Zvolte jazyk

Trendové čáry (Trendlines) jsou formou Podpory (Support) a Odporu (Resistance). Zatímco však Support nebo Resistance jsou formovány na vodorovné, horizontální úrovni, Trendová čára podporuje cenu zdola při vzrůstovém trendu. Při klesajícím trendu analogicky Trendline ceně odporuje shora. Trendline jsou tedy formou Podpory a Odporu, formující se v trendujících trzích, pod jistým rostoucím nebo klesajícím úhlem.

  

Trendové čiary Trendlines

Copyright  © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts


Použití: V trhu se držíme trendu, který je nastoupený a podpořen Trendline. Nakupujeme nebo prodáváme po přiblížení ceny ke Trendline a následném odražení od ní (a hlavně po jednoznačném zformování Trendline). Po proražení Trendline z obchodu vystupujeme.

Jak bylo možné vyčíst z výše uvedeného, Stop loss můžeme umisťovat několik ticků pod Trendline.

 

Pozor: Trendline vzniká až po minimálně třetím odrazu ceny. Čím vícekrát se cena od Trendline odrazí, tím silnější se Trendline stává. Zatímco Trendlines svou jednoduchostí připomínají až příliš primitivní obchodní nástroj, jde o pravý opak. Využívají se i dnes a jsou velmi silným nástrojem k obchodování na burze. Jejich nevýhodou je, že Trendline je nutné "mít v oku" a potřeba jejich, někdy dost častého, překreslování.

 

Trendové kanály

 

jsou variací trendové čáry. Zatímco trendové čáry vytvářejí Support a Resistance pod jistým úhlem v trendujících trzích Trendové kanály vytvářejí nejen S/R úrovně, ale vymezují obě hranice prostoru, ve kterém je možné predikovat budoucí pohyb ceny.

 

Trendový kanál Trendlines

Copyright  © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts


Jejich využití je stejné jako u Trendline. Sledujeme hlavně proražení spodního kanálu při rostoucím trhu a proražení horního kanálu při klesajícím trhu. V momentě, kdy k takové situaci dojde, z trhu vystupujeme.


Joomla templates by a4joomla