Zvolte jazyk

Při obchodování se můžete setkat se dvěma základními typy trhu. Jde o Trending nebo Ranging Market (Trendující nebo Stagnující trh). V tomto článku si přiblížíme základní rozdíly mezi nimi a vhodné nasazení indikátorů technické analýzy.


Ranging market (jinak: Choppy market, Sideways market, Flat market) je trh, na kterém výrazněji nepřevládá žádný trend. Dochází pouze k neustálému střídání nastupujících rostoucích a klesajících trendů, což se v konečném důsledku projevuje jejich negací a bočním pohybem trhu. Opodstatněné je použití protitrendových indikátorů (Ranging indikátorů), jakými jsou např. RSI, SSTO, W%R a pod.

 

Trending market je trh, který má jednoznačný směr - ať už rostoucí nebo klesající. Převládající trend na trhu nám umožňuje těžit z jednoznačného pohybu trhu, bez ohledu na to, zda trh roste nebo klesá (viz Short selling). Na Trending trhu je vhodné nasazení Trend-followingových indikátorů a strategií, jakými jsou například Klouzavé průměry, MACD, Trix apod.

 

Na následujícím obrázku můžete názorně vidět rozdíl mezi Trending market a Ranging market.

 

trending_vs_ranging_market
Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Na obrázku je také znázorněno nasazení Klouzavých průměrů, jako Trend-followingového indikátoru a SSTO jako Ranging indikátoru. Světlemodré znaky vyznačují momenty nákupu, žluté znaky označují momenty prodeje.

Překřížení dvou klouzavých průměrů (v tomto případě EMA7 a EMA14) nám dává čisté, ziskové signály, zatímco na trhu převládá některý z trendů. V pravé části obrázku zase můžete vidět, kolik falešných signálů nám klouzavé průměry vydávají v momentě, kdy se trh změní z Trendujíciho na Stagnující.
Opačná analogie platí pro indikátor pod obrázkem - Slow Stochastic. Zatímco byl trh Trendující, dostávali jsme častokrát falešný signál k nákupu nebo prodeji, avšak jakmile se trh změnil na Ranging, SSTO nám pěkně zachycuje vrcholy a dna tohoto bočního pohybu.

Výhody obou typů indikátorů se snaží spojit například Detrended Price Oscilátor. DPO nám vydává jiné signály na trendujícím trhu a jiné signály na stagnujícím trhu.


Joomla templates by a4joomla