Vyberte váš jazyk

Článok sa zaoberá krátkodobou technickou analýzou grafu, tzv. sviečkových patternov (obrazcov, formácií). Rozoberá tri zo základných krátkodobých technických formácií, ktorými sú Evening Doji Star, Evening Star a Bearish Abandoned Baby. Všetky spomínané formácie predznamenávajú zmenu trendu na opačný, v tomto prípade zmenu z rastúceho trendu na trend klesajúci. Článok plynulo nadväzuje na prechádzajúci príspevok k technickej analýze, ktorý bol venovaný zrkadlovým býčim formáciám (Mornig Doji Star, Morning Star a Bullish Abandoned Baby). Formácie sú opäť usporiadané v takom poradí, aby na seba logicky nadväzovali pri vysvetľovaní ich podstaty. 

 

Evening Doji Star

 

Formácia je tvorená tromi sviečkami. Na počiatku formácie je kladná (biela, či zelená) sviečka nasledovaná Doji. Doji sa vytvorí vyššie ako predchádzajúca sviečka. Obchodné rozpätie druhého obchodného dňa (trading range) je len úzke a uzatváracia Close cena na burze sa drží nad sviečkou z prvého obchodného dňa. Medzi týmito dvoma sviečkami sa zvykne vytvoriť cenová medzera (Gap), ktorá nie je vyplnená. Vytvorenie medzery však nie je nevyhnutnou podmienkou. Po Doji nasleduje Čierna (červená) sviečka. Tou už začína negatívny, klesajúci trend. Horný knôt tejto sviečky sa s predchádzajúcou Doji jemne prekrýva alebo na ňu nadväzuje.

 

Evening Doji Star Candles

© eTrading.sk

 

Psychológia trhu: Prvá kladná sviečka naznačuje prevahu býkov a rastúci trh (minimálne počas tohto obchodného dňa). Ak sa dokonca medzi prvou sviečkou a nasledujúcou Doji vytvorí medzera, to tento trend len potvrdzuje. To, že medzera vôbec vznikla a Medvedi ju nedokázali vyplniť znamená, že nemali toľko síl, ako Býci. Počas obchodovania na burze sa však situácia zmenila. Uzatváracia cena druhého dňa sa vyrovnala otváracej cene. Medvedi teda konsolidovali svoje sily a v priebehu druhého dňa už dokázali byť Býkom vyrovnaným súperom. To naznačuje, že doterajšia prevaha Býkov môže byť na konci. Dôležité je to, ako sa trh zachová tretí deň. Ten je už klesajúci. Tiene tretej, negatívnej sviečky zvyčajne na predchádzajúce Doji tiene nadväzujú, alebo sa jemne prekrývajú. Tým sa potvrdzuje, že Medvedi na trhu získali definitívne prevahu. Čím je táto tretia sviečka kratšia, alebo čím viac sa s predchádzajúcou Doji prekrýva, tým je signál na zmenu trendu slabší. A naopak – čím je posledná sviečka výraznejšia a jej telo dlhšie, tým je signál na zvrat trendu z rastúceho na klesajúci silnejší. Na tomto je založený i samotný názov formácie – Bearish Doji Star, alebo Evening Doji Star – teda „Medvedia“ (výraz pre predajcov, ktorí cenu tlačia nadol) alebo „večerná“ (slnko zapadá). Tiež sa možno stretnúť s výrazom Bearish Evening Doji Star, ale to je len opakovaním tej istej charakteristiky a nejde o správne pomenovanie.

 

Bearish Abandoned Baby

 

Bearish Abandoned Baby je o niečo zriedkavejšia formácia, ktorá však nie je veľmi odlišná od Evening Doji Star. Malý rozdiel medzi nimi je v tom, že stredná Doji sviečka sa vytvorila s medzerou ako pred ňou, tak i za ňou. Preto Doji pôsobí, akoby bola opustená. Z toho pramení jej názov „abandoned“. Pre obchodovanie je dôležité, že Medvedi nedovolili, aby najvyššia High cena tretieho dňa stúpla nad najnižšiu Low cenu toho predchádzajúceho. Znamená to, že na trhu získali definitívne prevahu a pravdepodobne budú diktovať smer tiež počas nasledujúcich dní.

 

Bearish Abandoned Baby Candles

© eTrading.sk

 

Je to pomerne zriedkavá formácia, ktorá je veľmi podobná Evening Doji Star. Má tiež tie isté obchodné charakteristiky.

 

Evening Star

 

Technická formácia, ktorá je veľmi podobná prvej, základnej formácii – Evening Doji Star. Tentokrát však z jej názvu vypadlo slovo „Doji“. Táto skutočnosť napovedá, že chýba klasický symbol kríža, ktorý signalizuje nerozhodnosť trhu počas druhého obchodného dňa. Kríž je nahradený krátkou sviečkou, ktorá môže byť ako negatívna, tak i pozitívna. Očakáva sa rovnaké správanie trhu ako pri predchádzajúcich technických obrazcoch. Formácia v rastúcom trende predznamenáva zmenu na trend klesajúci. Obchodník však najskôr počká na vytvorenie tretej sviečky, ktorá musí byť negatívna.

 

Evening Star Candles

© eTrading.sk

 

Ako vyzerá vytvorenie Evening Doji Star, príbuznej Evening Star, či Bearish Abandoned Baby počas obchodovania na burze a v širšom časovom horizonte je ilustrované v grafe nižšie.

 

Evening Doji Star Candlestick Chart

© eTrading.sk

Priložený sviečkový graf potvrdzuje to, že táto formácia, s drobnými obmenami strednej sviečky, je reverzným patternom. Ako možno vidieť, dovtedajší rastúci trend sa po vytvorení Evening Doji Star zmenil na klesajúci a ceny na burze začali padať smerom nadol.


Joomla templates by a4joomla