Vyberte váš jazyk

Chaikin Money Flow – CMF je indikátor, ktorý vytvoril Marc Chaikin. Jeho konštrukcia je takmer identická s Chaikinovým Accumullation/Distribution Line. Na rozdiel od Accumulation/Distribution ide však o oscilátor, ktorý osciluje okolo nulovej neutrálnej línie a jeho hodnoty sa pohybujú v pomerne presne vymedzenom priestore.


CMF porovnáva celkové Volume vzhľadom na Close cenu, jednotlivé High a Low. Jeho využitie je založené na predpoklade, že potenciálne rastúce podkladové aktívum bude mať Close cenu blízko svojho High a rastúce Volume. Pre potenciálne klesajúce aktívum platí, že jeho Close bude v blízkosti Low z Daily Range a mať vysoké Volume.

Konštrukcia indikátora:

1.      CLV = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)

2.      CMF = (CLV * Volume) / Volume

 

Chaikin Money Flow CMF

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Ako možno vidieť z priloženého obrázku, zaujímavé signály CMF generovalo i pri prerazeniach svojej EMA 13 (exponenciálny kĺzavý priemer). Odporúčané nastavenie (suma CLV) je 21 dní.


Obchodník by si mal pri vyhodnocovaní CMF položiť 3 základné otázky:

  1. Nachádza sa CMF Nad alebo Pod neutrálnou líniou?
  2. Ako hlboko sa nachádza Nad/Pod touto líniou? 0,1/-0,1 môže byť považované už za pomerne silný signál.
  3. Ako dlho sa nachádza Nad/Pod touto líniou? Čím dlhšie, tým silnejší signál.

 

Využitie: Podľa M. Chaikina, pokiaľ je CMF nad hodnotou + 0,25, je to považované za Nákupný signál, ak sa jeho hodnota nachádza pod – 0,25, je to považované za Predajný signál (pozri aj Short selling - ako zarábať na poklese cien). Ak sa hodnoty CMF nachádzajú pod nulovou líniou, zatiaľ čo cena rastie, je to považované za možný reverzný signál.

Opačná analógia platí, ak ceny klesajú, zatiaľ čo hodnoty CMF sa nachádzajú nad neutrálnou líniou.

Vo všeobecnosti možno povedať, že čím dlhšie sa CMF nachádza pod nulovou líniou, tým väčší predajný tlak sa vytvára a naopak.

Poznámka: Hoci pozitívne a negatívne divergencie nie sú klasickou súčasťou tohto indikátora, môžu byť tiež veľmi silným nástrojom pre obchodovanie na burze.


Joomla templates by a4joomla