Zvolte jazyk

Margin je finanční částka - záloha, kterou zablokuje Broker na našem obchodním účtu v momentě, kdy vstoupíme do pozice (t.j. koupíme nebo prodáme zvolený kontrakt). V tomto článku se budeme věnovat marginu a jeho významu při obchodování Futures kontraktů (např. Komodity).

 

Margin je jen záloha, která je okamžitě po ukončení obchodu připsána zpět na náš účet. Samotné blokování této zálohy má své opodstatnění právě kvůli pákovému obchodování, které realizujeme. Blokováním marginu se Broker snaží chránit, proti vaším ztrátám, které při obchodu utrpíte. Chce tak pokrýt potenciální ztráty dalších zúčastněných stran, jelikož neobchodujete jen s vlastními, ale i vypůjčenými finančními prostředky.

Čím máme vyšší páku, tím menší Margin nám může být blokován k dosažení stejného zisku a opačně. Páku i Margin nám stanoví brokerská společnost, avšak Margin je primárně stanoven zejména burzou (např. Chicago Board of Trade - CBOT). Brokerská společnost si ho pak může upravovat dle vlastních potřeb. Pro vás jako investora využívajícího Leverage (pákové obchodování) je pak logicky nejvýhodnější nízký zablokovaný Margin a vysoká páka.

 

S podstatou margin si hlavu lámat nemusíte. Jak již bylo zmíněno dříve, Margin je po ukončení obchodu připsán zpět na váš účet. Co je však důležité znát, je samotná výše marginu, který vám Broker zablokuje. Ta je odvozována zejména od Volatility a Likvidity trhu, který chcete obchodovat. Pokud se např. rozhodnete obchodovat komoditní trh, který je vysoce volatilní (káva, ropa a pod.), bude vám zablokován mnohem vyšší Margin, než když budete obchodovat např. sójový olej. Tím přicházíme k tomu, jak Margin ovlivňuje náš obchodní účet. Na účtu musíme mít totiž dostatek finančních prostředků na nákup jiných kontraktů, ke krytí ztrát a pod. To znamená, že nemůžeme nakoupit nekonečné množství kontraktů (ani díky pákovému obchodování), ale jsme limitováni výškou marginů za jednotlivé kontrakty. Výpočtem optimální výšky blokovaných marginů se zabývá i positon sizing.

 

Obecně se nedoporučuje mít v Margin blokovaných více než 40 % účtu, podle mého názoru je však i toto příliš vysoká částka a doporučoval bych mnohem nižší procenta. (Doporučenou výšku si můžete vypočíst např. prostřednictvím Kellyho formule - sekce Position Sizing, t.j. Money Management).

Co to znamená v praxi? Pokud máme účet 10 tisíc USD a v marginech nechceme blokovat více než např. 20 % účtu (2000 USD), pak při kontraktu, jehož Margin je 1000 USD si můžeme nakoupit maximálně 2 kontrakty, při kontraktu, jehož Margin je 500 USD až 4 kontrakty.

Jak již bylo zmíněno dříve, výšku margin si určují jednotlivé burzy a následně je přizpůsobována jednotlivými brokerskými společnostmi. Margin je také ovlivněn volatilitou trhů. Z toho vyplývá, že se blokované marginy mohou často měnit a nemá význam uvádět je v tomto článku jako neměnnou dogma. Uvedeme proto jen ukázku, jak to může vypadat např. při obchodování na Chicago Board of Trade (CBOT)

 

Aktivum Skr Intraday Initial Intraday Maintenance Overnight Initial Overnight Maintenance
Corn ZC 1350 1000 1350 1000
Soybean Oil ZL 1620 1200 1620 1200
30 day FED Funds ZQ 152 113 304 225
2Y US Treasury Note ZT 540 400 1080 800

 

Z uvedených informací můžete vyčíst 4 hlavní rozdíly v marginech:

  • Initial nebo Maintenance
  • Intraday nebo Overnight

Při vstupu do obchodu je vám blokován Initial Margin. Maintenance Margin je třeba mít na svém účtu na udržení se v obchodě, zejména pokud částka na vašem obchodním účtu klesá.

Další rozdíl je mezi Intraday nebo Overnight margin. Když do obchodu vstoupíte, je vám zablokován tzv. Intraday Margin. Vychází se totiž z předpokladu, že daný kontrakt můžete prodat ještě týž den - obchod tedy proběhne Intraday. Pokud si však kontrakt ponecháte i po uzavření trhu, je vám zablokován tzv. Overnight Margin, který může být o něco vyšší. Během následujícího dne se vracíte k Intraday marginu, zatímco na noc k Overnight marginu.

Zrekapitulujeme informace uvedené výše. Při vstupu do obchodu (je jedno jestli kupujete kontrakt nebo prodáváte - tzv. short selling), je vám zablokován Intraday Initial Margin. Po uzavření trhu je vám blokován Overnight Initial Margin. Po vystoupení z pozice, tedy, když se zbavíte svého kontraktu je vám Margin připsán zpět na váš obchodní účet.

Intraday Margin býval častokrát podstatně nižší než Overnight. V současnosti má však již množství podkladových aktiv stejný Intraday i Overnight Margin. Souvisí to zejména s preferencemi Burzy samotné jakož i se zvýšenou volatilitou trhů.

Poznámka: Pro přesné určení výšky potřebného marginu navštivte stránky jednotlivých burz (Margin je jen přibližný), nebo hledejte na stránkách svého Brokera (ten musí uvádět přesný Margin, který vám zablokuje).


Joomla templates by a4joomla