Zvolte jazyk

Podstatou Average True Range Stop Loss je stanovení variabilní ztráty, kterou je obchodník ochoten akceptovat v jednotlivých dnech obchodu. T.j. obchodník může být ochoten akceptovat jeden den 150 USD, další den 210 USD a následně např. 190 USD ztráty.

 

Stop Loss založen na Average True Range se řídí stejnými pravidly jako Fixní stop loss. Rozdílná je jen podstata jeho konstrukce a využívání.

Rozdílnost riskování částky (riskování ticků / pipsů) je způsobena zejména rozdílnou volatilitou trhu. Jinak řečeno, čím je trh volatilnější (velké rozdíly mezi OHLC cenami, t.j. High-Low, Open-Close), tím větší odstup od cenového grafu dodržuje variabilní ATR Stop Loss (SL je pak větší). Dává tím trhu prostor "dýchat" v rozbouřených periodách a také čas na to, aby se rozběhl naším směrem. Pokud stanovíme Stop Loss jako násobek ATR, např. 2-násobek, pak se při zvýšené volatilitě trhu zvětšuje i SL.

Při stanovení Stop Loss prostřednictvím ATR si obchodník tento vhodný násobek musí nejdříve najít. Může to být 0,5-násobek, ale i 4-násobek. Závisí od trhu samotného, obchodního systému, který obchodník využívá, ale hlavně jeho ochoty riskovat. Univerzální pravidlo neexistuje.

Využití: Platí stejná pravidla jako při Fixním Stop Loss. První den v obchodě stanovíme stop loss nad / pod vstupní cenu. Každý další den posouváme ATR Stop Loss na rozdíl Close ceny - námi zvolený počet variabilních ticků. Tento Stop Loss posouváme, dokud cena roste. Posouváním SL výš a výš (při short obchodech níž a níž) chráníme stále větší část zisků.

Pozor: při BUY pozici Stop Loss nikdy neposouváme níž než jsme ho měli předchozí periodu a při SELL pozici SL nikdy neposouváme výš než jsme ho měli předchozí periodu. To by prakticky znamenalo, že "ustupujeme" trhu a jsme ochotni akceptovat čím dál tím vyšší ztrátu. (Výjimky jsou tu sice možné - ale jen v malém rozpětí několika dolarů. Nikdy však neustupujte ve větší míře a navíc vícekrát). Obchodníci, kteří si mohou dovolit se SL ustupovat, mají stanoveny jiné pevná pravidla, které jejich kapitál ochrání. Také v takových případech zvyknou využívat Break Even Point a Profit Target.

Poznámka: ATR Stop Loss je konstruován na základě Volatility trhu, není to však jediná možnost konstrukce variabilního Stop Lossu. Stop Loss můžeme také konstruovat na základě úspěšnosti či neúspěšnosti obchodního systému, poměru ziskových a ztrátových dní, velikosti našeho Drawdownu atd.


Joomla templates by a4joomla