Zvolte jazyk

Tento článek je pokračováním článku Krátkodobá technická analýza svíčkového grafu a navazuje na Evening doji star, Evening star a Bearish abandoned baby. Analýze grafu v širším časovém horizontu jsou věnovány patterny technické analýzy, které při pohledu na graf dokážou odhalit formace, jakými jsou například dvojitý vrchol, dvojité dno, hlava a ramena, nebo trendové kanály. Na rozdíl od těchto dlouhodobějších formací, krátkodobý pohled však bere v úvahu pouze aktuální den a pár svíček, které mu předcházely.

 

Článek je zaměřen na tři konkrétní technické obrazce, či formace, které se vyskytují v klesajícím trendu a signalizují jeho změnu na trend rostoucí. Danými svíčkovou obrazci jsou Morning star, Morning doji star a Bullish abandoned baby. Formace jsou uspořádány tak, aby na sebe logicky navazovaly při vysvětlování jejich podstaty.

 

Morning Doji Star

 

Na počátku formace je Černá (červená) svíčka následovaná Doji. Doji se vytvoří níž než předchozí svíčka. Obchodní rozpětí daného druhého obchodního dne (trading range) je jen úzké a uzavírací cena na burze (Close) se drží pod předchozí svíčkou. Mezi těmito dvěma svíčkami se zvykne vytvořit cenová mezera (Gap), která není vyplněna. Vytvoření mezery však není nezbytnou podmínkou. Po Doji následuje Bílá (zelená) svíčka. Tou už začíná růstový trend. Spodní knot této svíčky se s předchozí Doji jemně překrývá nebo na ni navazuje.

 

Morning Doji Star

© eTrading.sk

 

Psychologie trhu: První negativní svíčka naznačuje převahu medvědů a klesající trend. Pokud se dokonce vytvoří mezera mezi touto první negativní svíčkou a následující Doji, to tento trend jen potvrzuje. To, že mezera vůbec vznikla a Býci ji nedokázali vyplnit znamená, že zpočátku neměli zdaleka tolik sil, jako Medvědi. Během obchodování na burze se však situace změnila. Uzavírací cena druhého dne se vyrovnala otevírací ceně. Býci tedy konsolidovaly své síly a v průběhu dne dokázaly být medvědům vyrovnaným soupeřem. To naznačuje, že dosavadní převaha Medvědů může být na konci. Důležité je to, jak se trh zachová následující den. Ten je již růstový. Stíny růstové svíčky obvykle na předchozí Doji stíny navazují, nebo se jemně překrývají. Tím se potvrzuje, že Býci na trhu získali definitivně převahu. Čím je tato třetí svíčka kratší, nebo čím více se s předchozí Doji překrývá, tím je signál ke změně trendu slabší. A naopak - čím je poslední svíčka výraznější, tím je signál na zvrat trendu z klesajícího na rostoucí silnější. Na tomto je založen i samotný název formace - Bullish doji star nebo Morning doji star - tedy "býčí" (výraz pro nákupce, kteří cenu tlačí nahoru) nebo "ranní" (slunce stoupá vzhůru). Také se lze setkat s výrazem Bullish morning doji star, ale to je jen opakováním téže charakteristiky a nejde o správné pojmenování.

 

Bullish Abandoned Baby

 

Občas se také lze setkat s formací "Bullish abandoned baby". Je to o něco méně častá formace, která však není velmi odlišná od Morning Doji Star. Jemný rozdíl mezi nimi je v tom, že střední Doji svíčka se vytvořila s mezerou jako před ní, tak i za ní. To, že Býci nedovolili, aby nejnižší Low cena třetího dne klesla pod nejvyšší High cenu toho předchozího, znamená, že Býci na trhu získali definitivně převahu. A to dokonce s jistou rezervou.

 

Bullish Abandoned Baby

© eTrading.sk

 

Je to vzácná formace, která je velmi podobná Morning doji star a protože má přesně stejné vlastnosti, nemá význam věnovat jí více prostoru v tomto článku.

 

Morning Star

 

Tato technická formace je také velmi podobná první, základní formaci. Z jejího názvu však vypadlo slovo "Doji". Už tato skutečnost napovídá, že chybí klasický symbol kříže, který signalizuje nerozhodnost trhu v daný den. Kříž, tedy Doji, je nahrazen krátkou svíčkou, která může být jak pozitivní, tak i negativní. Tato malá obměna není významným rozdílem a očekává se stejné chování trhu. Formace v klesajícím trendu předznamenává zvrat na trend kladný. Čeká se na třetí svíčku, která musí být rostoucí.

 

Morning Star Candle Pattern

© eTrading.sk

 

Jak vypadá vytvoření Morning doji star, příbuzné Morning star, nebo Bullish abandoned baby během obchodování na burze a v širším časovém horizontu je ilustrováno v grafu níž.

 

Morning Doji Star Candlestick Chart

© eTrading.sk

 

Uvedený svíčkový graf potvrzuje to, že tato formace, s drobnými obměnami střední svíčky, je reverzním patternem. Jak lze vidět, dosavadní klesající trend se po vytvoření Morning doji star změnil na opačný a ceny na burze začaly růst.


Joomla templates by a4joomla