Zvolte jazyk

Tvůrcem MACD je Gerald Appel. MACD řadíme ke momentum oscilátorům, které vyjadřují hybnost, sílu momentálního trendu, přičemž oscilují kolem neutrální úrovně oběma směry. MACD je zkratka pro Moving Average Covergence Divergence, což je možné přeložit jako Přibližování a vzdalování Klouzavých průměrů. Zároveň je to jeden z absolutně nejoblíbenějších a nejvyužívanějších indikátorů pro obchodování na buze vůbec.


MACD je složeno z několika klouzavých průměrů, konkrétně tří. Jejich obvyklé nastavení je 9, 12 a 26 period. Uvedené periody jsou pouze orientační a každý obchodník si může nastavit MACD podle vlastních preferencí.

Konstrukce MACD je poměrně jednoduchá, protože jde pouze o 3 klouzavé průměry, avšak o to složitější je to na vysvětlení. Princip výpočtu je následující:

  1. MA12 - MA26 (od 12-denního klouzavého průměru odečteme hodnoty 26-denního klouzavého průměru). Získáme tím nové hodnoty a více na MA12 a MA26 zapomeneme. Nové hodnoty budeme volat pouze MACD.
  2. Vypočteme MA9 (9-denní klouzavý průměr) MACD hodnot. Tento klouzavý průměr budeme nazývat Trigger line.
  3. V roce 1986 Thomas Aspray zavedl navíc tzv. MACD histogram. MACD - Trigger line = MACD Histogram. Čili, pokud od MACD hodnot, které jsme získali v prvním kroku odečteme jeho vlastní MA9 (trigger line), získáme nové hodnoty - MACD Histogram. MACD Histogram není nic jiného, než grafické vyjádření vztahu MACD a Trigger line. Pokud je MACD vyšší než Trigger, MACD Histogram je kladný, pokud je MACD nižší než Trigger, je MACD Histogram záporný. V momentě, kdy se MACD rovná Trigger line, je MACD Histogram roven nule.

 

Výše popsaný postup je kompletní výpočet. V závislosti od různých zdrojů informací, ke kterým se dostanete, nebo od různých analytických programů, se však také můžete setkat s tím, že se poslední krok vynechává (MACD Histogram), nebo za MACD Histogram mohou být také považovány samotné hodnoty MACD - graficky vyjádřeno ve formě histogramu.

 

Na přiloženém grafu níže můžete vidět MACD hodnoty (1. krok), které mají podobu histogramu (Histogram v tomto případě znázorňuje rozdíl hodnot EMA12 - EMA26).


MACD Moving Average Convergence Divergence

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

MACD je zde založeno na 2 klouzavých průměrech: 12-denním a 26-denním. MA12 je tvořen zelenou křivkou a MA26 červenou křivkou. Všimněte si, že když se tyto dva průměry protnou, Histogram překročí nulovou linii směrem nahoru / dolů, podle toho, zda MA12 prorazilo MA26 směrem dolů nebo nahoru. Je to způsobeno tím, že Histogram jen znázorňuje rozdíl uvedených klouzavých průměrů.

Na následujícím obrázku jsou opět zachyceny MACD hodnoty ve formě histogramu, tentokrát však se svou Trigger Line, kterou je EMA 5.

 

MACD_moving_average_convergence_divergence_histogram

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Všechny momenty, kdy MACD hodnoty prorazili svou Trigger line jsou vyznačeny modrými horizontálními liniemi.

 

Způsob využití:

Existuje mnoho způsobů využití MACD a obchodníci si jej neustále přizpůsobují podle vlastních požadavkům. Přiblížíme si 4 základní způsoby použití:

  1. Pozitivní a negativní divergence. Divergence jsou tématem pro samostatný článek. Pozitivní divergence: Zatímco cenový graf vytváří při poklesu stále nižší Low, MACD odmítá vytvářet nižší Low a místo toho jeho Low jsou čím dál tím vyšší. Jinak řečeno, medvědům dochází dech a lze očekávat brzký zvrat trendu. Na obrázku výše lze vidět několik velmi pěkných divergencí - Pozitivních i Negativních. Všimněte si jak se v cenovém grafu vytvořilo vyšší High a na MACD jen nižší "kopec" - High, což předpovídalo nadcházející pád cen. A naopak - vzápětí došlo k tomu, že zatímco cenový graf vytvářel stále nižší Low, tak MACD dokázalo vytvořit Low jen podstatně vyšší, což předznamenalo brzký nárůst trhu, ke kterému vzápětí došlo.
  2. MACD překřížení. Osobně jsem se při tomto způsobu setkal s několika možnostmi jejich využití. Někteří obchodníci zohledňují každé překřížení MACD hodnot a jejich Trigger line - pokud MACD překříží Trigger line směrem nahoru nakoupí, pokud směrem dolů, prodají. Jelikož takové překřížení jsou však dosti časté, jako filtr se zvykne používat časové období např. 3 dní, kdy pokud MACD a Trigger zůstávají stále překřížené, vstupujeme do obchodu. Pokud se vrátí do původních poloh, vyhnuli jsme se ztrátovému obchodu. Jiní obchodníci berou v úvahu pouze pokud MACD překříží Trigger line směrem nahoru a nachází se při tom pod nulovou linií. Analogicky pro prodej zohledňují pouze situaci, kdy MACD překříží Trigger line směrem dolů a nachází se přitom nad nulovou linií.
  3. Překřížení nulové linie prostřednictvím MACD. To neznamená nic jiného než to, že se 12-denní EMA dostala nad 26-denní EMA. Já osobně to za samostatný MACD signál nepovažuji. Jde spíše o obchodní systém na základě překřížení 2 EMA, jako o vlastní MACD systém.
  4. Posuzování samotného MACD histogramu (3. krok). Pokud Histogram narůstá, znamená to sílící momentum a rostoucí rozdíl mezi MACD a Trigger line. Pokud Histogram začne klesat, znamená to, že MACD Momentum slábne a můžeme předem předpovědět překřížení MACD-Trigger a předstihnout tak trh s okamžikem Nákupu / Prodeje.

 

Na závěr: Pokud chce obchodník dosáhnout toho, aby MACD reagovalo pružněji, musí si navolit kratší periody EMA - např. 5-10-18. Dostanete tak dřívější signály na nákup nebo prodej, avšak těchto signálů bude také podstatně více a mnohdy falešných. Je proto dobré zvážit si, o jaký trh jde a navolit si MACD hodnoty podle charakteristik jednotlivých trhů a výsledků minulých testů.

MACD se také zvykne využívat k určení dlouhodobého trendu. Stačí když MACD uplatníme ne na denní, ale na týdenní grafy. Tím získáme představu o dlouhodobém trendu - rostoucí nebo klesající a podle tohoto bereme obchody jen do směru trendu.

Ti, kteří preferují hotové řešení, mají například na následující webstránce k dispozici již zpracované indikátory technické analýzy v Excel souborech.


Joomla templates by a4joomla