Zvolte jazyk

KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average vytvořil Perry Kaufman a popsal ho ve své knize Smarter Trading (1995). Kaufman vytvořil KAMA tak, aby bral v úvahu "noise", tedy šum trhu. Pokud na trhu převládá rostoucí trend, s občasnými menšími reverzními pohyby, Adaptive Moving Average sleduje cenovou křivku zblízka, protože šum trhu je jen nepatrný. Na druhé straně, pokud se trh pohybuje do strany (Ranging market) - čili Close cena uzavírá jednou výše, jednou níže než Open a šum trhu je proto vysoký, KAMA reaguje s odstupem, aby v takovém případě nevydával mnoho falešných signálů a obchodování na burze nebylo zbytečně ztrátové (příliš mnoho signálů na nákup a prodej).

SC (Smoothing Constant, Vyhlazující konstanta) se používá jako součást výpočtu klouzavých průměrů a určuje to, do jaké míry je průměr citlivý k výkyvům cen. Pohybuje se v rozmezí od 0 po 1. Čím nižší je hodnota SC, tím méně citlivý se klouzavý průměr stává. Kaufman upravil Exponenciální klouzavý průměr tak, aby SC byla proměnlivá a odrážela nejen směrování, ale i volatilitu trhu.

Obrázek níže zobrazuje KAMA indikátor v cenovém grafu.

KAMA indicator

Výpočet KAMA je následující:

1. Vypočítáme ER (Eficiency Ratio) jako podíl Směru a Volatility trhu:

[ABS (Close t - Close tn)] / [n Σ (ABS (Close t - Close t-1))],

kde n znamená vybraný počet dní pro výpočet klouzavého průměru

Pokud by např. všech zvolených 10 dní skončilo tak, že uzavřou výš, než předchozí den, bylo by ER rovné 1, pokud by trh během těchto 10 dní osciloval do boku, a nikam by se tak nepohnul, bylo by ER rovné 0.

2. Určíme si hranice nejkratšího a nejdelšího klouzavého průměru, který chceme uplatnit pro výpočet KAMA a vypočteme jejich Smoothing Constant - SC. Kaufman doporučoval vymezit hranice klouzavého průměru od 2 po 30 dní, což znamená, že SC kratšího průměru by se rovnalo 0,6667 a delšího 0,0645.

SC = ER * (Fast SC - Slow SC) + Slow SC
t. z. SC = ER * (0,6667 - 0,0645) + 0,0645

Jak jsme již dříve uvedli, pokud z 10 dní uzavře stejným směrem (např. vždy výš než předchozí den), bylo by ER rovné 1, a tak by se SC rovnalo 0,6667, což by odpovídalo 2-dennímu klouzavému průměru. Pokud by se však trh pohyboval do boku, bylo by ER rovné 0, což by odpovídalo SC nejdelšího zvoleného klouzavého průměru, tedy 30-denního. KAMA zkracuje a natahuje periodu pro výpočet klouzavého průměru podle toho, jaké podmínky na trhu převládají. Podle potřeby se tak KAMA stává citlivějším nebo robustnějším.

Přesto, že KAMA by se při bočním pohybu počítala jako 30-denní klouzavý průměr, stále to nevylučuje, že KAMA bude oscilovat jednou nahoru, jednou dolů. Kaufman proto doporučuje vyhladit SC další operací - jeho umocněním na druhou. Následujícím krokem proto je:

3. C = SC x SC

C je finální vyhlazující konstantou, která se zahrnuje do výpočtu Kaufman adaptive moving average. Samotný výpočet KAMA pak probíhá stejně jako výpočet exponenciálního klouzavého průměru. Jeho vzorec je:

4. KAMA = Kama t-1 + [(C * (Close t - Kama t-1)]

 

Využití:
KAMA patří mezi méně známé klouzavé průměry (a zároveň k jedním z nejvíce podceňovaných!!!). Jeho velkou výhodou je však to, že bere v úvahu také volatilitu trhu a svoji délku upravuje podle toho, jaké podmínky na trhu převládají. Tyto vlastnosti má jen málo indikátorů technické analýzy. KAMA tak může vydávat velmi pěkné signály o převládajícím trendu na trhu, což je zároveň jedním ze způsobů jeho využití při obchodování. Další možnosti jsou totožné s využitím ostatních klouzavých průměrů. Zajímavé využití KAMA se nabízí také pro vyhlazení jiných indikátorů.


Joomla templates by a4joomla