Zvolte jazyk

Stochastic Oscilátory vytvořil George Lane již v 50-tých letech 20. století. Stochastic obecně, podobně jako W%R a RSI indikátor dává signály o překoupenosti nebo přeprodanosti podkladového aktiva, které může obchodník využít ve svůj prospěch.

 
Úvodem je důležité zmínit, že rozlišujeme 2 základní typy Stochastic oscilátorů.

  • Fast Stochastic
  • Slow Stochastic


Počítají se následujícím způsobem:

 

%K = [(Close - Low n) / (High n - Low n)] * 100

 

%K - je tzv. "Čistý Stochastic"
Low n - Je nejnižší Low za n zvolených period
High n - Je nejvyšší High za n zvolených period
%D = klouzavý průměr za n period z %K

 

Nejčastěji nastavení klouzavého průměru pro vyhlazení je 3 dny. Výpočtem těchto dvou křivek - %K a %D dostáváme tzv. Fast Stochastic Oscillator. Následuje komplikovanější fáze na pochopení výpočtu indikátoru.


Podstata výpočtu je v tom, že %D Fast Stochastic je zároveň %K Slow Stochastic. Jinak řečeno, Vyhlazená křivka z FSTO je Čistou křivkou SSTO. Když %D z FSTO (nebo také %K z SSTO) vyhladíme klouzavým průměrem, získáváme %D pro SSTO. Slow Stochastic jednoduše sestává z jednoho dalšího vyhlazení křivky.

Nejčastěji nastavení Stochastic Oscillator je 5, 14 a 21 period. Nastavení závisí na tom, zda chceme zachytávat každý menší, nebo jen hlavní body zvratu. Se zvyšováním periody dostáváme nižší počet signálů, které však indikují důležitější obraty trhu.

SSTO můžeme zobrazit graficky, přičemž jeho hodnota se pohybuje od 0 po 100. Za signální hodnoty pro samotné obchodování na burze jsou považovány hranice 20 a 80 bodů.


Slow Stochastic Oscilator SSTO

Copyright © Obrázok zhotoven v programu Incredible Charts

 

Z předchozího textu a na základě objasněného způsobu výpočtu lze dedukovat, že podstata Stochastic je ve sledování pozice poslední Close ceny oproti rozpětí High - Low za zvolené období. Pokud se Close přiblíží k Low, je možné očekávat, že cena se brzy dotkne svého dna a vyrazí směrem nahoru. Opačná analogie platí při cenovém přiblížení ke svému High.


Jako u W%R a RSI, tak i při Stochastic Oscillator je největším nebezpečím silně trendující trh, který tak může držet hodnoty FSTO / SSTO dlouho nad nebo pod signálními hranicemi, případně vydat několik falešných signálů na nákup / prodej. Je proto důležité posoudit v jakém stavu se nachází trh a nevstupovat neuváženě do protitrendových pozic při silně trendujícím trhu.

 

Využití: Pokud je hodnota FSTO / SSTO pod 20 body, podkladové aktivum je považováno za přeprodané a jeho cena bude pravděpodobně růst. Pokud je jeho hodnota nad hranicí 80 bodů, je podkladové aktivum považováno za překoupené a jeho hodnota bude pravděpodobně klesat. Někteří obchodníci využívají pro své obchodování jen samotné %K a jeho překřížení se signálními hranicemi 20/80. Takový obchodní systém však dává příliš mnoho signálů a častokrát falešných. %D dává méně signálů, ale o to čistších.

Další nákupní a prodejní signály jsou generovány překřížením %K a %D - tedy překřížením hodnot čisté křivky se svým, obvykle třídenním, klouzavým průměrem. Tyto překřížení je však dobré brát v úvahu pouze v případě, pokud se obě hodnoty nacházejí nad horní hranicí - 80 bodů a dolní hranicí - 20 bodů. Samotné překřížení mezi těmito signálními hranicemi nedávají dostatečně silné a spolehlivé signály.

Pokud spojíme předtím uvedené možnosti využití indikátoru, dostáváme snad nejběžnější využití - kupujeme, pokud hodnota %K překříží %D (FSTO nebo SSTO směrem vzhůru, k tomuto překřížení dojde pod hranicí 20 bodů a následně obě křivky prorazí signální hranici směrem nahoru). Prodáváme při opačné situaci se signální hranicí 80 bodů.


Na následujícím obrázku je vidět krásný příklad toho, jak lze využít indikátor FSTO - nákupy a prodeje při překřížení %K a %D, pod a nad signálními hranicemi.


Fast Stochastic Oscilator FSTO

Copyright © Obrázok zhotoven v programu Incredible Charts

Také je možné obchodovat na základě sledování a identifikace pozitivních a negativních divergencí.

Na závěr bych rád podotkl, že tak jako v podstatě při každém indikátoru technické analýzy, je nastavení signálních hodnot, period při výpočtu %K, jakož i period při výpočtu klouzavých průměrů nejlépe ponechat na samotném obchodníkovi, který tento systém využívá. Může ho tak co nejlépe přizpůsobit tomu, co vyhovuje jemu samému.


Joomla templates by a4joomla