Vyberte váš jazyk

Accumulative Swing Index vytvoril J. W. Wilder a uverejnil ho vo svojej knihe New Concepts in Technical Trading Systems v roku 1978. Accumulative Swing Index pozostáva z postupnej kumulácie Swing Indexov (pozri Swing Index). Kým však Swing index kalkuluje iba s poslednými dvoma sviečkami, ASI, tým, že hodnoty SI postupne kumuluje, zobrazuje dlhodobé trendy. Ak je hodnota Accumulative Swing Index pozitívna, znamená to, že trend je rastúci. Ak je hodnota negatívna, trend je klesajúci a sa hodnoty pohybujú okolo nuly, trend je stagnujúci.


Výpočet:

ASI = ASI n-1 + SI n


ASI n-1 = Accumulative Swing Index predchádzajúcej periódy
SI n = Swing index aktuálnej periódy

Použitie:

  • ASI svojím tvarom veľmi dobre kopíruje tvar cenového grafu. Z toho vyplýva, že Accumulative Swing Indexu sa dá dobre využiť na sledovanie pozitívnych a negatívnych divergencií. Dochádza k nim len zriedkavo, avšak o to spoľahlivejšie signály nám vydávajú.
  • Tiež ho môžeme využiť na potvrdenie prevládajúcich trendov – pokiaľ je krivka ASI v zhode so sviečkovým grafom, trend je potvrdený. Pozor na cenové trendy, ktoré nie sú potvrdené ASI.
  • Ďalšou možnosťou jeho využívania je identifikovanie silných Supportov a Resistencií.

Joomla templates by a4joomla