Zvolte jazyk

HMA - Hull's Moving Average vytvořil Allan Hull. Hull's moving average slouží hlavně k identifikaci směru převládajícího trendu. Na rozdíl od exponenciálního klouzavého průměru je HMA vyjádřeno hladší křivkou, těsněji sledující cenový graf. Své využití má zejména pro středně a dlouhodobé obchodování na burze.


Konstrukce HMA je poměrně jednoduchá:

- Stanovíme si časovou periodu HMA, např. 16 dní.
- Vzorec pro výpočet je pak následující:

 

HMA = WMA [floor (√ (n))] z (2 * WMA [floor (n / 2)] - WMA [n])

 

Jinými slovy:

  1. Vypočteme WMA - Weighted Moving Average za polovinu zvolené časové periody (v našem případě WMA 8) a vynásobíme jej číslem 2.
  2. Vypočítáme WMA zvolené časové periody (v tomto případě WMA 16) a odečteme ho od prvního (2 * WMA8)
  3. Spočítáme druhou odmocninu z časové periody, tj √16 = 4.
  4. Spočítáme WMA4 z hodnoty získané v bodě 2.

Bližší informace o konstrukci WMA - Weighted Moving Average.

 

Poznámka: Pokud pracujeme s časovou periodou, jejíž odmocnina nebo vydělení číslem 2 dává necelé číslo, např. 2,5, pak takovou hodnotu zaokrouhlíme směrem dolů, dokud nedosáhneme celé číslo. Pokud bychom např. počítali HMA s periodou 5:

 

  • v prvním kroku bychom počítali s WMA2 (protože 5/2 = 2,5)
  • ve čtvrtém kroku WMA2 (protože √5 = 2,24)

 

Využití HMA: Z uvedeného vyplývá i nejčastější využití Hull's MA. Ten se používá podobně jako ADX - k identifikaci trendů. Pokud je křivka HMA rostoucí, převládá rostoucí trend a doporučuje se vstupovat do BUY pozic. Pokud je křivka HMA klesající, převládá klesající trend a doporučuje se vstupovat do SELL pozic (viz short selling - jak vydělávat na klesajících cenách). Allan Hull nedoporučuje používat překřížení dvou HMA. Sám však využívá systém, kde vstupuje do obchodů na základě jednoho HMA, vystupuje na základě druhého.


Joomla templates by a4joomla