Vyberte váš jazyk

Hlava a ramená a Obrátená hlava a ramená patria k základným paternom Technickej analýzy. Ide o formácie vytvorené v grafe, nie o indikátory (ktoré sa rátajú pomocou rôznych matematických a štatistických metód). Obe formácie sa dajú v grafe pomerne ľahko identifikovať.

 
 
Hlava a ramená (Head and Shoulders)
 

sú jedným zo základných patternov – formácií v technickej analýze. Podstata formácie spočíva vo vytvorení "ramena, hlavy, ramena".

 

Postup:

 

  • prvé rameno je napr. vo výške „a“
  • nasleduje pokles a následný vysoký vzrast do výšky hlavy
  • hlava je vo výške „a + b“ (vyššie ako prvé rameno) nasleduje pokles a mierny vzrast, kde sa vytvára druhé rameno
  • druhé rameno je nižšie ako hlava, približne vo výške prvého ramena „a“

 

Head and Shoulders Hlava a ramena

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Ak sa takýto pattern vytvorí v cenovom grafe, je považovaný za jeden z najspoľahlivejších reverzných patternov (predurčujúcich zmenu trendu opačným smerom). Hlava a ramená predznačujú zmenu trendu smerom nadol. Opakom Hlavy a ramien je pattern:

 

Obrátená Hlava a Ramená

 

Podstata formácie:

  • prvé obrátené rameno je vo napr. vo výške „a“
  • nasleduje vzrast a následný veľký pokles do výšky obrátenej hlavy
  • hlava je vo výške „a – b“
  • nasleduje vzrast a mierny pokles, kde sa vytvára druhé obrátené rameno
  • druhé obrátené rameno je vyššie ako hlava, približne vo výške prvého obráteného ramena „a“.

 

Obrátená hlava a ramená

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible ChartsObrátená hlava a ramená je považovaná za jeden z najspoľahlivejších reverzných patternov, v tomto prípade by mala predurčovať zmenu trendu smerom nahor.


Joomla templates by a4joomla