Vyberte váš jazyk

Tvorcom ADX je Welles Wilder, ktorý opisuje celý Directional Movement System vo svojej knihe "New Concepts in Technical Trading Systems". Average Directional Index patrí medzi oscilátory a slúži na určenie sily trendu v analyzovanom trhu. Jeho hodnoty sa pohybujú medzi 0 a 100. Ak je hodnota nižšia ako 20, znamená to, že ide o slabo trendujúci trh, ak je hodnota nad 40, znamená to, že trh je veľmi silne trendujúci. Vysoké hodnoty indikátora nad 60 bodov sú však veľmi zriedkavé.

 

Je dôležité si uvedomiť, že rastúce hodnoty tohto indikátora neznamenajú, že ide o silnejúci rastúci trend. Znamenajú len, že ide o silnejúci trend všeobecne. Ten môže byť ako rastúci, tak i klesajúci.

 

ADX Average Directional Index 2

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts.

 

Na priloženom obrázku sú znázornené ADX - biela farba, +DI - zelená farba, -DI - červená farba.

Samotný indikátor ADX je zložený z dvoch ďalších indikátorov – '''Positive directional indicator''' (skr. ''+DI'' - zelená krivka) a ''Negative directional indicator'' (skr. ''–DI'' - červená krivka). Tieto indikátory už poukazujú na silu samotných trendov:  +DI vyjadruje silu rastúceho trendu a –DI vyjadruje analogicky silu klesajúceho trendu. Ich kumuláciou dostávame indikátor DX, a po vyhladení kĺzavým priemerom konečné ADX. Všetky indikátory spolu: ADX vyjadrujúci silu trendu všeobecne, +DI vyjadrujúci silu rastúceho trendu a -DI vyjadrujúci silu klesajúceho trendu - spolu tvoria komplexný Directional Movement System. Niekedy preto môžete ADX nájsť pod označením DMS alebo DMI (Directional Movement Indicator/Index).


Využitie:
Ak hodnoty indikátora ADX prekročia hodnotu 20 smerom nahor, ide pravdepodobne o začiatok nového trendu – sila trendu (či už rastúceho alebo klesajúceho) začína rásť.  Ak hodnoty indikátora klesnú pod 40, ide pravdepodobne o koniec trendu – sila trendu začína slabnúť.

Pre rozhodnutie, či vstúpiť do krátkej alebo dlhej pozície je možné používať spomínané súčasti ADX: indikátory +DI a –DI.

Pre rastúci trh je charakteristické, že +DI rastie a –DI klesá, pre klesajúci trh je naopak typické, že rastie hodnota –DI a klesá hodnota +DI. Ak teda +DI vzrastie nad –DI smerom nahor, znamená to, že prevahu získavajú býci a ide o rastúci trh (vstup do dlhej pozície). Ak –DI vzrastie nad hodnotu +DI, prevahu získavajú medvedi a ide o klesajúci trh (vstup do short pozície).


Obchodníci sa vyhýbajú trhom, kde sa +DI a –DI pohybujú paralelne vedľa seba, bez výraznejšieho náznaku vzrastu ktoréhokoľvek z nich dvoch. Vtedy sa trh pravdepodobne nachádza v tzv. chope a pohybuje sa do strany, bez prevládajúceho trendu.

Joomla templates by a4joomla