Vyberte váš jazyk

Bollinger Bands boli vytvorené obchodníkom Johnom Bollingerom. Bollingerove pásma sú používané na určenie prekúpenosti, prepredanosti daného podkladového aktíva.  Sú založené na zvolenom jednoduchom kĺzavom priemere a dvoch štandardných odchýlkach, pričom jedna sa nachádza pod zvoleným priemerom, druhá nad ním.

 

Bollinger bands, alebo tiež Bollingerove pásma sú dve krivky, ktoré sa približujú alebo vzďaľujú od stredovej hodnoty, ktorou je zvolený kĺzavý priemer. Najčastejšie nastavenie stredovej hodnoty je 20-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. Pri tvorbe a používaní BB sa vychádza zo štatisticky vykázaných meraní, že 95 % hodnôt sa nachádza v rámci dvojnásobku štandardnej odchýlky (či už smerom nadol alebo nahor) a len 5 % hodnôt sa nachádza mimo týchto pásiem. Ich nastavenie si však môže zvoliť obchodník sám a nemusí tak preto ísť vždy o dvojnásobok štandardnej odchýlky. Pri trojnásobku sa nachádza v rámci zvolených hraníc napríklad až vyše 99 % všetkých dosiahnutých hodnôt a len okolo 1 % presahuje zvolené hranice. V prípade prekročenia daných hraníc majú obchodníci vyššiu pravdepodobnosť, že dôjde ku korekcii ceny opačným smerom a tá sa vráti do predurčených pásiem.

 

Horná hranica BB je určená:  Hodnota kĺzavého priemeru za N dní + X-násobok štandardnej odchýlky za N dní

Dolná hranica BB je určená:  Hodnota kĺzavého priemeru za N dní - X-násobok štandardnej odchýlky za N dní

bollinger bands indikátor 

Na pripojenom obrázku zobrazuje krivka 20-dňový kĺzavý priemer, okolo ktorého BB oscilujú v rozsahu 2-násobku štandardnej odchýlky. Keďže štandardná odchýlka je vyjadrením volatility trhu, Bollingerové pásma – ako horná hranica, tak i spodná hranica sa prispôsobujú momentálnej volatilite trhu a „obmedzujú“ normálne pohyby ceny v daných podmienkach. Pokiaľ cena stúpne nad hornú hranicu BB, je veľký predpoklad, že následne dôjde k jej poklesu, späť do vymedzených hraníc. Pokiaľ cena klesne pod dolnú hranicu BB, platí opačná analógia.

 

Samotné prekročenie hraníc však ešte nemusí nevyhnutne znamenať signál na nákup alebo predaj, len zvyšuje pravdepodobnosť, prípadne upozorňuje na možný zvrat. Tiež platí, že keď sa už cena ocitla mimo BB, pravdepodobne bude pokračovať vo zvolenom trende (i po už spomínanom poklese späť do hraníc BB, ktorý je tak vlastne len dočasnou korekciou). Samotné momenty zvratu sú potom zvyčajne určené novými HIGH/LOW mimo BB, nasledované novými HIGH/LOW v rámci BB. Cena má po takomto zvrate tendenciu priblížiť sa k stredovej hodnote.

 

Cena tiež často môže preraziť túto stredovú hodnotu a pokračovať až k druhej hranici BB.  Počas menej volatilného obchodovania sa BB nachádzajú blízko seba, počas veľmi volatilného trhu sa BB od seba navzájom vzďaľujú. Ak sa BB nachádzajú veľmi blízko seba (t.j. volatilita trhu je nízka), je potrebné sa pripraviť na následné prudké výkyvy trhu, či už smerom nahor, alebo nadol.

 

Poznámka: So znižujúcim sa Timeframe sa pre obchodné rozhodnutia zvykne zvyšovať hodnota štandardných odchýlok. Napr. pre obchodovanie na burze na 15 minútovom Timeframe si môžeme zvoliť 3-násobok štandardnej odchýlky od svojho priemeru. Násobky môžeme i kombinovať a do grafu zakomponovať ako 2-násobok, tak i 3-násobok štandardnej odchýlky. V takom prípade: Pozor na pohyb ceny vo vnútri týchto dvoch vymedzených hraníc. Aktívum môže byť silno trendujúce a Bollinger bands môže vykazovať mnoho falošných bodov zvratu. Je vhodnejšie vyčkať, až cena toto pásmo prelomí a dostane sa späť POD/NAD bližšiu hranicu (vzhľadom na svoj priemer).

Joomla templates by a4joomla