Vyberte váš jazyk

Tento článok je pokračovaním článku Krátkodobá technická analýza sviečkového grafu a nadväzuje na Evening doji star, Evening star a Bearish abandoned baby. Analýze grafu v širšom časovom horizonte sú venované patterny technickej analýzy, ktoré pri pohľade na graf dokážu odhaliť formácie, akými sú napríklad dvojitý vrchol, dvojité dno, hlava a ramená, či trendové kanály. Na rozdiel od týchto dlhodobejších formácií, krátkodobý pohľad však berie do úvahy len aktuálny deň a pár sviečok, ktoré mu predchádzali.

Článok je zameraný na tri konkrétne technické obrazce, či formácie, ktoré sa vyskytujú v klesajúcom trende a signalizujú jeho zmenu na trend rastúci. Danými sviečkovými obrazcami sú Morning Star, Morning Doji Star a Bullish Abandoned Baby. Formácie sú usporiadané tak, aby na seba logicky nadväzovali pri vysvetľovaní ich podstaty. 

 

Morning Doji Star

 

Na počiatku formácie je Čierna (červená) sviečka nasledovaná Doji. Doji sa vytvorí nižšie ako predchádzajúca sviečka. Obchodné rozpätie daného druhého obchodného dňa (trading range) je len úzke a uzatváracia cena na burze (Close) sa drží pod predchádzajúcou sviečkou. Medzi týmito dvoma sviečkami sa zvykne vytvoriť cenová medzera (Gap), ktorá nie je vyplnená. Vytvorenie medzery však nie je nevyhnutnou podmienkou. Po Doji nasleduje Biela (zelená) sviečka. Tou už začína rastový trend. Spodný knôt tejto sviečky sa s predchádzajúcou Doji jemne prekrýva alebo na ňu nadväzuje.

 

Morning Doji Star

© eTrading.sk

 

Psychológia trhu: Prvá negatívna sviečka naznačuje prevahu medveďov a klesajúci trend. Ak sa dokonca vytvorí medzera medzi touto prvou negatívnou sviečkou a nasledujúcou Doji, to tento trend len potvrdzuje. To, že medzera vôbec vznikla a Býci ju nedokázali vyplniť znamená, že spočiatku nemali zďaleka toľko síl, ako Medvedi. Počas obchodovania na burze sa však situácia zmenila. Uzatváracia cena druhého dňa sa vyrovnala otváracej cene. Býci teda konsolidovali svoje sily a v priebehu dňa dokázali byť Medveďom vyrovnaným súperom. To naznačuje, že doterajšia prevaha Medveďov môže byť na konci. Dôležité je to, ako sa trh zachová nasledujúci deň. Ten je už rastový. Tiene rastovej sviečky zvyčajne na predchádzajúce Doji tiene nadväzujú, alebo sa jemne prekrývajú. Tým sa potvrdzuje, že Býci na trhu získali definitívne prevahu. Čím je táto tretia sviečka kratšia, alebo čím viac sa s predchádzajúcou Doji prekrýva, tým je signál na zmenu trendu slabší. A naopak – čím je posledná sviečka výraznejšia, tým je signál na zvrat trendu z klesajúceho na rastúci silnejší. Na tomto je založený i samotný názov formácie – Bullish Doji Star, alebo Morning Doji Star – teda „býčia“ (výraz pre nákupcov, ktorí cenu tlačia hore) alebo „ranná“ (slnko stúpa nahor). Tiež sa možno stretnúť s výrazom Bullish Morning Doji Star, ale to je len opakovaním tej istej charakteristiky a nejde o správne pomenovanie.

 

Bullish Abandoned Baby

 

Občas sa tiež možno stretnúť s formáciou "Bullish Abandoned Baby". Je to o niečo zriedkavejšia formácia, ktorá však nie je veľmi odlišná od Morning Doji Star. Jemný rozdiel medzi nimi je v tom, že stredná Doji sviečka sa vytvorila s medzerou ako pred ňou, tak i za ňou. To, že Býci nedovolili, aby najnižšia Low cena tretieho dňa klesla pod najvyššiu High cenu toho predchádzajúceho, znamená, že Býci na trhu získali definitívne prevahu. A to dokonca s istou rezervou.

 

Bullish Abandoned Baby

© eTrading.sk

 

Je to zriedkavá formácia, ktorá je veľmi podobná Morning Doji Star a keďže má presne tie isté charakteristiky, nemá význam venovať jej viac priestoru v tomto článku.

 

Morning Star

 

Táto technická formácia je tiež veľmi podobná prvej, základnej formácii. Z jej názvu však vypadlo slovo „Doji“. Už táto skutočnosť napovedá, že chýba klasický symbol kríža, ktorý signalizuje nerozhodnosť trhu v daný deň. Kríž, teda Doji, je nahradený krátkou sviečkou, ktorá môže byť ako pozitívna, tak i negatívna. Táto malá obmena nie je významným rozdielom a očakáva sa rovnaké správanie trhu. Formácia v klesajúcom trende predznamenáva zvrat na trend kladný. Čaká sa na tretiu sviečku, ktorá musí byť rastúca.

 

Morning Star Candle Pattern

© eTrading.sk

 

Ako vyzerá vytvorenie Morning Doji Star, príbuznej Morning Star, či Bullish Abandoned Baby počas obchodovania na burze a v širšom časovom horizonte je ilustrované v grafe nižšie.

 

Morning Doji Star Candlestick Chart

© eTrading.sk

 

Uvedený sviečkový graf potvrdzuje to, že táto formácia, s drobnými obmenami strednej sviečky, je reverzným patternom. Ako možno vidieť, dovtedajší klesajúci trend sa po vytvorení Morning Doji Star zmenil na opačný a ceny na burze začali rásť.


Joomla templates by a4joomla