva, ať už jsou to akcie, komodity, Forex a pod., Využíváme různé druhy informací a analýz. Základními dvěma druhy jsou:

Fundamentální analýza se orientuje na finančně-ekonomické propočty, stav zásob, předpovědi počasí, rostoucí geopolitické napětí a pod. Zaměřuje se tedy na obchodování ekonomických zpráv.
Druhým typem je Technická analýza. Technická analýza se nezabývá informacemi, které se na trh dostanou. Zabývá se pouze samotným vývojem cen v minulosti, na jehož základě posuzuje pravděpodobný vývoj cen v budoucnosti. Zaměřuje se jednak na vizuální stránku těchto informací - např. cenový graf a různé formace, které v něm vznikají, jakož i na matematicko-statistické metody - tzv. indikátory technické analýzy, které jsou také odvozeny od historických cen a objemů obchodů, které byly zrealizovány.

Samotné obchody probíhají velmi jednoduše. Pokud se rozhodneme, že nastal vhodný čas ke koupi nebo prodeji (např. Prostřednictvím technické analýzy), zadáme našemu brokerovi příslušný obchodní příkaz. Obchodní příkazy je možné zadávat buď osobně, nebo prostřednictvím obchodní platformy. Realizace pokynu probíhá velmi rychle - v horizontu několika sekund. Od okamžiku realizace obchodu jsou na náš obchodní účet okamžitě připisovány zisky a ztráty, v závislosti od následného vývoje ceny. Na Forexu obchodujeme v tzv. Lotech, při komoditách obchodujeme s kontrakty. Při obchodu dostáváme potvrzení o tom, že jsme právě prodali např. 3 kontrakty na Ropu, za cenu 70 USD na kontrakt. V tomto konkrétním případě prodeje 3 kontraktů ropy by každý pokles ceny o 1 USD ve skutečnosti znamenal zisk až 3000 USD na našem obchodním účtu. Náš zisk nebo ztráta z obchodování kontraktů je maximalizována jednak tím, že posun o 1 USD na ceně ropy znamená změnu až o 1000 USD (protože 1 kontrakt ropy = 1000 barelů, tj 1000 x 1 dolar) a také tím, že jsme koupili až 3 kontrakty namísto 1. Možná vás také zarazilo, že vyděláváme na poklesu ceny ropy, nejen na jejím růstu. Ano, je to možné prostřednictvím tzv. Short selling (Shorting, Prodej nakrátko).
 
Short selling je opakem tradičního vydělávání na růstu cen. Mnoho lidí si myslí, že obchodníci vydělávají pouze v případě, že cena akcií, komodit a pod. roste. Není to však pravda. Vydělávat lze i na poklesu cen různých aktiv.
 

Shrňme si dosud uvedené informace. Víme už to, že vyděláváme (též předěláváme) prostřednictvím otevřeného obchodního účtu u svého brokera. Příkazy zadáváme po důkladné analýze situace na trhu - ať Technické nebo fundamentální analýzy, přičemž pro náš výdělek je irelevantní, zda sázíme na Růst nebo Pokles ceny, vydělávat můžeme na obou pohybech. V momentě vstupu do obchodu je na našem účtu zablokována záloha - Margin a na účet jsou připisovány všechny naše zisky nebo ztráty. Možnost maximalizovat naše zisky, ovšem zejména minimalizovat naše ztráty máme prostřednictvím Money Managementu. Sumář všech našich pravidel, které dodržujeme při obchodování, se nazývá obchodní systém. Obchodní systém je možno automatizovat až do takové podoby, že příkazy bude realizovat počítač, na základě pevně stanovených pravidel a bez nutnosti naší osobní účasti. Lze tak nadneseně říci, že když se nám jednou podaří proniknout do tajů obchodování, najít si přístup, který by byl nejen dostatečně ziskový, ale zejména robustní a pro tento náš přístup vytvořit systém automatických, programovatelných pravidel, vytvořili jsme "stroj na peníze".
 
Závěr: úspěšné obchodování není věcí náhody. Spíše je to otázkou informací, množství práce na našem obchodním systému a ochoty neustále se vzdělávat. Při vytváření svého obchodního systému nehleďte jen na jeho ziskovost, ale také na robustnost, dlouhodobou účinnost. Prvořadým cílem každého obchodníka by mělo být "přežít", až poté je možné vznést k vyšším metám. Nezanedbávejte pravidla Money Managementu a nevystavujte se přílišným rizikům jen tak můžete být dlouhodobě úspěšní.


Joomla templates by a4joomla