Vyberte váš jazyk

Stop Loss na základe kĺzavého priemeru. Ide o jednoduchú, veľmi prehľadnú formu stop loss. Našou jedinou úlohou je zvoliť si vhodný typ moving average a periódu. Zvyčajne sa používa Exponenciálny kĺzavý priemer, pre jeho väčšiu flexibilitu pri posledných periódach. Ak si zvolíme malú periódu pre EMA, tá sa stáva síce veľmi pružnou ale bude nás z trhu vyhadzovať príliš často. Ak zvolíme príliš vysokú periódu EMA, v trhu nás bude držať veľmi dobre a dovolí mu „dýchať“, avšak pri zmene trendu budeme zbytočne prichádzať o veľkú časť finančných prostriedkov.

 

Po vstupe do pozície sledujeme vzťah cenový graf – zvolený kĺzavý priemer. V prípade, že cenový graf prerazí svoj MA, z pozície vystupujeme. Je nutné podotknúť, že tento SL využívajú najmä obchodníci, ktorí do pozícií vstupujú na základe samotných kĺzavých priemerov, prípadne iných trendových indikátorov (napr. donchian channel).

Kĺzavý priemer nie je nutné používať ako Stop and Reverse Systém (podobne ako PSAR). V tom prípade by si vyžadoval dostatočnú finančnú rezervu a možnosť vysokého Drawdownu. Kĺzavý priemer môžeme využívať len na stanovenie stop loss a do novej pozície môžeme vstupovať kedykoľvek na základe iných indikátorov.

 

Moving Average Stop Loss

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Stop Loss tiež môžeme zadať niekoľko tickov pod/nad hodnotu kĺzavého priemeru. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to zbytočný krok a možno ho nahradiť zvýšením periódy pre kĺzavý priemer. Nie je to však pravda. Pri zvýšení periódy pre MA, kĺzavý priemer sa od cenového grafu nielen vzďaľuje, ale zároveň stráca i svoju pružnosť. Pri posunutí SL pár tickov od pôvodného MA sa pružnosť nestráca, Stop Loss dobre sleduje krivku cenového grafu, nachádza sa však  o niečo bližšie/ďalej od cenového grafu. Takto posunutý Stop Loss pripomína obálkové indikátory (Envelopes). Kým však pri MA Envelopes po prekrížení hranice spodnej obálky nakupujeme, pri takomto spôsobe používania SL z pozície vystupujeme.  

Poznámka: Kĺzavý priemer ako Stop Loss nie je vhodné používať s protitrendovými indikátormi, ako sú RSI, Stochastic, W%R a pod.


Joomla templates by a4joomla