Zvolte jazyk

Podpora (Support) a Odpor (Resistance) jsou silnými obchodními nástroji technické analýzy. Jde o formace vytvořené v grafu, ne o indikátory (které se počítají pomocí různých matematických a statistických metod). Podstata jejich zformování je ve vytvoření několika stejně hlubokých den nebo vrcholů.

 

Podpora (support)


Psychologicky se dá zdůvodnit jako cena, pod kterou již obchodníci nejsou ochotni prodávat. Cenový graf vytvoří několik stejných den. Cena, na které se vytváří Podpora - Support je tak silným patternem, predznačujúcim změnu trendu na opačný, v tomto případě jde o změnu poklesu na růst.

 

Support Podpora


Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Použití:

Nakupujeme až po jednoznačném zformování a odrazu ceny od dna. Stop Loss umisťujeme několik ticků pod dno - Support, ne však příliš blízko, protože Support není přesně dána, jediná cena, ale pohybuje se v jistém úzkém rozpětí, tedy spíše interval.

Poznámka: Pozor na proražení silných supportů. Pokud dojde k jejich proražení, mnoho obchodníků mění pozice na opačné, aby minimalizovaly své ztráty, t.j. cena pokračuje prudce v původním směru (poklesu). Stará Podpora (Support) se tak mění na nový Odpor (Resistance).

 

Resistance (Odpor)

 

Odpor (Resistance) je opakem Podpory (Supportu). Zatímco Support se formuje v grafu pod cenou, Resistance se formuje v cenovém grafu nahoře nad cenou. Sestává z několika vrcholů, které se cena již v minulosti snažila několikrát neúspěšně překonat.


Psychologické zdůvodnění: Jde o cenu, nad kterou obchodníci už odmítají podkladové aktivum nakupovat, protože ho považují za předražené. Cena, na které se vytváří Odpor (Resistance), je významnou formací predznačujúci změnu trendu na opačný. V tomto případě jde o pravděpodobnou změnu z růstu na pokles.

 

Resistance Odpor

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

Použití:

Prodáváme až po jednoznačném zformování a odrazu ceny od vrcholu, ne dříve. Stop Loss umisťujeme několik ticků nad vrchol - Resistance. Stejně jako při supportu, neumísťujeme stop loss příliš blízko Resistance, protože se pohybuje v úzkém rozpětí, není to přesně specifikována cena.

Poznámka: Platí totéž jako u Podpory. Pozor hlavně na proražení Resistance, kdy dochází k opačné reakci trhu - prudký nárůst. Obchodníci tehdy buď mění své pozice na opačné, nebo minimálně uzavírají své ztrátové, což může znamenat další prudký nárůst ceny. Starý Odpor (Resistance) se tak mění na nový Support.


Joomla templates by a4joomla