Vyberte váš jazyk

Tvorcom MACD je Gerald Appel. MACD radíme ku momentum oscilátorom, ktoré vyjadrujú hybnosť, silu momentálneho trendu, pričom oscilujú okolo neutrálnej úrovne oboma smermi. MACD je skratka pre Moving Average Covergence Divergence, čo je možné preložiť ako Približovanie a Vzďaľovanie Kĺzavých priemerov. Zároveň je to jeden z absolútne najobľúbenejších a najvyužívanejších indikátorov pre obchodovanie na buze vôbec.


MACD je zložené z viacerých kĺzavých priemerov, konkrétne troch. Ich zvyčajné nastavenie je 9, 12 a 26 periód. Uvedené periódy sú len orientačné a každý obchodník si môže nastaviť MACD podľa vlastných preferencií.

Konštrukcia MACD je pomerne jednoduchá, keďže ide iba o 3 kĺzavé priemery, avšak o to zložitejšia na vysvetlenie. Princíp výpočtu je nasledovný:

  1. MA12 – MA26 (od 12-dňového kĺzavého priemeru odčítame hodnoty 26-dňového kĺzavého priemeru). Získame tým nové hodnoty a viac na MA12 a MA26 zabudneme. Nové hodnoty budeme volať len MACD.
  2. Vypočítame MA9 (9-dňový kĺzavý priemer) MACD hodnôt. Tento kĺzavý priemer budeme nazývať Trigger line.
  3. V roku 1986 Thomas Aspray zaviedol navyše tzv. MACD histogram. MACD – Trigger line = MACD Histogram. Čiže, ak od MACD hodnôt, ktoré sme získali v prvom kroku odčítame jeho vlastný MA9 (trigger line), získame nové hodnoty – MACD Histogram. MACD Histogram nie je nič iné, ako grafické vyjadrenie vzťahu MACD a Trigger line. Ak je MACD vyššie ako Trigger, MACD Histogram je kladný, ak je MACD nižšie ako Trigger, je MACD Histogram záporný. V momente, kedy sa MACD rovná Trigger line, je MACD Histogram rovný nule.


Vyššie opísaný postup je kompletný výpočet. V závislosti od rôznych zdrojov informácií, ku ktorým sa dostanete, alebo od rôznych analytických programov, sa však tiež môžete stretnúť s tým, že sa posledný krok vynecháva (MACD Histogram), alebo za MACD Histogram môžu byť tiež považované samotné hodnoty MACD - graficky vyjadrené vo forme histogramu.

 

Na priloženom grafe nižšie môžete vidieť MACD hodnoty (1. krok), ktoré majú podobu Histogramu (Histogram v tomto prípade znázorňuje rozdiel hodnôt EMA12 – EMA26).


MACD Moving Average Convergence Divergence

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


MACD je tu založené na 2 kĺzavých priemeroch – 12-dňovom a 26-dňovom. MA12 je tvorený zelenou krivkou a MA26 červenou krivkou. Všimnite si, že keď sa tieto dva priemery pretnú, Histogram prekročí nulovú líniu smerom nadol/nahor, podľa toho, či MA12 prerazilo MA26 smerom nadol alebo nahor. Je to spôsobené tým, že Histogram len znázorňuje rozdiel uvedených kĺzavých priemerov.

 

Na nasledovnom obrázku sú opäť zachytené MACD hodnoty vo forme histogramu, tentokrát však so svojou Trigger Line, ktorou je EMA 5.

 

MACD_moving_average_convergence_divergence_histogram

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Všetky momenty, kedy MACD hodnoty prerazili svoju Trigger line sú vyznačené modrými horizontálnymi líniami.

 

Spôsob využitia:

Existuje mnoho spôsobov využitia MACD a obchodníci si ho neustále ďalej prispôsobujú vlastným požiadavkám. Priblížime si 4 základné spôsoby použitia:

 

  1. Pozitívne a negatívne divergencie. Divergencie sú témou pre samostatný článok. Pozitívne divergencie: Kým cenový graf vytvára pri poklese stále nižšie Low, MACD odmieta vytvárať nižšie Low a namiesto toho jeho Low sú čím ďalej, tým vyššie. Inak povedané, medveďom dochádza dych a možno očakávať skorý zvrat trendu. Na obrázku vyššie možno vidieť niekoľko veľmi pekných Divergencií - Pozitívnych i negatívnych. Všimnite si ako sa v cenovom grafe vytvorilo vyššie High a na MACD len nižší "kopec" - High, čo predpovedalo nadchádzajúci pád cien. A naopak - vzápätí došlo k tomu, že kým cenový graf vytváral ešte stále nižšie Low, tak MACD dokázalo vytvoriť Low len podstatne vyššie, čo predznamenalo skorý nárast trhu, ku ktorému vzápätí došlo.
  2. MACD prekríženia. Osobne som sa pri tomto spôsobe stretol s niekoľkými možnosťami ich využitia. Niektorí obchodníci berú do úvahy každé prekríženie MACD hodnôt a ich Trigger line – ak MACD prekríži Trigger line smerom nahor nakúpia, ak smerom nadol, predajú. Keďže takéto prekríženia sú však dosť časté, ako filter sa zvykne používať časové obdobie napr. 3 dní, kedy pokiaľ MACD a Trigger ostávajú stále prekrížené, vstupujeme do obchodu. Ak sa vrátia do pôvodných polôh, vyhli sme sa stratovému obchodu. Iní obchodníci berú do úvahy len ak MACD prekríži Trigger line smerom nahor a nachádza sa pri tom pod nulovou líniou. Analogicky pre predaj berú do úvahy len situáciu, kedy MACD prekríži Trigger line smerom nadol a nachádza sa pritom nad nulovou líniou.
  3. Prekríženie nulovej línie prostredníctvom MACD. To neznamená nič iné ako to, že sa 12-dňová EMA dostala nad 26-dňovú EMA. Ja osobne to za samostatný MACD signál nepovažujem. Ide skôr o obchodný systém na základe prekríženia 2 EMA, ako o vlastný MACD systém.
  4. Posudzovanie samotného MACD Histogramu (3. krok). Ak Histogram narastá, znamená to silnejúce momentum a rastúci rozdiel medzi MACD a Trigger line. Ak Histogram začne klesať, znamená to, že MACD Momentum slabne a môžeme vopred predpovedať prekríženie MACD-Trigger a predstihnúť tak trh s okamihom Nákupu/Predaja.


Na záver: Ak chce obchodník dosiahnuť to, aby MACD reagovalo pružnejšie, musí si navoliť kratšie periódy EMA – napr. 5-10-18. Dostanete tak skoršie signály na nákup alebo predaj, avšak týchto signálov bude tiež podstatne viac a mnohokrát falošných. Je preto dobré zvážiť si, o aký trh ide a navoliť si MACD hodnoty podľa charakteristík jednotlivých trhov a výsledkov minulých testov.

MACD sa tiež zvykne využívať na určenie dlhodobého trendu. Stačí ak MACD uplatníme nie na denné, ale na týždenné grafy. Tým získame predstavu o dlhodobom trende – rastúci alebo klesajúci a podľa tohoto berieme obchody len do smeru trendu.

Joomla templates by a4joomla