Vyberte váš jazyk

Chande Momentum Oscillator (CMO) vytvoril Tushar S. Chande a opísal ho vo svojej knihe The New Technical Trader (Tushar S. Chande, Stanley Kroll). Ide o indikátor podobný RSI a iným momentum oscilátorom. Podobne ako RSI, je i jeho úlohou odhaľovať prekúpené a prepredané oblasti podkladového aktíva.


Hodnoty indikátora sa pohybujú v rozmedzí +100 až -100. Výpočet prebieha na nevyhladených dátach, je teda možné sledovať i krátkodobé výrazné zmeny cien.

 

Konštrukcia indikátora:

1.    Ak je dnešná cena (Close n) väčšia ako cena včerajšia (Close n-1), potom:

CMO1 = Close n – Close n-1
CMO2 = 0

2.    Ak je dnešná cena nižšia ako včerajšia, potom:

CMO1 = 0
CMO2 = (Close n – Close n-1) * (-1)

3.    Zrátame CMO1 a CMO2 za zvolenú časovú periódu
4.    CMO = 100 x ((CMO1 – CMO2) / (CMO1 + CMO2))

 

Využitie indikátora:

  • Ak je hodnota CMO nad 50, považuje sa aktívum za prekúpené, ak sú jeho hodnoty pod – 50, považuje sa aktívum za prepredané. Hodnoty 50/-50 korešpondujú s hodnotami 70/30 pri využívaní RSI.
  • Ďalšou možnosťou je sledovanie prekríženia hodnôt CMO s jeho kĺzavým priemerom, ktorý sa tak stáva Signal line. Ak CMO prekríži svoj moving average smerom nahor, ide o BUY signál, ak ho prekríži smerom nadol, indikátor dáva SELL signál (pozri aj short selling - zarábanie na poklese cien).
  • Prekríženia krátkodobého a dlhodobého CMO.
  • CMO, podobne ako VHF indikátor, napovedá, do akej miery je aktívum trendujúce. Čím je jeho hodnota (absolútna hodnota) vyššia, tým silnejší trend v trhu prevláda, čím je jeho hodnota nižšia, tým je pravdepodobnejšie, že sa trh nachádza v Chope. Pri trend-followingovom systéme je možné vstupovať do pozícií pri vysokých hodnotách CMO, vystupovať z pozícií pri jeho nízkych hodnotách.
  • Podobne ako pri iných momentum oscilátoroch, je tiež možné využívať divergencie CMO s cenovým grafom (túto možnosť však Tushar S. Chande vo svojej knihe priamo nespomína).

Joomla templates by a4joomla