Zvolte jazyk

Candlestick chart nebo svíčkový graf vznikl v 17. století v Japonsku. Svíčky se původně využívaly zejména na technickou analýzu trhu s rýží. Navzdory své dlouhé historii, však patří k nejoblíbenějším nástrojům technické analýzy až dosud. Na své popularitě získali právě kvůli tomu, že zahrnují samotnou podstatu technické analýzy v té nejčistší podobě. Zaměřují se na to, co se skutečně odehrálo a neřeší proč se to stalo. Nezabývají se fundamentálními informacemi soustředí se jen na cenu samotnou a to, jak se vyvíjela v posledních dnech - tzv. price action.

Na bližší analýzu trhu pomocí svíčky - svíček, jsou potřeba 4 základní informace - OHLC (Open, High, Low, Close) cena nebo Otevírací cena, Zavírací cena a jaká Minimální a Maximální cena byla mezi otevřením a zavřením trhu dosažená.

 

Candlestick chart - svíčkový graf dokáže tyto informace velmi efektivním a navíc vizuálně přitažlivým způsobem přenést do grafu. Podle toho, zda zavírací cena byla vyšší nebo nižší než otevírací cena, se svíčky vybarví buď bíle nebo černě. Bílá svíčka znamená rostoucí cenu (cena zavřela výše než otevřela). Černá svíčka znamená klesající cenu (cena zavřela níže než otevřela). Podle tohoto základního rozlišení se také v anglických zdrojích označuje bílá svíčka za tzv. Hollow candle (prázdná svíčka) a černá svíčka za tzv. Filled candle (vyplněná svíčka). V novějších vizualizacích je rostoucí cena ztvárněná zelenou svíčkou, klesající cena červenou svíčkou. Osobně upřednostňujeme právě zelené a červené svíčky, které jsou přece jen lépe čitelné.

 

zelena_cervena_sviecka_svieckovy_graf

© eTrading.sk

 

Samotná hrubá část svíčky je nazvaná body (tělo). Je to část mezi otevírací a zavírací cenou. Čím větší je tělo, tím větší je rozdíl mezi těmito dvěma cenami Open - Close. To znamená, že k o to většímu nárůstu či poklesu cen v daný obchodní den došlo.

Mimo těla, směrem nahoru i dolů, se nacházejí tzv. shadows nebo tails (stíny nebo ocasy). Jsou to tenké bílé linie, které ukazují to, na jaké maximum a minimum cena během obchodního dne vystoupila i klesla. Někteří obchodníci však i toto rozlišují. Pokud je čára svíčky směrem nahoru, dávají přednost názvu Shadow, pokud je směrem dolů, nazývají ji Tail. Osobně upřednostňujeme jen označení Shadow nebo Stín, bez ohledu na jeho směr.

Analýza svíček je založena na skutečnosti, zda je aktuální svíčka zelená či červená, ale i na velikosti jejich těl a stínů. Aby byly minimalizovány různé náhodné výkyvy a jednorázové vlivy, analýza zohledňuje také svíčky z předchozího 1 - 2 dnů.

Z toho, co již bylo uvedeno lze začít odvozovat základní principy pro obchodování na burze na základě svíčkového grafu. Velmi vysoká bílá (zelená) svíčka znamená velký počet kupujících a tedy velký nákupní tlak (buying pressure) i pro následující dny. Velká černá (červená) svíčka znamená analogicky přítomnost mnoha obchodníků, kteří jsou ochotni prodávat i za mnohem nižší cenu, t.j. silný prodejní tlak (selling pressure). V případě, že velká bílá svíčka následuje po dlouhotrvajícím poklesu trhu, může znamenat zvrat v klesajícím trendu. V případě, že velká černá svíčka následuje po dlouhotrvajícím nárůstu trhu, může předznamenávat zvrat v rostoucím trendu.

Pokud by byl nákupní či prodejní tlak tak velký, že by svíčce nedovolil vytvořit žádné shadows - stíny, hovoříme o tzv. Marubozu svíčce.

 

Marubozu

Marubozu znamená, že jedna strana obchodníků, nakupující nebo prodávající, nedovolila druhé straně žádný významnější pohyb jejich směrem. Od momentu otevření do uzavření obchodování cena jen rostla nebo klesala.

 

green_red_marubozu

© eTrading.sk

 

V případě, že jde o White Marubozu, je Open na úrovni Low, tedy otevírací cena byla zároveň tou minimální. Logicky také platí, že Close je na úrovni High, tedy zavírací cena je zároveň maximální cena, která byla během dne dosaženo. Pokud je Marubozu černá (červená), znamená to přesný opak. Otevírací cena byla tou maximální a zavírací cena tou minimální během daného obchodního dne.

 

Long Shadows

V případě, že není dlouhé samotné tělo svíčky, ale její stín, a to jen jedním směrem, znamená to, že sice během dne výrazně dominovala jedna strana obchodníků a prodejný, nebo nákupní tlak byl velmi výrazný, avšak ještě před uzavřením trhu se situace otočila a převahu získala opačná strana. Ta totiž dokázala stáhnout velkou část těla svíčky až tak, že po ní zůstal jen stín. Jelikož jsou tyto svíčky charakteristické svým dlouhým stínem, voláme je Long Shadows.

 

long_shadows_green_red

© eTrading.sk

 

Stín svíčky však může být nejen jedním směrem, ale oběma směry. Tehdy bývá tělo svíčky zploštělé na miminum. Takové svíčky nazýváme Spinning Tops.

 

Spinning Tops

Nejdříve se cena po otevření začala výrazně pohybovat jedním směrem. Převahu tedy získávali například býci. Následně však začali dominovat medvědi a cenu dokázali svým směrem potáhnout stejně jako předtím býci. Ani medvědi však neměly poslední slovo. Cena se opět pohnula opačným směrem a nakonec uzavřela blízko své zahajovací ceně. Jak z uvedeného lze dedukovat, znamená to absolutní nerozhodnost trhu.

 

spinning_top_green_red_candle

© eTrading.sk

 

Připomíná to přetahování lanem. Chvíli dominuje jedna strana, chvíli druhá, ale nakonec se všichni znovu vrátí blízko svého původního místa. I při obchodování platí totéž. Nechť během obchodního dne získával převahu jeden či druhý tým, v konečném důsledku cena uzavřela blízko své zahajovací úrovně a vítězství jedné či druhé strany nebylo nijak výrazné.

Spinning Tops získávají na důležitosti zejména během dlouhodobějších rostoucích či klesajících trendů. Jak již bylo totiž popsáno výše, znamená to, že ani jedna, ani druhá skupina obchodníků nemá dost sil potáhnout cenu výrazně svým směrem. No a právě při přetrvávajícím trendu je to signál vyčerpanosti dosavadních vítězů. Protistrana zatím sice také ještě nezvítězila, ale může to být signálem vyrovnání sil, a tedy brzkého zvratu převládajícího trendu na opačný.

 

Doji candles

Spinning Tops ve své extrémní podobě mají speciální název. Voláme je Doji svíčky. Při Doji jsou výrazné stíny jedním i druhým směrem. Co se však týče samotného těla, je téměř neviditelné. Open i Close ceny jsou na velmi blízké úrovni. Čím blíže se tyto ceny nacházejí, tím významnější se Doji stává. Je to signál absolutní vyrovnanosti obou stran, Equilibrio, které bylo právě dosaženo. Dochází zde však k zajímavé skutečnosti. Tím, že je trh takový nerozhodný, na významu získává ne samotná Doji svíčka, ale svíčka, která následovala jako před ní, tak i ta, která bude následovat po ní. Ty nám potvrdí to, zda se v dosud převládajícím trendu bude pokračovat, nebo jsme právě svědky jeho zvratu na opačný.

 

Doji candle red green

© eTrading.sk

 

Platí to zejména v případě, pokud dosavadní směr trhu byl jednoznačný, bez jakýchkoliv pochybností. Jinými slovy, pokud se Doji svíčka vyskytne mezi jinými Spinning Tops - svíčkami, které často mění své barvy, svíčkami, které mají dlouhé stíny, ale žádné výrazné tělo, stává se téměř bezvýznamnou. Jen potvrzuje, že trh se zmítá v dlouhodobé nerozhodnosti, kde si jedna ani druhá stana nedokáže vydobýt svou převahu.

Pokud se však Doji vytvoří v jednobarevném řadě svíček s dlouhými těly, tedy takovými, které potvrzovaly jednoznačný, dominující trend, právě tehdy se Doji stává významnou. Může totiž předznamenávat, že se dosavadní vítězové vyčerpali a trend se brzy změní. Proto je třeba věnovat svou pozornost nejen identifikování samotné Doji svíčky, ale také té, která ji prědchází, jako i té, která po ní bude následovat.

Kombinace více svíček, jdoucích za sebou a jejich využití při obchodování na burze, rozebereme v některém z následujících článků.


Joomla templates by a4joomla