Vyberte váš jazyk

Mass Index bol vytvorený Donaldom Dorseyom. Prvýkrát ho verejne predstavil v Júni 1992 v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities. Mass index bol vytvorený za účelom identifikácie zmien trendu, ide preto o protitrendový indikátor, oscilátor.


Vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

 

Mass Index = S [EMA9 (H-L)] / {(EMA9 [EMA9 (H-L)]}

 

Spôsob výpočtu:

1. Vypočítame EMA9 rozdielu cien High – Low
2. Vypočítame EMA9 z EMA9 získanej v prvom kroku
3. EMA 9, získanú v prvom kroku vydelíme EMA 9, získanou v druhom kroku
4. Sčítame hodnoty z predchádzajúceho kroku 3 za zvolený počet dní (zvyčajne sa odporúča 25 dní)


Čím vyššia je hodnota Mass Indexu, tým je väčší rozsah Trading Range a opačne. Teória za samotným Mass indexom tvrdí, že zmeny trendu je možné očakávať najmä v prípade rozširujúceho sa Trading Range (High – Low).

 

Mass Index

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

Využitie: Donald Dorsey odporúčal vyčkať na tzv. „Reversal Bulge“, ktorý indikuje zmenu trendu na opačný. Mass Index nám tak odhaľuje vhodné momenty nákupu a predaja v prípade, keď jeho hodnota splní dve základné podmienky:

 

1. Hodnota Mass Indexu vzrastie nad 27 („Setup line“)
2. Následne klesne pod 26,5 („Trigger line“).

 

V prípade, ak sú splnené obe podmienky, dostávame želaný signál na nákup alebo predaj. To, či vstúpiť do Buy alebo Sell pozície (pozri tiež short selling - zarábanie na poklese cien) nám určuje doplnkový indikátor, ktorým môže byť napr. sklon EMA na cenovom grafe. Zvyčajne sa odporúča využívať EMA9. Ak EMA9 rastie, ide o rastúci trend, avšak nezabúdajme, že Mass Index sa využíva ako reverzný, protitrendový indikátor. Vstupujeme preto do SELL pozície. V prípade, ak EMA9 klesá, rátame so zmenou trendu na rastúci a vstupujeme preto do BUY pozície.

 

Poznámka: Mass Index dokáže identifikovať zmenu trendu i niekoľko dní v predstihu, vyžaduje si však od obchodníka dôkladné oboznámenie sa s jeho fungovaním a charakteristikou. Nezaobíde sa tiež bez správneho stanovenia momentu výstupu z trhu. Osobne by som ho neodporúčal používať samostatne, keďže môže generovať pomerne veľký počet nepresných protitrendových signálov. Lepšie je využívať ho v kombinácii s iným, potvrdzujúcim indikátorom.

Joomla templates by a4joomla