Zvolte jazyk

V poslední době se na eTrading.sk obracejí lidé, kteří se zajímají o obchodování na burze, ale nevědí přesně, jak začít vytvářet svůj vlastní, ziskový obchodní systém. V tomto článku se proto budeme věnovat základům jeho tvorby + k článku je malý bonus.

 

Co všechno by měl obsahovat obchodní systém si můžete přečíst už v kategorii: Základy obchodování na burze, článek Obchodní systém. My si však ukážeme tvorbu OS, který se dá naprogramovat do MS Excel (nebo Open Office Calc.).
Excel nám nabízí několik nezanedbatelných výhod. Umožňuje nám otestovat obrovské množství dat, získat přehled o tom, které indikátory by byly ziskové, a které ne, ve kterých obdobích by se jim dařilo více, a ve kterých méně. Dokážeme v něm rychle prověřit jakýkoliv nový nápad, teorii a ušetřit tak obrovské množství času.

Některé aspekty obchodního systému je možné do Excelu dosadit, některé ne. Pojďme si rozebrat jednotlivé prvky OS a možnost jejich automatizace:

 

 • Vstupy do Buy a Sell pozici - můžete je samozřejmě naprogramovat, avšak ne všechny. Závisí to na tom, zda se chcete zaměřit na Osobní obchodní systém (a spoléhat se na jakési získání "citu pro trh", nebo jste spíše fanouškem mechanických, až automatických obchodních systémů). Kromě jasných "společných" vstupů, to mohou být i čistě individuální vstupy. To závisí zejména na použití vstupních metod. Pokud např. vstupujeme na základě překřížení dvou EMA, vstupy jsou jasné. Pokud bychom však vstupovali na základě subjektivní identifikace trojúhelníkových formací, vstupy by byly individuální - jeden obchodník by formaci dokázal identifikovat, jiný ne a vstupoval by proto v jiném čase. Jinak řečeno, to, kdy vstoupíme, a zda vůbec vstoupíme do obchodu, je značně ovlivněno tím, zda obchodujeme na základě patternů nebo indikátorů technické analýzy nebo např. prostřednictvím fundamentální analýzy. Z těchto všech se nejlépe dají automatizovat vstupy na základě indikátorů.
 • Výstupy z obchodů - zajišťujeme je prostřednictvím stop lossů a profit targetů. Pro výstupy platí totéž, jako v předchozím případě. Pokud vystupujeme na základě konkrétních měřitelných limitů do Excelu je snadno vložíme. Pokud se však spoléháme jen na mentální Stop Lossy, tak je to čistě individuální záležitost každého obchodníka.
 • Position sizing. Je součástí money managementu. Naprogramovat ho je skoro nutnost. Spoléhat se pouze na odhad se podobá spíše na ruletu a ne na racionální přístup k obchodování. PS však nastupuje až v pozdějších fázích, kdy se náš obchodní účet rozroste dostatečně na to, abychom mohli začít násobit množství námi kontrolovaných kontraktů. Na začátku, při tvorbě základního OS nás tedy nemusí až tak trápit, protože řeší až nadstavbu obchodování.
 • Psychika - je individuální. Techniky na odbourání stresu do Excelu nevloží, avšak větší důvěru v náš obchodní systém lze získat, pokud dostáváme jednoznačné signály Buy/Sell, z dobře otestovaného systému, jako kdybychom se měli spoléhat na svůj cit pro trh. V takovém případě můžeme po čase začít zpochybňovat své rozhodnutí, vystoupit předčasně se ztrátou a pod. I v tomto případě má tedy dobře otestovaný systém, který vydává jasné signály, pozitivní vliv. Může tak do značné míry zredukovat psychický stres, avšak zejména pochybnosti o našich předchozích rozhodnutích. Jde jen o to, naučit se mu důvěřovat. Pokud jsme však samozřejmě nepodcenili samotné historické testy, ještě před tvorbou našeho OS. Takové počáteční testy by neměly být zaměřeny výhradně na ziskovost, ale zejména na robustnost Obchodního systému - t.j. aby systém fungoval na různých trzích a různých datech.
 • Externí faktory - Trh, Broker, Platforma. Závisí na individuálním výběru a preferencích obchodníka. Ty zde neovlivníme.

Co z toho plyne? Pokud se rozhodneme pro mechanizovaný obchodní systém, získáme tak hned na začátku několik výhod. Tou první je, že vstupy do Buy a Sell pozic budou jednoznačné. Nebudeme muset o nich pochybovat a měnit své obchodní rozhodnutí, dokud nedostaneme nový signál.
Rovněž se zbavíme starostí s umístěním Stop lossu. Množství obchodníků se totiž spoléhá - nebo přesněji spoléhalo na svůj vlastní mentální Stop loss. Měli přibližnou představu o tom, kde z trhu vystupují, ale když trh šel proti nim, stále váhali s ukončením obchodu dokud... Je to jako když padáme z 10 patra a stále si cestou opakujeme: ještě to není tak zlé, ještě to není tak zlé...
Excel nám pomáhá odbourat i tyto chyby. Když jednou určí SL na hranici např. 38,30 a my skutečně tuto hranici dodržíme, neskončíme na dlažbě.

 

Co by měl jednoduchý Obchodní systém obsahovat:

 1. Technická analýza: Vstupní indikátor. Nejrychleji jde nakombinovat 2 různé EMA a sledovat jejich překřížení. Jednoduchou obměnou čísel se automaticky OS přepočítá na nové vstupy a vypočítá nám novou ziskovost celého systému.
 2. Money Management: Stop Loss jako základ MM. Ten zabrání, abychom riskovali příliš mnoho a rychle zruinovali náš obchodní účet. Profit Target a Position Sizing jsou už jen nadstavbou MM, které můžeme zakomponovat až do rozšířeného OS.
 3. Obchodní systém a vyhodnocování jeho efektivity: K tomu slouží APPT - Average profit per trade, nebo obecněji: celkový Zisk nebo Ztráta našeho Obchodního systému, který bude napomáhat při hledání nejvhodnějších vstupů a výstupů z obchodů.

 

Zde připojujeme ukázky takového jednoduchého obchodního systému.

 • ve sloupcích AE jsou vstupní data, která testujeme. Data lze libovolně měnit a během pár vteřin tak získat výsledky ziskovosti našeho obchodního systému pro nový trh, jiné časové období apod.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_vstupne_data

 

 • ve sloupcích GL jsou automatické přepočty, které probíhají po dosazení nových dat. Jako příklad na vstupní indikátor, jsou tam naprogramované překřížení dvou různých EMA. Sloupce G a H přepočítávají hodnoty těchto klouzavých průměrů. Sloupec I nám následně generuje signál, zda je vhodný čas koupit nebo prodat. Sloupec J stanoví, kam přesně máme umístit svůj Stop Loss (jako základní kámen Money Managementu). Sloupec K přepočte naše zisky a ztráty za jednotlivé obchody, zatímco sloupec L ukazuje průběžný stav našeho účtu - po tom všem asi nejdůležitější informace.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_stop_loss_ucet_pokyny

 

 • ve sloupcích N-P je hlavní tabulka. Zde určujeme jednak vstupy a získáváme z ní i finální informace. Jako vstupní hodnoty zadáváme: o jakou komoditu se jedná, minimální cenový posun a finanční hodnotu 1 ticku. To vše slouží pro výpočet našeho zisku a ztráty. Pro obchodování samotné zadáváme jaké 2 EMA chceme obchodovat - např. překřížení EMA5 a EMA20 jakož i úroveň našeho Stop Lossu - např. 150 USD. Všechny tyto údaje můžeme samozřejmě měnit a porovnávat, překřížení kterých EMA by byly pro nás nejziskovější a také jak velký SL by nám vyhovoval.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_profit_appt

 

 • ostatní pole základní tabulky jsou modré. To znamená, že nevyžadují vstupní data, právě naopak samy nám poskytují informace o tom, jak by se našemu obchodnímu systému dařilo.

 

Z posledního obr. můžeme např. vyčíst, že na komoditě Sojový olej, by překřížení EMA5 a EMA13, při Fixním Stop Loss 250 USD generovalo zisk přes 16 tisíc USD. A to vše bez použití Position sizing, který by tento zisk zvýšil několikanásobně!
Zajímavostí také je, že testované data sahají cca 2 roky do minulosti, přičemž vstupní cena před 2 lety byla 32,43 a konečná 32,42. Je to tedy pěkný příklad toho jak můžeme díky aktivnímu přístupu k obchodování vydělat peníze na růstu i poklesu trhu, přesto, že se cena po 2 letech ocitla tam, kde začínala. Použili jsme přitom jen jednoduchou kombinaci 5-denního a 13-denního exponenciálního klouzavého průměru. Kde byste však byli v takové situaci se strategií "Buy and hold"?

 

Poznámky k uvedenému OS:

Obchody jsou plánované pro každý den zvlášť - buď jsme v Buy nebo Sell pozici - žádné hluchá místa, ani pokud nás předtím vyrazilo na Stop Loss a signál se na další den nezmění.
Pro úplnost ještě uvádíme, že v tomto obchodním systému nejsou zakomponovány poplatky brokera ani slippage. S tím musí každý obchodník počítat a jsou individuální. Poplatky závisí od kvality služeb, jakou požadujete, jako i trhu, který obchodujete, slippage je zase ovlivněn zejména likviditou vybraného trhu. Podle toho, koho si vyberete a jaký derivát budete obchodovat musíte pak do svého OS zakomponovat příslušné parametry.
Na druhé straně jsou v uvedeném vzorovém OS započítané i otvírací gaps. T.j. pokud cena otevře na podstatně nižší nebo vyšší úrovni, než je náš Stop Loss, musíme počítat s větší ztrátou, jako je SL samotný. Na to také hodně začínajících obchodníků zapomíná a na začátku se proto těší, jak objevili "svatý grál", dokud neobjeví vlastní chybu.

 

Na závěr:

Softwarový kalkulátor typu Excel nám nejen pomáhá v začátcích, při testování a vytváření našeho obchodního systému, ale značně ovlivňuje i naši psychiku. Pomáhá nám dodržovat jasná pravidla - vstupy a výstupy z obchodů, jakož i celý money management. Jednoznačně bychom každému začínajícímu, ale i pokročilému, obchodníkovi, který tak dosud neučinil, doporučovali maximum svých rozhodnutí automatizovat takovýmto způsobem. Obchodování se tak nejen racionalizují, ale máme i podstatně lepší přehled o tom, co a kdy přesně máme udělat.

 

Malý bonus:

Jako odměnu pro tradery, kteří se zaregistrovali a snaží se o rozvoj diskuzního fóra, připojujeme uvedený Obchodní systém jako přílohu diskuzního fóra - soubory ke stažení v adresáři stránky eTrading.sk (viditelný pro přihlášené uživatele). Snad vám pomůže při testu některých vlastních obchodních přístupů. Pro ty, kteří se ještě do diskuse nezapojili, ale mají zájem udělat tak, registrační link je zde.


Joomla templates by a4joomla