Vyberte váš jazyk

Commodity Channel Index meria vzťah ceny podkladového aktíva, jeho kĺzavého priemeru a štandardnej odchýlky (meria rýchlosť akou sa cena a jej výkyvy vzďaľujú od svojich priemerných hodnôt, pričom zohľadňuje aj volatilitu trhu). CCI uviedol do praxe Donald Lambert, ktorý ho opísal vo svojej knihe: Commodity Channel Index: Tools for Trading Cyclic Trends. Ako už samotný názov knihy napovedá, CCI bolo vytvorené za účelom identifikácie a využívania cyklických výkyvov  a reverzných bodov na trhu.

 

CCI slúži na vyjadrenie toho, kedy je aktívum prekúpené/prepredané, avšak nemá podobu RSI, Stochastic a pod. Uvedené indikátory sú limitované hodnotami od 0 po 100, zatiaľ čo CCI nemá stanovené hranice. Najčastejšie sa jeho hodnoty pohybujú v rozpätí od –300 po 300 bodov (aj keď cca 75 % hodnôt sa i tak pohybuje v rozpatí od –100 po 100 bodov).


Výpočet CCI je nasledovný:

CCI = ((Ct – SMA) ) / (0,015 * SO)

SMA = Simple Moving Average, teda kĺzavý priemer
SO = Stredná odchýlka
Ct = Typická cena
Ct = (High + Low + Close) / 3

 

Zvyčajné nastavenie CCI je 14, 20 periód, pričom platí, že čím nižšie nastavenie, tým volatilnejší sa indikátor stáva a produkuje viac signálov. Ak by sme sa však mali držať odporúčaní Lamberta, vhodné nastavenie je jedna tretina z bežného cyklu aktíva. Ak je cyklus napr. 30-dňový, potom je vhodné nastaviť CCI na 10 dní, ak je cyklus 60-dňový, potom je vhodné nastaviť ho na 20 dní.


Commodity Channel Index CCI

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Použitie:

Je niekoľko spôsobov použitia CCI. Medzi najzákladnejšie patrí:

  • Nakúpiť, ak hodnota CCI prerazí –100 smerom nahor, predať, ak prerazí 100 smerom nadol. Takéto obchodovanie sa dá dobre uplatniť najmä pri range trhu, teda bez výraznejšieho nastúpeného trendu. Ide o snahu určiť reverzné body cyklu v predstihu. Vtedy od indikátora dostávame jasné signály o prekúpenosti/prepredanosti daného aktíva.
  • Vyhľadávanie pozitívnych a negatívnych divergencií. Takéto obchodovanie sa dá dobre uplatniť pri trendujúcich trhoch.


Pozor! Využití a variácii CCI je dnes skutočne mnoho. Pri prvom opísanom spôsobe jeho využitia, ak hodnota CCI prerazí –100 smerom nahor, ideme do BUY. Tiež však existuje spôsob obchodovania, kedy sa v tejto istej situácii nenakupuje, len sa uzatvára SELL pozícia. Do tej obchodník vstúpil, keď hodnota CCI prerazila –100 smerom nadol.

 

Opačná situácia platí pri nákupe – Ak CCI prerazí +100 smerom nadol, niektorí obchodníci vtedy nepredávajú, ale iba uzatvárajú BUY pozície, do ktorých vstúpili, keď CCI prerazilo +100 smerom nahor (obchodníci vtedy obchodujú iba v pásmach pod –100 a nad +100)! Takéto využitie, i keď je menej časté, pramení najmä z toho, že trh nemusí byť v range, ale naopak, silno trendujúci a nespoliehame sa na cyklické výkyvy. Je preto vhodné dobre poznať trh a jeho charakteristiku.


Pri CCI je dôležité otestovať si vlastné nastavenia podľa toho, čo presne tomu-ktorému obchodníkovi vyhovuje. CCI je taktiež vhodné kombinovať s iným indikátorom, pre potvrdenie nákupných/predajných signálov pre obchodovanie na burze. Existujú však i obchodníci, ktorí si dokázali CCI prispôsobiť takým spôsobom, že využívajú pre obchodovanie na burze výlučne tento indikátor. V prípade nejednoznačnosti signálov pridávajú kĺzavý priemer alebo MACD, na určenie prevládajúceho trendu. CCI získalo v posledných rokoch obrovskú popularitu. Jeho výhodou je to, že ak sa s indikátorom dôsledne obchodník oboznámi a nastaví si ho podľa svojich požiadaviek, je v ňom zahrnuté takmer všetko, čo potrebuje vedieť pre obchodné rozhodnutia.

 

Na záver: O popularizáciu CCI sa taktiež postaral známy obchodník Ken Wood, známy ako Woodie, ktorý rozpracoval používanie CCI vo svojích podrobných štúdiách a extrahoval niekoľko základných patternov/formácií CCI, ktoré môžu pomôcť identifikovať vhodný čas nákupu/predaja. Táto jeho variácia CCI je známa ako WCCI (Woodie's Commodity Chanel Index).

Joomla templates by a4joomla