Vyberte váš jazyk

Okrúhly vrchol a okrúhle dno patria k základným patternom technickej analýzy. Ide o formácie vytvorené v grafe, nie o indikátory (ktoré sa rátajú pomocou rôznych matematických a štatistických metód). Okrúhly vrchol i dno sú veľmi ľahko identifikovateľné kvôli svojej jednoduchej podobe. Na konci trendu sa trend spočiatku spomalí, začne stagnovať a postupne sa otáča opačným smerom. 

 
 
Okrúhly vrchol
 
 
Okrúhly vrchol vytvorí nezameniteľnú podobu oblúka (tvar dúhy, konkávny uhol).  Okrúhly vrchol predznamenáva zmenu rastúceho trendu na klesajúci.
 

Okrúhly vrchol


Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Poznámka: Stop Loss môžeme umiestniť na pomyselnú horizontálnu čiaru, ktorá prechádza vrcholom patternu. Ak však počkáme na úplné a jednoznačné dotvorenie Okrúhleho vrcholu, umiestnený SL by mohol byť až príliš vzdialený od miesta vstupu do obchodu. SL je preto možné zadávať individuálne, môže byť umiestnený aj pod okrúhlym vrcholom. V tom prípade však riskujeme, že sa cenový graf ešte raz zvráti, aby vytvoril dvojitý vrchol, pričom by nás vyhodilo z inak profitabilného obchodu.

 

Okrúhle dno

 

Okrúhle dno je opakom okrúhleho vrcholu. Klesajúci trend sa spočiatku spomalí, stagnuje a začne sa otáčať opačným smerom. Vytvorí tým nezameniteľnú podobu oblúka (tvar kotlíka, konvexný uhol).

 

Okrúhle Dno


Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Poznámka: Rovnako ako pri Okrúhlom vrchole, môžeme i pri Okrúhlom dne umiestniť Stop Loss na pomyselnú horizontálnu čiaru prechádzajúcu Okrúhlym dnom. Ak umiestnime SL vyššie, riskujeme, že sa trh rozhodne zvrátiť a vytvoriť Dvojité dno. Tak by nás predčasne vyhodilo z obchodu. Nastavenie Stop Loss je individuálnou záležitosťou preferencií a money managementu jednotlivých obchodníkov.


Joomla templates by a4joomla