Vyberte váš jazyk

Money Flow Index je momentum oscilátor, ktorý vytvoril Laszlo Birinyi Jr. MFI meria silu kapitálu, ktorý prúdi do a von z podkladového aktíva (Volume počas vzrastu a Volume počas poklesu). MFI indikátor sa preto využíva najmä na meranie sily prevládajúceho trendu.

 

Money Flow Index je alternatívou RSI, spojenou s Volume uzavretých kontraktov (možno ho tiež prirovnať k On Balance Volume). MFI hodnoty sa pohybujú na škále od 0 po 100 a zvyčajne sa počíta za 14 periód.

Money Flow Index vyjadruje dopyt po podkladovom aktíve vo vzťahu k jeho cene a objemu uskutočnených obchodov.

 

Vzorec na výpočet je nasledovný:

Typická cena = (H + L + C) / 3

Money Flow = Typická cena * Volume

 

Podstata výpočtu Money Flow Indexu spočíva v porovnaní pomeru „positive money“ a „negative money“. O tom, či money flow je pozitívne alebo negatívne rozhoduje samotná typická cena. Ak je vyššia ako včera, ide o „positive money“, ak je nižšia, ide o „negative money“. Ak rátame Money Flow Index za 14 dní, potom súčet všetkých „positive money“ za týchto 14 dní tvorí „positive money flow“, súčet všetkých „negative money“ tvorí „negative money flow“. Vydelením „positive money flow“ a „negative money flow“ získame tzv. „money ratio“. Počet dní, na ktorých založíme výpočet MFI by mal byť primárne závislý na dĺžke cyklu, ktorý obchodujeme. Ak si zvolíme príliš krátky cyklus, hodnoty MFI sa stanú príliš volatilnými a je preto možné ich dodatočne vyhladiť kĺzavým priemerom.

 

Money Ratio = Positive money flow / Negative money flow

MFI = 100 – [ 100 / (1 + Money Ratio)]

 

Money Flow Index

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Využitie: MFI sa využíva podobne ako RSI indikátor, vrátane prekúpených a prepredaných oblastí, ako i pozitívnych a negatívnych divergencií. Ak cena klesá, no hodnoty indikátora stúpajú, znamená to „väčšiu silu“ nákupného kapitálu a možno preto očakávať reverz trendu z klesajúceho na rastúci a vice versa. Za moment prekúpenosti možno považovať hodnoty MFI nad 80 bodov, za hodnoty prepredanosti hodnoty indikátora pod 20 bodov. Ak hodnoty MFI oscilujú okolo hranice 50 bodov, ide pravdepodobne o Ranging market.

Poznámka: Podstata konštrukcie indikátora spočíva na jednoduchom predpoklade - ak cena podkladového aktíva rastie, avšak je sprevádzaná nízkym Volume, ide o slabý trend, ktorého zvrat možno očakávať veľmi skoro. Vzrast ceny aktíva o 5 dolárov, pri Volume 100 má totiž oveľa menšiu váhu, ako vzrast o 1 dolár, pri volume 10000. To isté platí pre opačnú situáciu – klesajúci trend s nízkym Volume, kedy možno očakávať reverz na rastúci trend.


Joomla templates by a4joomla