Vyberte váš jazyk

Accumulation/Distribution line bol vytvorený Marcom Chaikinom. Technický indikátor je konštruovaný podobným spôsobom ako On Balance Volume. Jeho hlavnou úlohou je určiť, či obchodníci akumulujú (kupujú) alebo distribuujú (predávajú) podkladové aktívum. Určuje, či je trh kontrolovaný nákupcami alebo predajcami.

 

Vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

CLV = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)


A/D = SUMA n (CLV * Volume)
CLV = Close Location Value

 

A/D line kumuluje dosiahnuté hodnoty rozdielov CLV v jednotlivých dňoch, vynásobených ich váhou, ktorou je v tomto prípade volume. Čím väčší cenový nárast/pokles pri vyššom volume, tým väčší vplyv má pre A/D line a prírastok/úbytok k jeho celkovej hodnote.


AD Line Accumulation Distribution

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Využitie: Dôležité sú hlavne Pozitívne a Negatívne divergencie s cenovým grafom. Ak cenový graf rastie a A/D klesá, môže to znamenať, že investori prestávajú akumulovať/nakupovať a rastúci trend sa môže čoskoro zvrátiť. Opačná analógia platí pri klesajúcom trhu a rastúcom A/D. Pri takejto situácii však nevstupujeme do trhu na základe A/D, ale na základe iného, potvrdzujúceho indikátora. Ak je nové cenové High potvrdené novým High A/D znamená to potvrdenie silného rastúceho trendu. To isté platí analogicky pre potvrdenie nového Low a silného klesajúceho trendu.


Joomla templates by a4joomla