Vyberte váš jazyk

Chaikin Volatility je indikátor, ktorý vytvoril Marc Chaikin. Volatilitu pritom definuje ako rastúci rozdiel medzi High a Low cenami podkladového aktíva.


Vzorec pre výpočet je nasledovný:

ChV = (EMA HL – EMA HL n dní späť) / (EMA HL n dní späť) * 100

Postup:

  1. Vypočítajte rozdiely High – Low
  2. Vypočítajte krátku EMA (napr. EMA10) zo získaných rozdielov High – Low
  3. Vypočítajte percentuálnu zmenu (Rate of Change) za zvolenú periódu, t.j. (aktuálna EMA – EMA n zvolených dní späť) / EMA n zvolených dní späť * 100. V našom prípade zvolené n = 10 dní späť


Chaikin Volatility

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

Použitie:

  • Nárast volatility pri ChV v priebehu krátkej časovej periódy predznamenáva, že sa blíži dno a môže nastať zmena trendu. Blížiaci sa vrchol zasa predznamenáva klesajúca volatilita v priebehu dlhšej časovej periódy.
  • Ďalšie využitie indikátora spočíva na predpokladoch, že trhové vrcholy sú sprevádzané prudkým nárastom volatility (investori sa stávajú nervóznejšími a nerozhodnejšími), zatiaľ čo konce trhových dien sú sprevádzané nízkou volatilitou.


Použitie Chaikin Volatility Indikátora má viacero variácií, pričom žiadna nemá jasne definované pravidlá. Použitie tohto indikátora má teda význam skôr pri OOS - Osobných obchodných systémoch, kde sa obchodník sám oboznámi so všetkými charakteristikami indikátora a nespolieha sa na jasne definované pravidlá pre vstupy a výstupy. Chaikin Volatility Indikátor slúži skôr ako pomôcka pre obchodné rozhodnutia na burze.

Chaikin Volatility sa odporúča používať v spojitosti s kĺzavými priemermi, alebo cenovými obálkami (Envelopes).


Joomla templates by a4joomla