Zvolte jazyk

Článek se zabývá krátkodobou technickou analýzou grafu, tzv. svíčkových patternů (obrazců, formací). Rozebírá tři ze základních krátkodobých technických formací, kterými jsou Evening doji star, Evening star a Bearish abandoned baby. Všechny zmiňované formace předznamenávají změnu trendu na opačný, v tomto případě změnu z rostoucího trendu na trend klesající. Článek plynule navazuje na přecházející příspěvek k technické analýze, který byl věnován zrcadlovým býčím formacím (Mornig doji star, Morning star a Bullish abandoned baby). Formace jsou opět uspořádány v takovém pořadí, aby na sebe logicky navazovaly při vysvětlování jejich podstaty.

 

Evening Doji Star

 

Formace je tvořena třemi svíčkami. Na počátku formace je kladná (bílá či zelená) svíčka následovaná Doji. Doji se vytvoří výš než předchozí svíčka. Obchodní rozpětí druhého obchodního dne (trading range) je jen úzké a uzavírací Close cena na burze se drží nad svíčkou z prvního obchodního dne. Mezi těmito dvěma svíčkami se zvykne vytvořit cenová mezera (Gap), která není vyplněna. Vytvoření mezery však není nezbytnou podmínkou. Po Doji následuje Černá (červená) svíčka. Tou už začíná negativní, klesající trend. Horní knot této svíčky se s předchozí Doji jemně překrývá nebo na ni navazuje.

 

Evening Doji Star Candles

© eTrading.sk

 

Psychologie trhu: První kladná svíčka naznačuje převahu býků a rostoucí trh (minimálně během tohoto obchodního dne). Pokud se dokonce mezi první svíčkou a následnou Doji vytvoří mezera, to tento trend jen potvrzuje. To, že mezera vůbec vznikla a Medvědi ji nedokázali vyplnit znamená, že neměli tolik sil, jako Býci. Během obchodování na burze se však situace změnila. Uzavírací cena druhého dne se vyrovnala otevírací ceně. Medvědi tedy konsolidovaly své síly a v průběhu druhého dne už dokázali být Býkem vyrovnaným soupeřem. To naznačuje, že dosavadní převaha Býků může být na konci. Důležité je to, jak se trh zachová třetí den. Ten je již klesající. Stíny třetí, negativní svíčky obvykle na předchozí Doji stíny navazují, nebo se jemně překrývají. Tím se potvrzuje, že Medvědi na trhu získali definitivně převahu. Čím je tato třetí svíčka kratší, nebo čím více se s předchozí Doji překrývá, tím je signál ke změně trendu slabší. A naopak - čím je poslední svíčka výraznější a její tělo délší, tím je signál na zvrat trendu z rostoucího na klesající silnější. Na tomto je založen i samotný název formace - Bearish doji star nebo Evening doji star - tedy "Medvědí" (výraz pro prodejce, kteří cenu tlačí dolů) nebo "večerní" (slunce zapadá). Také se lze setkat s výrazem Bearish evening doji star, ale to je jen opakováním téže charakteristiky a nejde o správné pojmenování.

 

Bearish Abandoned Baby

 

Bearish abandoned baby je o něco méně častá formace, která však není velmi odlišná od Evening doji star. Malý rozdíl mezi nimi je v tom, že střední Doji svíčka se vytvořila s mezerou jako před ní, tak i za ní. Proto Doji působí, jakoby byla opuštěna. Z toho pramení její název "abandoned". Pro obchodování je důležité, že Medvědi nedovolili, aby nejvyšší High cena třetího dne stoupla nad nejnižší Low cenu toho předchozího. Znamená to, že na trhu získali definitivně převahu a pravděpodobně budou diktovat směr také během následujících dní.

 

Bearish Abandoned Baby Candles

© eTrading.sk

 

Je to poměrně vzácná formace, která je velmi podobná Evening doji star. Má také stejné obchodní vlastnosti.

 

Evening Star

 

Technická formace, která je velmi podobná první, základní formaci - Evening doji star. Tentokrát však z jejího názvu vypadlo slovo "Doji". Tato skutečnost napovídá, že chybí klasický symbol kříže, který signalizuje nerozhodnost trhu během druhého obchodního dne. Kříž je nahrazen krátkou svíčkou, která může být jak negativní, tak i pozitivní. Očekává se stejné chování trhu jako u předchozích technických obrazců. Formace v rostoucím trendu předznamenává změnu na trend klesající. Obchodník však nejprve vyčká vytvoření třetí svíčky, která musí být negativní.

 

Evening Star Candles

© eTrading.sk

 

Jak vypadá vytvoření Evening doji star, příbuzné Evening star, nebo Bearish abandoned baby během obchodování na burze a v širším časovém horizontu je ilustrováno v grafu níž.

 

Evening Doji Star Candlestick Chart

© eTrading.sk

 

Přiložený svíčkový graf potvrzuje to, že tato formace, s drobnými obměnami střední svíčky, je reverzním patternem. Jak lze vidět, dosavadní rostoucí trend se po vytvoření Evening doji star změnil na klesající a ceny na burze začaly padat směrem dolů.


Joomla templates by a4joomla