Vyberte váš jazyk

Stochastic Oscilátory boli vytvorené George Laneom už v 50-tych rokoch 20. storočia. Stochastic všeobecne, podobne ako W%R a RSI indikátor dáva signály o prekúpenosti alebo prepredanosti podkladového aktíva, ktoré môže obchodník využiť vo svoj prospech.

 

Na úvod je tiež dôležité spomenúť, že rozlišujeme 2 základné typy Stochastic oscilátorov.

  • Fast Stochastic
  • Slow Stochastic
 
Počíta sa nasledovným spôsobom:


%K = [(Close – Low n)/(High n – Low n)]*100

 

%K – je tzv. "Čistý Stochastic"
Low n – Je najnižšie Low za n zvolených periód
High n – Je najvyššie High za n zvolených periód
%D = kĺzavý priemer za n periód z %K

 

Najčastejšie nastavenie kĺzavého priemeru pre vyhladenie je 3 dni. Vypočítaním týchto dvoch kriviek - %K a %D dostávame tzv. Fast Stochastic Oscillator. Nasleduje komplikovanejšia fáza na pochopenie výpočtu indikátora.


Podstata výpočtu je v tom, ze %D Fast Stochastic je zároveň %K Slow Stochastic. Inak povedané, Vyhladená krivka z FSTO je Čistou krivkou pre SSTO. Keď %D z FSTO (alebo tiez %K z SSTO) vyhladíme kĺzavým priemerom, získavame %D pre SSTO. Slow Stochastic jednoducho pozostáva z jedného ďalšieho vyhladenia krivky.

Najčastejšie nastavenie Stochastic Oscillator je 5, 14 a 21 periód. Nastavenie závisí od toho, či chceme zachytávať každý menší, alebo len hlavné body zvratu. So zvyšovaním periódy dostávame nižší počet signálov, ktoré však indikujú dôležitejšie obraty trhu.

SSTO môžeme zobraziť graficky, pričom sa jeho hodnota pohybuje od 0 po 100. Za signálne hodnoty pre samotné obchodovanie na burze sú považované hranice 20 a 80 bodov.


Slow Stochastic Oscilator SSTO

Copyright © Obrázok zhotovený v programe Incredible Charts


Z predchádzajúceho textu a na základe vysvetleného spôsobu výpočtu možno dedukovať, že podstata Stochastic je v sledovaní pozície poslednej Close ceny oproti rozpätiu High – Low za zvolené obdobie. Ak sa Close priblíži k Low, je možné očakávať, že cena sa čoskoro dotkne svojho dna a vyrazí smerom nahor. Opačná analógia platí pri cenovom priblížení ku svojmu High.


Ako pri W%R a RSI, tak i pri Stochastic Oscillator je najväčším nebezpečenstvom silne trendujúci trh, ktorý tak môže držať hodnoty FSTO/SSTO dlho nad alebo pod signálnymi hranicami, prípadne vydať niekoľko falošných signálov na nákup/predaj. Je preto dôležité posúdiť v akom stave sa nachádza trh a nevstupovať neuvážene do protitrendových pozícií pri silno trendujúcom trhu.

 

Využitie: Ak je hodnota FSTO/SSTO pod 20 bodmi, podkladové aktívum je považované za prepredané a jeho cena bude pravdepodobne rásť. Ak je jeho hodnota nad hranicou 80 bodov, je podkladové aktívum považované za prekúpené a jeho hodnota bude pravdepodobne klesať. Niektorí obchodníci využívajú pre svoje obchodovanie len samotné %K a jeho prekríženie so signálnymi hranicami 20/80. Takýto obchodný systém však dáva príliš veľa signálov a častokrát falošných. %D dáva menej signálov, ale o to čistejších.

Ďalšie nákupné a predajné signály sú generované prekrížením %K a %D – teda prekrížením hodnôt čistej krivky so svojím, zvyčajne trojdňovým, kĺzavým priemerom. Tieto prekríženia je však dobré brať do úvahy len v prípade, ak sa obe hodnoty nachádzajú nad hornou hranicou – 80 bodov a dolnou hranicou – 20 bodov. Samotné prekríženia medzi týmito signálnymi hranicami nedávajú dostatočne silné a spoľahlivé signály.

Ak spojíme predtým uvedené možnosti využitia indikátora, dostávame snáď najbežnejšie využitie – kupujeme, ak hodnota %K prekríži %D (FSTO alebo SSTO smerom nahor, k tomuto prekríženiu dôjde pod hranicou 20 bodov a následne obe krivky prerazia signálnu hranicu smerom nahor). Predávame pri opačnej situácii so signálnou hranicou 80 bodov.


Na nasledujúcom obrázku je vidieť krásny príklad toho, ako možno využiť indikátor FSTO - nákupy a predaje pri prekrížení %K a %D, pod a nad signálnymi hranicami.


Fast Stochastic Oscilator FSTO

Copyright © Obrázok zhotovený v programe Incredible Charts

Tiež je možné obchodovať na základe sledovania a identifikácie pozitívnych a negatívnych divergencií.

Na záver by som rád podotkol, že tak ako v podstate pri každom indikátore technickej analýzy, je nastavenie signálnych hodnôt, periód pri výpočte %K, ako aj periód pri výpočte kĺzavých priemerov najlepšie ponechať na samotnom obchodníkovi, ktorý tento systém využíva. Môže ho tak čo najlepšie  prispôsobiť tomu, čo vyhovuje jemu samému.

Joomla templates by a4joomla