Zvolte jazyk

Tvůrcem ADX je Welles Wilder, který popisuje celý Directional Movement System ve své knize "New Concepts in Technical Trading Systems". Average Directional Index patří mezi oscilátory a slouží k určení síly trendu v analyzovaném trhu. Jeho hodnoty se pohybují mezi 0 a 100. Pokud je hodnota nižší než 20, znamená to, že jde o slabě trendující trh, pokud je hodnota nad 40, znamená to, že trh je velmi silně trendující. Vysoké hodnoty indikátoru nad 60 bodů jsou však velmi vzácné.

 Je důležité si uvědomit, že rostoucí hodnoty tohoto indikátoru neznamenají, že jde o sílící rostoucí trend. Znamenají jen, že jde o sílící trend obecně. Ten může být jak rostoucí, tak i klesající.

 

ADX Average Directional Index 2

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts.

 

Na přiloženém obrázku jsou znázorněny ADX - bílá barva, + DI - zelená barva, -DI - červená barva.

Samotný indikátor ADX je složen ze dvou dalších indikátorů - 'Positive directional indicator'  (zkr. ''+DI'' - zelená křivka) a ''Negative directional indicator'' (zkr. ''-DI'' - červená křivka). Tyto indikátory již poukazují na sílu samotných trendů: +DI vyjadřuje sílu rostoucího trendu a -DI vyjadřuje obdobně sílu klesajícího trendu. Jejich kumulací dostáváme indikátor DX, a po vyhlazení klouzavým průměrem konečné ADX. Všechny indikátory spolu: ADX vyjadřující sílu trendu obecně, +DI vyjadřující sílu rostoucího trendu a -DI vyjadřující sílu klesajícího trendu - spolu tvoří komplexní Directional Movement System. Někdy proto můžete ADX najít pod označením DMS nebo DMI (Directional Movement Indicator/Index).


Využití:
Pokud hodnoty indikátoru ADX překročí hodnotu 20 směrem nahoru, jde pravděpodobně o začátek nového trendu - síla trendu (ať už rostoucího nebo klesajícího) začíná růst. Pokud hodnoty indikátoru klesnou pod 40, jde pravděpodobně o konec trendu - síla trendu začíná slábnout.

Pro rozhodnutí, zda vstoupit do krátké nebo dlouhé pozice je možné používat zmíněné součásti ADX: indikátory +DI a -DI.

Pro rostoucí trh je charakteristické, že + DI roste a -DI klesá, pro klesající trh je naopak typické, že roste hodnota -DI a klesá hodnota +DI. Pokud tedy +DI vzroste nad -DI směrem nahoru, znamená to, že převahu získávají býci a jde o rostoucí trh (vstup do dlouhé pozice). Pokud -DI vzroste nad hodnotu +DI, převahu získávají medvedi a jde o klesající trh (vstup do short pozice).


Obchodníci se vyhýbají trhem, kde se +DI a -DI pohybují paralelně vedle sebe, bez výraznějšího náznaku vzrůstu kteréhokoliv z nich dvou. Tehdy se trh pravděpodobně nachází v tzv. range, chop a pohybuje se do strany, bez převládajícího trendu.


Joomla templates by a4joomla