Vyberte váš jazyk

Drawdown je označenie pre pokles od dosiahnutého maxima po svoje aktuálne minimum. Ak hovoríme o maximálnom dosiahnutom Drawdowne, máme na mysli najväčší zaznamenaný historický pokles od už raz dosiahnutých maxím. Jedným, či viacerými ziskovými obchodmi teda maximálny drawdown nekončí, naopak, môže sa neskôr ešte prehĺbiť.

 

Význam slova Drawdown sa zvykne používať najmä v spojitosti s dvoma faktormi:

1.    Pokles cenového grafu od už dosiahnutého Highest High po súčasné Low.
2.    Pokles Equity curve – teda finančného zostatku na našom obchodnom účte.

Na stránkach etrading.sk sa význam slova Drawdown spája výlučne s poklesom na našom obchodnom účte, a teda so stratou financií, ktoré sme už raz mali na obchodný účet pripísané.

 

Drawdown je nočnou morou každého obchodníka. Jeho najnepríjemnejšou stránkou je to, že nie je možné predpovedať, KEDY príde AKÝ veľký drawdown a KOĽKO bude trvať. Je to zároveň jeden z najvýznamnejších, ak nie vôbec najvýznamnejší faktor, ktorý treba brať do úvahy pri vytváraní nášho position sizingu.

Uvediem jednoduchý príklad: Nech je stav nášho obchodného účtu 5000 USD. Máme tiež vytvorený obchodný systém, ktorý nám dokáže priniesť priemerne 20000 USD ročne. Ak sa však zameriame na hodnotu maximálneho Drawdownu, s ktorým môžeme rátať, zistíme napr. že dosahuje až 10000 USD. V takom prípade sa náš obchodný systém stáva takmer bezcenným. Prečo? Ak náš účet dokážeme zhodnotiť z 5000 USD na 30000 USD, pričom následne prídeme o 10000 USD, je po takomto ročnom obchodovaní náš zostatok skutočne plánovaných 20000 USD. To je skvelý výsledok.
Môže však tiež nastať situácia, že Drawdow nenastane až v momente, keď už máme nejaké peniaze zarobené, ale hneď na začiatku nášho obchodovania. V takom prípade je jasné, že Drawdown 10 tisíc USD s obchodným účtom 5000 USD by sme nedokázali ustáť a všetky budúce potenciálne zisky sú len nesplneným snom. Dovtedy by Drawdown náš obchodný účet zruinoval a my by sme už viac nemali čo investovať.

 

Z nasledujúcej tabuľky by malo byť zrejmé, čo presne máme na mysli, keď hovoríme o Drawdowne:

 

Obchodný Účet Profit/Loss Drawdown
5000 200 0
5200 250 0
5450 -100 -100
5350 -170 -270
5180 200 -70
5380 320 0
5700 -180 -180
5520 160 -20
5700 -80 -100
5620 270 0
5890 -180 -180
5710 -100 -280
5610 -140 -420
5470 200 -220
5670 250 0
5920 -100 -100
5820 -120 -220

 

Z tabuľky môžete vyčítať, že momentálny Drawdown je -220 USD. Maximálny dosiahnutý Drawdown od začiatku obchodovania je však až -420 USD.

 

Poznámka: Drawdown považujem za jeden z najdôležitejších faktorov obchodovania vôbec. Je veľmi dôležitý nielen pre správne uplatnenie Position Sizingu, ale už i pre samotný čistý obchodný systém, bez násobenia pozícii. Ako obchodný systém, tak i OS s uplatnením Position Sizingu nám bude dávať oveľa istejšie a väčšie zárobky, ak dokážeme znížiť Drawdown na minimálnu úroveň. Pozor však na prílišnú optimalizáciu Obchodného systému! Preoptimalizované výsledky nám nie sú pre reálne obchodovanie nič platné, keďže sa na ne v reále nemôžeme spoľahnúť a ovplyvňujú tak vhodný čas nasadenia Position Sizingu. To môže v konečnom dôsledku viesť k už spomínanému zruinovaniu obchodného účtu.

Na záver: Pri tvorbe a vyhodnocovaní obchodných systémov uprednostnite radšej tie s minimálnou hodnotou Drawdownu vášho účtu, i keby takéto systémy mali podstatne nižšie percentá zhodnotenia.


Joomla templates by a4joomla