Vyberte váš jazyk

Momentum patrí k najpoužívanejším indikátorom technickej analýzy.  Za jeho tvorcu je považovaný známy obchodník Welles Wilder. Momentum sa používa na meranie „Sily a Rýchlosti trendu“.

 

Jeho hlavnou výhodou je jednoduchosť výpočtu. Počíta sa ako:

 

Cena n – Cena n-x

 

Cena n  = Aktuálna cena
Cena n-x = Cena "x" zvolených periód späť

 

Ďalším možným spôsobom výpočtu je:

 

(Cena n / Cena n-x) * 100

 

Najčastejšie nastavenie je 14 a 20 periód naspäť. Kladná hodnota znamená, že aktuálna cena je vyššia, ako bola Cena n periód späť. Ak je hodnota indikátora kladná, cenový trend podkladového aktíva je rastúci a čím je vzrast prudší, tým je trend zároveň silnejší. Opačná analógia platí pre klesajúce hodnoty Momenta.  
Momentum sa zobrazuje graficky formou histogramu. Jeho hodnota osciluje okolo nulovej línie (pri druhom uvedenom spôsobe výpočtu osciluje Momentum okolo hodnoty 100). Často sa zvykne vyhladzovať pomocou kĺzavého priemeru, aby sa dosiahol hladší priebeh oscilátora a jednoznačnejšie signály na nákup a predaj.

 

Momentum Indikator

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Indikátor sa dá pre obchodovanie na burze využiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie sa používa tak, že obchodník nakupuje, pokiaľ hodnota Momenta prerazila nulovú líniu smerom nahor (trend je rastúci a silnie), predáva, pokiaľ hodnota Momenta prerazila nulovú líniu smerom nadol. Ďalšie klasické spôsoby jeho využitia sú:

 

  • vyhľadávanie Pozitívnych a Negatívnych divergencií,
  • vyhľadávanie Extrémnych hodnôt oscilátora – vrcholy a dná
  • nákup pri prerazení kĺzavého priemeru smerom nahor, predaj pri prerazení kĺzavého priemeru smerom nadol
  • nákup pri prerazení kĺzavého priemeru smerom nahor (iba v prípade, že sa momentum nachádza pod neutrálnou líniou), pre predaj platí opačná analógia


Momentum je oblúbeným indikátorom technických analytikov nielen kvôli jednoduchému spôsobu výpočtu, ale i preto, že občas dokáže upozorniť na možnú zmenu trendu v predstihu, teda skôr ako sa zmení samotný cenový trend podkladového aktíva (pre identifikáciu trendu, pozri napr. ADX indikátor).

Ďalšou variáciou Momenta je ROC indikátor.

 

Rate of Change (ROC)

 

Výpočet Rate of Change je nasledovný:


ROC = ((Cena n – Cena n-x) / (Cena n-x)) * 100


Oba indikátory (Momentum i Rate of Change) sú v podstate identické a používajú sa tiež rovnakým spôsobom.

Joomla templates by a4joomla