Zvolte jazyk

RSI - Relative Strength Index patří mezi základní indikátory technické analýzy. Řadí se mezi momentum oscilátory. Jeho tvůrcem je Welles Wilder, který ho poprvé uvedl v roce 1978 ve své knize "New Concepts in Technical Trading Systems". Podstatou RSI je odhalení momentů, kdy je podkladové aktivum (např. akcie, komodita atd.) příliš drahá nebo příliš levná a využít tyto okamžiky pro trading (obchodování na burze).

 

Vzorec pro výpočet:


RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

přičemž:

RS = průměr vzrůstu CLOSE cen za n dní / průměr poklesu CLOSE cen za n dní nebo

RS = průměr přírůstků / průměr ztrát

 

Vzrůstem a poklesem se rozumí rozdíl dnešní CLOSE ceny oproti včerejší CLOSE. Pokud dnešní cena uzavřela výš než včerejší, jejich rozdíl se počítá do průměru v čitateli RS. Pokud uzavřela níž než včera, jejich rozdíl se počítá do průměru ve jmenovateli. Průměr ztrát je také vždy vyjádřen jako pozitivní hodnota. Pokud by z nějakého důvodu byl průměr ztrát 0, RSI se určí jako 100 bodů. Obvyklé nastavení RSI indikátoru (hodnota n) je 9, 14 a 25 dní.
 

Příklad: Pokud si zvolíme nastavení 14 period, přičemž z nich jen 5 dní skončilo s kladným rozdílem (dnešní CLOSE - včerejší CLOSE), součet těchto kladných rozdílů se dělí celými 14 dny, abychom dostali průměrné přírůstky. Pro průměrné úbytky platí totéž. Zbývajících 9 dnů, kdy cena klesala, bychom vydělili všemi 14 dny, použitými pro výpočet.
 
Hodnota RSI se pohybuje mezi 0 až 100. Grafická forma indikátoru má podobu oscilátoru kolem neutrální linie 50 bodů.

 

RSI Relative Strength Index

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Jak můžete vidět na přiloženém svíčkovém grafu výše, Relative Strength Index indikátor nám velmi pěkně určil hlavní body zvratu trhu, kdy bylo výhodné nakoupit a prodat.


Využití:

  • Nejčastěji se indikátor používá takovým způsobem, že hodnoty nad 70 bodů poukazují na překoupenost a hodnoty pod 30 bodů poukazují na přeprodanost podkladového aktiva. Prodáváme však až v momentě, kdy RSI překročí linii 70 bodů zpět směrem dolů a nakupujeme, když překročí linii 30 bodů zpět směrem vzhůru. Do té doby může být trh velmi silně trendující a proto není vhodné vstupovat do obchodů ihned po proražení RSI indikátoru do hranic překoupenosti a přeprodanosti.
  • Dalším častým způsobem jeho využití je sledování překročení neutrální linie indikátoru směrem nahoru / dolů. RSI nad 50 znamená, že průměrné výdělky (resp. vzrůsty) za n zvolených dní začali přesahovat průměrné ztráty (resp. poklesy) za n zvolených dní. Nakupujeme tedy, když RSI překročí hranici 50 bodů směrem nahoru, prodáváme když prorazí neutrální linii směrem dolů.
  • Někteří techničtí analytici pro vstupní a výstupní signály vyhledávají pozitivní a negativní divergence mezi cenovým grafem a samotným grafem indikátoru.

Tak jako ostatní indikátory technické analýzy, i RSI je vhodné používat v kombinaci s jinými indikátory. Nedoporučuje se kombinovat ho se Stochastic nebo W%R indikátory, protože jsou si velmi podobné a poukazují na tutéž věc, kterou je překoupenost nebo přeprodanost podkladového aktiva. Indikátory typu RSI (SSTO, W%R) není vhodné používat během silně trendujícího trhu. V takovém případě vydávají spoustu falešných signálů na nákup a prodej, ačkoli trh pokračuje ve svém trendu a nehodlá se zvrátit. Na odfiltrování falešných signálů můžeme využít některý z trendových indikátorů, např. ADX nebo Aroon.


Joomla templates by a4joomla