Zvolte jazyk

Risk to Reward Ratio (v překladu Poměr Rizika k Zisku) je pro některé obchodníky nejdůležitějším faktorem pro rozhodnutí, zda vstoupit nebo nevstoupit do obchodu. Jak již samotný název napovídá, Risk to Reward Ratio (zkr. RRR) vyhodnocuje potenciální risk a potenciální zisk, který můžeme obchodem dosáhnout. Selektovaním obchodů s nízkým RRR tak můžeme výrazně zvýšit efektivitu našeho obchodního systému.


Risk/Reward se odvozují od momentální situace na trhu. Stanoví se zejména na základě vyhodnocení cenového grafu. Nejběžnější je využití silných supportů a rezistencí. Na základě Supportu, Resistance a Aktuální ceny tak z grafu snadno vyčteme, kolik můžeme vstupem do obchodu teoreticky vydělat i prodělat.

Jak můžete vidět na následujícím obrázku, cenový graf vytvořil snadno čitelný a také velmi silný Support i Ressistance. Moment, kdy bychom vstoupili do Short obchodu (vyděláváme na poklesu ceny), je vyznačen žlutým bodem - jemně nalevo od svíčky, aby ji nepřekrýval. Dalo se vstoupit i dříve, avšak zaznačen je moment, kdy by vstoupili snad už i poslední váhaví obchodníci, přestože by si tímto váháním snížily potenciální zisk.

Modré body označují momenty, kdy jsme mohli obchod ukončit. Cena dosáhla námi předpovězenou úroveň a my jsme tak mohli z obchodu vystoupit s plánovaným ziskem. Došlo k tomu dokonce vícekrát.

 

Copyright  © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Výška Rizika je vyznačena žlutou vertikální linií napravo, zatímco výška potenciálního Zisku je vyznačena modrou vertikální linií. Risk to Reward Ratio je v tomto případě 1: 2. Potenciální zisk, který můžeme dosáhnout, je 2x větší než naše potenciální ztráta. Obchod je tedy akceptovatelný a můžeme do něj vstoupit.


Všimněte si prosím, že hladiny Supportu i Resistance jsou velmi silné. Zkušení obchodníci vědí, že proražení takových silných úrovní bývá doprovázeno bouřlivou reakcí trhu a následné cenové pohyby jsou velmi výrazné. Tak tomu bylo i v tomto případě. Pokud bychom neakceptovali jemné dotyky na hranici Supportu, ale vyčkali s inkasováním zisku na později, dočkali bychom se velmi příjemného překvapení v podobě výrazného poklesu trhu po proražení Supportu a skutečně velké finanční odměny (zejména při použití Trailing Stop příkazu).Copyright  © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Risk to Reward Ratio musí být vždy menší než 1:1. Přijatelné je sice už 1:1,5, avšak obecně se doporučuje vyhledávat obchody, které dosahují RRR alespoň 1:2 až 1:3.
Při odhadu potenciálního Rizika a Zisku nemusíme vždy vyhodnocovat obě strany cenového odstupu. Stačí když si uvědomíte, že naším Rizikem je náš Stop Loss. Pokud máme při Shortingu SL nastaven na hodnotu 150 USD a hodnota Supportu je ve vzdálenosti 600 USD, je náš potenciální zisk 4x větší než naše ztráta. RRR by v takovém případě bylo 1:4. Za riziko proto můžete vždy dosadit svůj Stop Loss. Pokud používáte fixní SL, je jím ten. Pokud SL obměňujete a stanovujete POD a NAD hranici Supportu a Resistance, je rizikem vždy takový váš aktuální Stop Loss.

 
Pozor: Risk to Reward Ratio by měl být odvozen z podmínek na trhu (viz. Hranice Supportu, Resistance, Trendline apod.). Nelze ho stanovovat jako poměr vašeho Stop Lossu a Profit Targetu, který generuje váš obchodní systém, bez zohlednění výše uvedených kritérií. V takovém případě by se totiž očekávání takového systému nemuseli překrývat s reálnými podmínkami na trhu. I proto je stanovování RRR záležitostí zejména OOS - osobních obchodních systémů a využívání patternů technické analýzy. Nelze však také zapomínat na příznivce Fibonacciho posloupností.


Joomla templates by a4joomla