Vyberte váš jazyk

Trendové čiary (Trendlines) sú formou Podpory (Support) a Odporu (Resistance). Kým však Support/Resistance sú formované na vodorovnej, horizontálnej úrovni, Trendová čiara podporuje cenu zdola pri vzrastovom trende. Pri klesajúcom trende analogicky Trendline cene odporuje zhora. Trendlines sú teda formou Podpory a Odporu, formujúce sa v trendujúcich trhoch, pod istým rastúcim alebo klesajúcim uhlom.

  

Trendové čiary Trendlines

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Použitie: V trhu sa držíme trendu, ktorý je nastúpený a podporený Trendline. Nakupujeme alebo predávame po priblížení ceny ku Trendline a následnom odrazení od nej (a hlavne po jednoznačnom sformovaní Trendline). Po prerazení Trendline z obchodu vystupujeme.

Ako bolo možné vyčítať z vyššieuvedeného, Stop loss môžeme umiestňovať niekoľko tickov pod Trendline.

 

Pozor: Trendline vzniká až po minimálne treťom odraze ceny. Čím viackrát sa cena od Trendline odrazí, tým silnejšou sa Trendline stáva. Kým Trendlines svojou jednoduchosťou pripomínajú až príliš primitívny obchodný nástroj, ide o pravý opak. Využívajú sa i dnes a sú veľmi silným nástrojom pre obchodovanie na burze. Ich nevýhodou je, že Trendlines je nutné „mať v oku“ a potreba ich, niekedy dosť častého, prekresľovania.

 

Trendové kanály

 

sú variáciou Trendových čiar. Kým trendové čiary vytvárajú Support a Resistance pod istým uhlom v trendujúcich trhoch, Trendové kanály vytvárajú nielen S/R úrovne, ale vymedzujú obe hranice priestoru, v ktorom je možné predikovať budúci pohyb ceny.

 

Trendový kanál Trendlines

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Ich využitie je rovnaké ako pri Trendlines. Sledujeme hlavne prerazenie spodného kanála pri rastúcom trhu a prerazenie horného kanála pri klesajúcom trhu. V momente, keď k takej situácii dôjde, z trhu vystupujeme.


Joomla templates by a4joomla