Vyberte váš jazyk

Highest High Stop Loss, tiež známy ako Chandelier Exit je ďalšou známou formou umiestňovania stop lossu. Jeho podstata spočíva v umiestnení SL v závislosti od Highest High tej ktorej sviečky. T.j. nestanovuje sa klasicky pod Close cenu, ale v istej vzdialenosti od Highest High.

 

Vzorec na výpočet:

 

CE SL = HH – SL

 

CE SL = Chandelier Exit alebo Highest High Stop Loss
HH = Highest High, t.j. najvyššia dosiahnutá cena počas obchodu
SL = Stanovený Stop Loss, resp. výška poklesu


Samotná výška Stop Lossu môže byť určená na základe ATR (pozri ATR SL), alebo na základe Fixnej sumy v dolároch/tickoch (fixný stop loss).

Príklad: Kúpime kontrakt za cenu 100 USD, pričom každý dolár posunu nahor alebo nadol sa bude reálne rovnať 100 USD zisku alebo straty (ak nerozumiete, pozrite si princíp pákového obchodovania).

Prvý Stop Loss môžeme stanoviť na základe predchádzajúceho Highest High, ktoré bolo napr. 101 USD. Ak sme ochotní riskovať 300 USD poklesu, potom je Stop Loss stanovený na 98 USD (101 – 3 = 98). Ak cena komodity klesne na túto hranicu, z obchodu nás vyhodí na Stop Losse a my sme v skutočnosti prišli o 200 USD (100 – 98 = 2; 2 * 100 = 200). Pokles, ktorý sme boli ochotní akceptovať bol 300 USD, ale reálne sme prišli o 200 USD.

Keby bolo predchádzajúce Highest High o pol bodu vyššie, t.j. 101,5 USD, potom by sme stanovili SL na 98,5 USD a po vyrazení na tejto hodnote by sme prišli len o 150 USD (100 – 98,5 = 1,5; 1,5 * 100 = 150). Ako teda možno vidieť z uvedeného príkladu, nejde o fixnú sumu, ktorú riskujeme. Suma je variabilná a v skutočnosti ide o pokles od Highest High, ktorý ešte náš Stop Loss dokáže akceptovať, alebo nás vyrazí na stanovenej sume.

 

Chandelier Exit

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Na obrázku sú naznačené súvislosti medzi dosiahnutými HH a posúvaným Stop Lossom. Ak je dosiahnuté nové HH, SL sa posunie tiež o niečo vyššie. Na piatej sviečke by nás však už SL z trhu vyrazil, keďže dosiahnuté Low bolo nižšie ako Highest High mínus stanovený SL (alebo tiež akceptovaný pokles).

Stop Loss nemusíme stanovovať fixnou sumou poklesu (napr. 300 USD od HH) ale tiež prostredníctvom známeho ATR. Logicky musia byť nastavené hodnoty ATR, rovnako ako pri fixnej sume, značne vyššie, ako pri klasickom ATR SL. Výhodou Average True Range je, že sa prispôsobuje volatilite trhu. Chandelier sám založil Chandelier Exit práve na hodnotách ATR.  

Poznámka: Highest High Stop Loss (alebo tiež Chandelier Exit) má tú výhodu, že ak dôjde k prudkému cenovému nárastu podkladového aktíva, zvýši sa tým aj náš Stop Loss (t.j. uchránime väčší potenciálny zisk). Ak by následne došlo k reverznému pohybu a cena prudko klesna, Stop Loss nás z trhu vyhodí, avšak na oveľa ziskovejšej pozícii ako by to bolo v prípade umiestnenia SL pod uzatváraciu – Close cenu.

Je otázkou, či posúvať SL až po ukončení sviečky/periódy a na základe dosiahnutého HH stanoviť novú hodnotu SL, alebo môžeme SL posúvať už priamo v aktuálnej perióde, kde sa Highest High „ešte len utvára“. Možno povedať že ide o individuálne preferencie obchodníkov. Ak sa k obchodovaniu na burze dostanete len jedenkrát denne na Close cenách, stačí si pozrieť dosiahnuté HH po uzatvorení trhu a SL stanoviť na jeho základe. Ak využívate napríklad trailing stop loss, ten sa posúva automaticky sám. Po dosiahnutí nového HH sa mu prispôsobí a to, čo iní obchodníci stanovujú až po uzatvorení trhu, môže byť automaticky nastavené už oveľa skôr.    

Pre úplnosť je ešte nutné uviesť, že Chandelier Exit sa ráta nielen na základe Highest High, ale tiež Highest Close. Môžete si skúsiť svoj obchodný systém prepočítať aj na Highest Close. Ide však o spôsob, ktorý nie je veľmi rozdielny od klasického Stop Lossu rátaného od Close ceny. Rozdiel spočíva len v tom, že Chandelier exit v takejto variácii ráta vždy s Highest Close v obchode, kým klasický SL (napr. Fix SL) vždy s Aktuálnym Close.

K nevýhodám HH SL/Chandelier Exit patrí to, že nemôžeme presne odhadnúť akú veľkú sumu budeme každý deň riskovať. Tá je závislá nielen od nami zvolenej sumy poklesu, avšak najmä od dosiahnutého Highest High. Ak chceme znížiť volatilitu Stop Lossu, dosiahneme ju zvýšením periódy pre výpočet vyhladenej ATR. Čím nižšiu periódu ATR použijeme, tým bude SL volatilnejší.

Pozor: Vždy berieme do úvahy Highest High, čo znamená, že ak je nasledujúci deň obchodu dosiahnuté High nižšie ako tomu bolo predchádzajúcu periódu, Stop Loss neposúvame nižšie, ale rátame s najvyšším dosiahnutým High od vstupu do obchodu!

Poznámka: V celom článku sa využívalo posúvanie Stop Lossu v závislosti od Highest High, prípadne Highest Close. To logicky platí pre BUY pozície, teda ak chceme zarábať na raste ceny podkladového aktíva. V prípade, ak chceme ísť do SELL pozície (short selling), t.j. zarábať na poklese ceny podkladového aktíva, pre stanovenie SL používame analogicky Lowest Low, alebo Lowest Close.


Joomla templates by a4joomla