Vyberte váš jazyk

Average True Range nie je indikátorom v pravom slova zmysle. Používa sa len ako súčasť pre výpočet niektorých ďalších indikátorov (ADX, RSI atď.). Hlavne však slúži traderom na správne stanovenie Stop Loss. ATR je indikátorom, ktorý zaviedol J. Welles Wilder v roku 1978, pôvodne pre komoditné trhy. Tie sa vyznačujú väčšou nestabilitou, resp. volatilitou, ako akciové trhy. V súčasnosti sa úspešne využíva na dynamických trhoch, ako je napr Forex.


ATR nám určuje hodnotu priemerného cenového rozpätia. Čím vyššia volatilita trhu nastáva, tým vyššia hodnota ATR a opačne. Všeobecne tiež platí, že čím vyššia hodnota ATR, tým pravdepodobnejšie je možné spomalenie alebo zmena trendu.

ATR sa počíta ako Najvyššia hodnota z týchto:

Dnešné High – Dnešné Low

ABS (Dnešné High – Predchádzajúce Close)

ABS (Dnešné Low – Predchádzajúce Close)

 

Samotné ATR je následne 14-dňový kĺzavý priemer z uvedených maximálnych hodnôt pre jednotlivé dni. Hodnota 14 periód je predvolenou hodnotou, jej nastavenie na nižší alebo vyšší priemer je záležitosťou preferencií samotného obchodníka.


Average True Range ATR

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

ATR je možné počítať na intradennej, dennej, týždennej i mesačnej báze, preto sa zvyčajná perióda nastavenia ATR priemeru mení v závislosti od toho, na akej báze obchodujeme. Inak povedané, 14-dňová perióda, pri obchodovaní na 15-minútových grafoch, je štrnásť 15-minútových intervalov, teda 3,5 hodiny.

Na záver: J. W. Wilder odporúčal pre obchodovanie na burze používať 14-dňový EMA. Keďže sám však EMA počítal iným spôsobom ako sa ráta dnes, nastavenie hodnôt priemeru je len na obchodníkovi samotnom, podľa toho, čo mu najviac vyhovuje. Hodnota 14 periód nie je nemennou konštantou, každý by mal prísť na to, čo mu najviac vyhovuje.

Joomla templates by a4joomla