Zvolte jazyk

V tomto článku vám přiblížím podstatu využívání Money managementu, jeho výhod a nevýhod, jakož i odbourání některých frekventovaných mýtů. Zaměřím se zejména na Stop Loss, jako klíčový faktor MM.

 

Často se setkávám s tím, že jako příklad, proč je nezbytné používat Stop Loss, je uváděn počet za sebou jdoucích ztrát, které by obchodník musel utrpět, aby zruinoval celý svůj obchodní účet. Počet ztrát v takovém příkladu se zdá být velmi vysoký a začínající obchodník může nabýt pocit, že k takové situaci snad ani nemůže dojít. Na papíře to vypadá logicky a jednoduše, avšak realita není taková černobílá a přímočará, jak zvyknou obchodníci a autoři různých článků uvádět. Když bylo řečeno "A", mělo by být i "B". Pojďme si danou situaci rozebrat blíže:

 

Zmíněný příklad: Nechť je můj obchodní účet 5 tisíc USD, přičemž SL stanovím než 250 USD na každý obchod. Musel bych tak utrpět 20 ztrát po sobě, abych účet zrušil. A to je velmi nepravděpodobné. Ano, je to zhruba pravda, avšak zapomíná se na některé další skutečnosti. Těmi jsou:


1. I výborné obchodní systémy v dlouhodobém měřítku začnou generovat cca 50/50, co se týče poměru ziskových a ztrátových obchodů (Win to Loss Ratio). Částečně to připomíná ruletu a jak na náhodu je vhodné nahlížet i při obchodování. V praxi to znamená, že z uvedených 20 obchodů bude cca 10 ziskových a 10 skončí ztrátově. Tady šance, že i těch zbývajících 10 obchodů neskončí ziskem, ale ztrátou nevypadá už tak nepravděpodobně. A to zejména proto, že:

2. Trh není přímočarý. Nefunguje tak, že pokud se na začátku obchodování rozhodne jít jedním směrem, už v něm pokračuje až do uzavření trhu. Často se stává, že přesto, že se rozběhne jedním směrem, v jistém okamžiku se otočí a uzavře na opačné straně trhu. To je pro nás velmi nepříjemné, protože tím se do výpočtu míchá další faktor, na který musíme pomýšlet. Na papíře sice trh může zavřít 10 krát nahoru a 10 krát dolů, avšak pokud jsme vždy vsadili na růst, v konečném důsledku mohlo být pro nás ztrátových nejen 10 obchodů, které skončily níže, ale i těch 10 růstových obchodů. To v případě, že nás předtím vyhodilo na Stop Loss.

Jelikož 2 obrázky řeknou více než 2000 slov, jsou přiloženy. První obrázek řeší pro nás nevýhodnou situaci, pokud jsme vsadili na růst trhu. Druhý řeší ztrátu, pokud jsme vsadili na pokles trhu. Předtím, než se trh skutečně vydal naším směrem jsme byli z trhu vyhozeni na Stop Loss.

stop_loss_aktivacia_buy stop_loss_aktivacia_sell

Věřím, že k nim není potřeba žádný další komentář. Kdyby však přece jen někomu tato situace nebyla zcela jasná, více podrobností je uvedeno v článku o základech stop lossu.

3. Stop Loss samotný nás sice chrání před nepředvídatelnými pohyby trhu (a efektivní trh je blízko tomu, co bychom mohli označit za nepředvídatelné pohyby) i extrémními ztrátami, avšak v konečném důsledku snižuje efektivitu našeho obchodního systému. Proč tomu tak je, bylo uvedeno již v předchozím bodě (protože jinak ziskové obchody mohou díky aktivaci SL pro nás skončit ztrátově). Čím blíže je SL nastaven k výchozí ceně, tím větší nebezpečí hrozí, že bude proražen a my skončíme se ztrátou. To se týká zejména obchodníků, kteří neuplatňují fixní SL - např. 250 USD, ale stanoví ho jako procentu z obchodního účtu. S klesajícím účtem klesá i výška SL. S klesající výškou se však SL přibližuje vstupní ceně. Tím zároveň stoupá pravděpodobnost jeho aktivace a tedy pravděpodobnost dosažení mnoha ztrátových obchodů za sebou. Zkuste si nastavit SL 25 USD pod vstupní cenu a uvidíte to sami. Kromě toho v praxi třeba myslet na provize brokerovi, za častou realizaci Stop příkazů a nepříjemný slippage.

Příklad: pokud používáme SL 1 000 USD, je málo pravděpodobné, že by až v polovině případů došlo k tak velkému reverznímu pohybu, aby naše plánované ziskové obchody nakonec skončily ztrátou. Pokud však používáme SL 25 USD, můžeme si být téměř jisti, že téměř všechny obchody (z uvedených 20 vstupů) pro nás skončí ztrátově, protože i obchody, které nakonec uzavřou na naší straně, s velkou pravděpodobností dříve takový těsný SL aktivují. V době, kdy tedy trh bude uzavírat a my bychom měli zaznamenávat ziskový obchod, už v trhu nejsme a připisujeme si jen další ztrátu. Čím těsnější je SL, tím si sice budeme moci dovolit více ztrátových obchodů, ovšem šance, že je reálné zaznamenáme se také enormně zvyšuje.

Nastavení Stop Lossu je tedy zejména o vhodném odhadu poměru mezi akceptovatelným rizikem ve výši ztráty na jeden obchod a množstvím za sebou jdoucích ztrátových obchodů, které jsme ochotni přijmout.
 

Pro ilustraci: otestoval jsem počet aktivovaných Stop příkazů v trhu sójového oleje za posledních cca 30 let (7567 obchodních dní). Sójový olej je přitom možno považovat za poměrně klidný trh. Jako indikátor vstupů a výstupů byly použity překřížení EMA 5 a 20 (překřížení klouzavých průměrů). Výsledky byly následující:Stop Loss 
% ztrát z toho aktivací SL
Max. počet SL 
50 USD 69,51 % 67,72 % 39
100 USD 59,32 % 50,91 % 22
150 USD 54,00 % 36,04 % 22
200 USD 51,35 % 24,05 % 13
250 USD 50,34 % 17,75 % 13
300 USD 49,80 % 12,73 % 11
350 USD 49,39 % 9,54 % 8
400 USD 49,19 % 7,53 % 7
450 USD 49,07 % 6,18 % 6
500 USD 48,91 % 4,72 % 6

 

Z tabulky lze vyčíst např. to, že při Stop Loss 50 USD až 69,51% obchodů skončilo ztrátou. Z toho bylo až 67,72% zapříčiněných aktivací našeho těsného Stop Lossu.

Dále můžete vidět, že při používání Stop Lossu na 150 USD byl nejvyšší počet za sebou aktivovaných Stop Loss 22. Kdybychom je nastavili ještě těsněji na 50 USD, bylo by to až 39 krát! Uvedená čísla však neznamenají, že jsme ztrátu nedosáhli i v dalších obchodech. Ty mohly být znovu ztrátové, avšak výše ztráty nedosáhla výšku předdefinovaného Stop Lossu a ten tak nebyl aktivován. Např. při SL 500 USD byl max. počet SL jdoucích za sebou 6, avšak celkový počet návazných ztrátových obchodů 10.
Pozor také na další skutečnost: jestliže při SL 150 USD bylo max. 22 ztrát za sebou, neznamená, že šlo o ztrátu 22 x 150 = 3300 USD. V úvahu je nutné vzít fakt, že:

4. Open a Close ceny nejsou shodné. Trh může otevřít nejen mezi Close cenou a naším SL, ale také daleko za ním (Gaps - cenové mezery). A to i několik stovek USD mimo Close cenu. Znamená to, že v konečném důsledku můžeme skončit s mnohem vyšší ztrátou, jak jsme původně plánovali. Abychom tomuto předešli v maximální možné míře, je vhodné vybrat si trhy s co nejvyšší likviditou - dostatečným počtem obchodníků. Likvidita trhu nám pomůže, avšak extrémní cenové výkyvy na Open ceně i tak neodstraní a musíme s nimi vždy počítat. V takovém případě - čím těsnější SL používáme, tím více jsme takovému riziku vystaveni.

5. Pokud již Stop loss nastavíme na vhodnou úroveň, stále nemáme vyhráno. I když je nastaven na, pro nás akceptovatelnou úroveň 250 USD a museli bychom teoreticky zaznamenat až 20 po sobě jdoucích stratovch obchodů, abychom zrušili účet, nesmíme zapomínat na další skutečnost. Tou je, že nejen 20 následných ztrát nás dokáže finančně zruinovat. Obchodníci totiž přehlížejí fakt, že to může být i 11 ztrát, přerušených 1 ziskovým obchodem a opět 11 ztrát. A pravděpodobnost, že dosáhneme 11 ztrát za sebou, není až tak nízká. Ve skutečnosti je to nejen více než možné, ale dokonce zcela běžné (viz tabulka výše pro ilustraci).

 

Příklad:

 
Poradí Zisk/Ztráta P/L v USD
Obchodní účet
1. Ztráta -250 USD 4750 USD
2. Ztráta -250 USD 4500 USD
3. Ztráta -250 USD 4250 USD
4. Ztráta -250 USD 4000 USD
5. Ztráta -250 USD 3750 USD
6. Ztráta -250 USD 3500 USD
7. Ztráta -250 USD 3250 USD
8. Ztráta -250 USD 3000 USD
9. Ztráta -250 USD 2750 USD
10. Ztráta -250 USD 2500 USD
11. Ztráta -250 USD 2250 USD
12. Zisk +500 USD 2750 USD
13. Ztráta -250 USD 2500 USD
14. Ztráta -250 USD 2250 USD
15. Ztráta -250 USD 2000 USD
16. Ztráta -250 USD 1750 USD
17. Ztráta -250 USD 1500 USD
18. Ztráta -250 USD 1250 USD
19. Ztráta -250 USD 1000 USD
20. Ztráta -250 USD 750 USD
21. Ztráta -250 USD 500 USD
22. Ztráta -250 USD 250 USD
23. Ztráta -250 USD 0 USD

Pokud se vám i 11 ztrát za sebou zdá dostatečně velký počet, můžete si představit situaci, v níž to bude 8 ztrát, 1 zisk, 8 ztrát, 1 zisk a 8 ztrát. Tak co, je to už pravděpodobnější? Nehledě na to, že ztráty mohou z našeho účtu ukrajovat nejen takto rychle za sebou, ale pomalu, za podstatně delší dobu, dokud nepřijdeme o všechny peníze. To je zároveň pravděpodobně ten nejvíce přehlížený fakt v analyzovaném příkladu.
O peníze, i při používání SL nemusíme tedy přijít pouze v případě, že přijde 20 ztrát za sebou. Je mnohem pravděpodobnější, že o ně přijdeme díky nedostatečné efektivitě našeho obchodního systému - pomalu a postupně.
 

V celém tomto případě se navíc nebere v úvahu ani blokovaný Margin. Ten však také ukrajuje z našeho účtu a počet ztrát, které si můžeme dovolit je díky němu dokonce ještě o něco nižší. Nemluvě vůbec o komisích brokera a slippage.

 

Rady na závěr:

  • Nepřeceňujte kvality svého obchodního systému. Vždy se na systém dívejte tak, jak byste měli zaznamenat 50% ztrát a 50% zisků. Váš systém s největší pravděpodobností nebude v dlouhodobém horizontu v ničem výjimečnější než obchodní systém jiných obchodníků (vyšší procento ziskových obchodů je obvykle možné dosahovat pouze za cenu nižšího počtu vstupních signálů). Pokud jsou šance na zisk nebo ztrátu zhruba stejné, nepodceňujte v žádném případě Money management a vždy používejte Stop Loss. Přestože i velký, přece jen je jistější ho mít nastavený. Nemůžete předvídat všechny situace, ke kterým může dojít a vy se můžete ocitnout na nesprávné straně trhu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří obchodníci, kteří sází na Martingale systém, ale to je kapitola sama o sobě.
  • Dbejte na správné nastavení Stop Lossu. Čím větší Stop Loss stanovíte, tím je větší pravděpodobnost, že váš obchodní systém bude efektivnější. Čím menší Stop Loss nastavíte, tím více ztrátových obchodů zaznamenáte. Čím větší však je náš SL, tím větší riziko podstupujeme a tím spíše můžeme zruinovat náš účet. Stop Loss by se tedy měl přizpůsobovat situaci na trhu a někdy volněji, jindy těsněji sledovat cenový graf. Pohrajte si s různými druhy Stop Loss, dokud nenajdete takový, který vyhovuje vašemu obchodnímu systému a flexibilně reaguje na neustále se měnící situaci na trhu.
  • Pokud začínáte obchodovat a nemáte ještě propracovaný Money management, zamyslete se nad používáním flexibilního Stop Lossu - jako procentuální podíl z aktuálního účtu, a ne jako fixní částky. Stop loss 5% z 10 tisícové účtu nám umožňuje jít až po 500 USD ztráty, avšak z účtu 5 tisíc USD už jen po 250 USD ztráty. Čím více ztrát zaznamenáte, tím méně budete tak riskovat na následující obchod. Počet ztrát, které byste museli zaznamenat až do úplného vyčerpání, se tak neustále zvyšuje.
  • Neidealizujte si některé ukazatele efektivity vašeho obchodního systému. An i% ziskových obchodů ani Profit / Loss Ratio nejsou všelékem. I při velmi zajímavých hodnotách můžete být nakonec ztrátoví. Jediným ukazatelem, který by vás měl zajímat je APPT - Average profit per trade (jinými slovy, zda je váš obchodní systém ziskový nebo ztrátový). Zní to logicky, ale existují mnozí začínající obchodníci, kteří mají oblibu v tom, že se až nezdravě soustřeďují např. na zvyšování % ziskových obchodů a přehlížejí přitom svůj systém jako celek.

Joomla templates by a4joomla