Zvolte jazyk

Fixní Profit Target je opakem Fixního Stop Lossu. Jejich princip je však stejný. Fixní SL má za cíl zabránit příliš vysokým ztrátám, resp. ochránit zisk (pokud jsme v obchodě už pár dní a překonali jsme Break Even Point). Z obchodu vystupujeme po dosažení plánovaného zisku a tím tento zisk ochráníme před případným poklesem, což je zase podstata Profit Targetu.

 

Fixní Profit Target se stanoví stejně jako Fixní Stop Loss, avšak na opačné straně křivky. Zatímco je SL stanoven POD Close cenou, Profit Target se stanoví NAD close cenou (hovoříme o Long / Buy pozici). Při Short pozici se Fixní Profit Target stanoví pevnou částkou POD Close cenu.

Při využití Fixního Profit Targetu je naším cílem vydělat přesně určenou Fixní částku.

 

Vzorec vypadá následovně:

Fix PT Buy = Close cena + Zvolená částka (ticky / pips)

Fix PT Sell = Close cena - Zvolená částka (ticky / pips)

 

Příklad: Nakupujeme za cenu 100 USD za kontrakt. 1 USD je tvořen z 10 ticků (podobně jako je 10 milimetrů v každém centimetru). Každý tick má hodnotu např. 10 USD - pokud nerozumíte viz princip pákového obchodování.

Jelikož každý minimální posun trhu (1 tick) má hodnotu 10 USD a náš Profit Target je např. 500 USD (t.j. 50 ticků), stanovili bychom Profit Target na 100 USD + 50 ticků = 105 USD za kontrakt. Pokud bychom zároveň do trhu zadávali i stop loss - 200 USD, náš obchod by vypadal takto: Nákup komodity BUY

Kontrakt za 100 USD

Profit Target na 105 USD a

Stop Loss na 98 USD.

Následně záleží už jen na tom, zda trh dosáhne jako první náš Profit Target nebo Stop Loss. V prvním případě vyděláme 500 USD, v druhém případě proděláme 200 USD.

Využití: Platí stejná pravidla pro správné určování Profit Targetu. Jedním ze základních je, že PT by měl být stanoven výš než SL - viz např. Risk to reward ratio. Je to z jednoduchého důvodu. Pokud bychom vstupovali do obchodů čistě náhodně, dosáhli bychom v dlouhodobém měřítku poměr ziskových a ztrátových obchodů kolem 50/50. Teď si představte, že by byl Profit Target (tedy inkasovaný zisk) stanoven níže než Stop Loss. Došlo by k tomu, že by se ztráty prohlubovaly a nárůst zisků by nebyl dostatečný aby je pokryl. Proto se Profit Target stanovuje výš než SL. Může to být 2; 2,5; 3-násobek a pod.

Nastavení Profit Targetu je individuální záležitostí obchodníka. Je nutné si však uvědomit, že čím vyšší je stanoven Profit Target, tím se vystavujeme většímu riziku, že nebude nikdy dosažen. Nízký Profit Target je zase velmi reálný k dosažení, avšak jak jsme si již uvedli, měl by být větší než SL. Pokud bychom tuto podmínku dodrželi, musel by být nízký i SL, což by vedlo k častému vyrážení z trhu. Vhodný poměr SL a Profit Targetu je záležitostí momentálně převládající situace na trhu a ziskovosti aplikovaného obchodního systému.

Poznámka: Hlavní nevýhodou Fixního Profit Targetu je, že nezohledňuje momentální situaci na trhu, přesněji jeho volatilitu. Ať je trh jakkoli bouřlivý, vždy inkasujeme stejný zisk, přestože bychom mohli inkasovat více. Tento problém řeší Variabilní Profit Target - např. Average true range profit target.


Joomla templates by a4joomla