Zvolte jazyk

Profit Target založen na Average True Range je variabilním PT (viz ATR idikátor). Na rozdíl od Fixního Profit Targetu, se ATR PT nezaměřuje na získání Fixního výdělku, ale na Variabilní zisk, tedy zisk, který může být vyšší než v dobách klidného obchodování na burze. Tento potenciální zisk se mění v závislosti na momentální volatilitě trhu. Danou volatilitu, t.j. "divokost" trhu dobře zohledňuje právě ATR indikátor. Čím je volatilita vyšší, tím vyšší je i samotné ATR. Čím je trh klidnější, tím je hodnota ATR také nižší.


Vzorec pro výpočet Profit Targetu založeného na ATR by vypadal následovně:

 

ATR PT Buy = C + (ATR * x)

ATR PT Sell = C - (ATR * x)

 

C = Close cena od níž se Profit Target odvozuje, resp. cena nákupu
ATR * x = zvolený násobek Average True Range, který je stanoven jako cílový zisk

 

Příklad: Teoretická východiska jsou následující - cena kontraktu 100 USD, aktuální ATR 2,5, pracujeme např. s konstantou x = 2 (t.j. dvojnásobkem ATR). Pokud jsme v Long / Buy pozici, pak je náš ATR Profit Target stanoven na 100 + (2,5 * 2) = 105 USD. Pro Short pozici by byl Profit Target 100 - (2,5 * 2) = 95 USD.

ATR Profit Target je vhodné kombinovat s ATR Stop Loss. Jak PT, tak i SL potom zohledňují momentální volatilitu trhu a oba se přibližují a vzdalují ve stejných poměrných vzdálenostech. Vyhneme se tak nepříjemné situaci, že by se mohly stát navzájem nesouvisejícími a dokud bude jeden v časech zvýšené volatility volnější, druhý zůstane příliš přitažen k cenovému grafu. Souvisí to s již zmíněným pravidlem, že Profit Target by měl být vyšší než Stop Loss (viz Fixní Profit Target). Pokud by nebyly navzájem propojeny, mohlo by se stát, že stop loss založen na ATR by byl v dobách volatility vyšší než Fixní Profit Target, čímž by došlo k tomu, že bychom inkasovali nižší zisky a vyšší ztráty (nedodrželi by jsme Risk to Reward Ratio).


Využití: Pochopit princip a výhody ATR Profit Targetu by nemělo činit žádné problémy. ATR PT, na rozdíl od Fixního PT umožňuje v časech zvýšené volatility se tímto trhům přizpůsobit a inkasovat tak vyšší zisky než během klidného obchodování.


Joomla templates by a4joomla