Vyberte váš jazyk

Fixný Stop Loss je najjednoduchším určením maximálnej straty, ktorú je obchodník ochotný akceptovať. Pre každý deň v obchode si stanoví tú istú fixnú stratu napr. 200 USD (pozor: treba myslieť na prerátanie na ticky/pipsy, podľa toho, čo obchodujeme). Vstupná cena do obchodu mínus stanovený stop loss 200 dolárov sa rovná hranici, na ktorej z trhu vystupujeme, resp. sa necháme vyhodiť Stop Lossom.

 

Príklad: Nakúpime Komoditu za cenu 100 USD. Jeden tick (minimálny cenový posun komodity) sa rovná napr. 12,5 USD, pričom v jednom dolári (z menovaných 100) je napr. 10 tickov. Predstavte si milimetrovník na klasickom krajčírskom metri => 1 Milimeter sa rovná 1 tick. To znamená, že ak klesne cena zo 100 na 99 USD, klesla o 10 tickov (milimetrov). Každý tick má ale hodnotu 12,5 USD, čo znamená, že sme prišli už o 125 USD. Ako si iste môžete rýchlo domyslieť, pokles o ďalších 6 tickov (6 * 12,5 = 75 USD) t.j. na cenu 98,4 USD by znamenal, že sme prišli už o 200 dolárov. Pri páde ceny na hranicu 98,4 USD nás z trhu vyhodí nami stanovený Stop Loss (ten bol 200 USD alebo 16 tickov).

Situáciu rozoberáme do podrobností preto, aby bolo jasné, že SL sa nestanovuje ako mínus 200 USD, ale ako presná cena, kde nás má z trhu vyhodiť. V tomto prípade by to bola cena 98,4 USD za kontrakt.

 

Zhrnieme predchádzajúce informácie: príkaz brokerovi by bol BUY za 100 USD, Stop Loss stanovený na 98,4 USD.

Poznámka: Ak vám nie je jasné, ako sme pri poklese ceny komodity zo 100 USD na 98,4 USD mohli prísť o 200 USD, tak stručné vysvetlenie:

- Cena 100 USD je vždy stanovená iba za jeden barel, jeden bushel, jednu tonu atď. My však disponujeme napr. 125 tonami tovaru (na jeden jediný kontrakt), čo znamená, že pri poklese ceny zo 100 USD na 99 USD sme prišli o 1 USD * 125 ton, čo tvorí až 125 USD.

 

Použitie: Prvý deň v obchode stanovíme Stop Loss nad/pod vstupnú cenu. Ak sme nakúpili 1 kontrakt za 100 USD, SL stanovíme POD vstupnú cenu na hranicu napr. 98,4 USD. Ak sme predali 1 kontrakt, SL stanovíme NAD vstupnú cenu, t.j. napr. 101,6 USD (v tomto prípade nás z trhu vyhodí, ak cena začne stúpať – my sme stavili na presný opak – jej pokles).

Každý ďalší deň (BUY pozícia) posúvame Fixný Stop Loss na rozdiel Close ceny – nami zvolených 16 tickov (200 dolárov). T.j. ak cena od kúpy vzrástla na 101 dolárov, znamená to, že sme zarobili 125 USD a Stop Loss posúvame na 99,4 USD (na druhý deň obchodu tak riskujeme z našich vlastných peňazí už len 6 tickov * 12,5 USD = 75 USD). Tento Stop Loss posúvame dovtedy, kým cena rastie. Zarábame a posúvaním SL vyššie a vyššie chránime stále väčšiu časť ziskov.

Opačný postup – posúvanie Stop Loss čím ďalej, tým nižšie, platí pre short pozíciu – ak sme predali a chceme zarábať na tom, že cena bude klesať.

 

Pozor: pri BUY pozícii SL nikdy neposúvame nižšie ako sme ho mali predchádzajúci deň a pri SELL pozícii SL nikdy neposúvame vyššie ako sme ho mali predchádzajúci deň. Inak by to znamenalo, že „ustupujeme“ trhu a sme ochotní akceptovať čím ďalej tým vyššiu stratu.


Poznámka: Niektorí obchodníci neposúvajú SL každý deň, tak ako to bolo opísané vyššie. Posunú ho len jeden krát – keď dosiahnú istú hranicu zisku, SL posúvajú na BEP (Break Even Point). Tým si zaistia, že nie sú ani ziskoví ani stratoví, keby ich vyhodilo z trhu. Obchodu tak dajú dostatočnú voľnosť na to aby sa rozbehol.

Pozor: uvedený postup platí len v prípade, ak máme stanovenú hornú hranicu, kde chceme z trhu vystúpiť – tzv. Profit Target. T.j. po posunutí Stop Loss na BEP sme v situácii, kedy nás z trhu buď vyhodí s nulovým ziskom/stratou alebo dosiahneme náš stanovený Profit Target napr. 500 USD.


Joomla templates by a4joomla