Vyberte váš jazyk

PSAR znamená Parabolic Stop And Reverse. Ako už samotný názov napovedá, PSAR systém nebol vyvinutý na umiestňovanie stop loss, kedy z trhu vystupujeme, ale za účelom odhalenia momentu, kedy vstúpiť do opačnej pozície. Ak PSAR používame ako klasický stop loss, tak nakupujeme/predávame 1 pozíciu (ak obchodujeme s jedným kontraktom). Ak ho používame ako Stop and Reverse systém, nakupujeme/predávame dve pozície. Tým nielenže vystúpime z našej momentálnej pozície, ale zaujmeme okamžite opačnú pozíciu.

 

Príklad: kontrolujeme 1 kontrakt v BUY/Long pozícii. Používame PSAR systém, ktorý nám po n dňoch v obchode signalizuje, že cena prelomila PSAR hodnotu. Ak v tomto momente predáme 1 kontrakt (SELL), dôjde k tomu, že sa pozície vynulujú (1 – 1 = 0), čím vystúpime z trhu úplne. Ak však v danom momente predáme 2 kontrakty, dôjde k tomu, že sa dostaneme do opačnej pozície SELL / Short (1 – 2 = -1). Stop and Reverse (t.j. striedanie pozícií), na základe PSAR sa dá výborne uplatniť na trendujúcich trhoch, počas bočného pohybu však vykazuje množstvo falošných signálov.

Ako vyzerá samotné vystúpenie na základe PSAR?


PSAR Stop Loss
Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Poznámka: Stanovovanie Stop Loss na základe PSAR má tú nevýhodu, že sa systém rozbieha pomerne pomaly. To znamená, že na začiatku vstupu do nového obchodu je náš Stop Loss dosť vzdialený od momentálnej ceny. Riskujeme tak vyššie percento nášho účtu, ako by bolo žiadúce, preto si ho mnohí obchodníci zvyknú na začiatku nových obchodov „priťahovať“ bližšie k aktuálnej cene. Tým sa snažia minimalizovať svoje potenciálne straty.

Akceptovaním hodnôt PSAR dávame spočiatku väčší priestor trhu na to, aby dýchal. Dávame mu väčšiu šancu sa rozbehnúť naším zvoleným smerom bez toho, aby sme predčasne vystúpili. Akceptovanie alebo posúvanie hodnôt PSAR bližšie k aktuálnej cene, je preto individuálnou záležitosťou obchodníkov, ich preferencií a charakteristík toho-ktorého trhu (jednotlivé akcie, komodity atď.).


Joomla templates by a4joomla