Zvolte jazyk

Volume znamená Objem uzavřených kontraktů mezi obchodníky. Jinak řečeno, pokud je Volume aktuálního dne 10 000, znamená to, že v aktuální den se uzavřelo 10 000 kontraktů. Zatímco tržní cena vyjadřuje aktuální shodu nabídky a poptávky na ceně přijatelné pro obě strany, Volume vyjadřuje počet - kolik kontraktů se podařilo mezi obchodníky spárovat.

 

Pozor - uvědomte si, že v komoditách má každý kontrakt dvě strany - stranu kupujícího a stranu prodávajícího. T.j. Volume vyjadřuje, že 10 tisíc obchodníků nakoupilo a 10 tisíc obchodníků prodalo, což v konečném důsledku znamená uzavření 10 tisíc kontraktů. V uvedeném příkladu vycházíme z toho, že každý obchodník koupí nebo prodá jen jeden kontrakt. Teoreticky je však možné, že 10 obchodníků nakoupilo po 1000 kontraktů, přičemž na druhé straně je 50 obchodníků, z nichž každý prodal např. po 200 kontraktů. Jsou možné jakékoli kombinace.

Pro úplnost však také uvádíme, že ne v každém trhu a časovém rámci se dá Volume sledovat. I proto můžeme najít Volume v několika variacích.

  • Volume vyjadřující počet uzavřených jednotlivých kontaktů je nejpřesnější (mohou to být např. Kontrakty kukuřice, akcie atd.). Právě tento typ Volume je popisován v tomto článku.
  • Volume vyjadřující počet obchodů - t.j. jen obchody, nikoli počet kontraktů je podstatně méně přesný. Pokud by např. 1 obchodník v tento den prodal 100 kontraktů a jiný 1 obchodník by těchto 100 kontraktů nakoupil, takové Volume by nám ukázalo pouze hodnotu 1 a ne 100, protože byl uzavřen pouze 1 obchod.

Volume bývá graficky znázorněn formou histogramu pod cenovým grafem.


Volume Objem Obchodov

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Využití Volume:

  1. Volume je součástí některých indikátorů technické analýzy. Jeho hlavním úkolem je přidělit vyšší váhu datům, t.j. cenám, kdy bylo dosaženo vyšší Volume. Pokud se např. 1000 obchodníků dohodlo na ceně 100 USD za kontrakt, má to pro některé indikátory vyšší váhu, než cena 95 USD, na níž bylo dosaženo Volume jen 150.
  2. Konstantní, rovnoměrné Volume obvykle znamená přetrvávající trend, zatímco postupné snižování Volume, stejně jako prudký a extrémní nárůst mohou předznamenávat brzkou změnu trendu na opačný.
  3. Další, a to hlavní, výhodou Volume je, že nám ukazuje Likviditu daného trhu. Je to velmi důležitá vlastnost. Obecně se nedoporučuje obchodovat trhy s nízkým Volume (např. pod 10000 kontraktů), neboť na nízko likvidních trzích je větší pravděpodobnost, že se nám podaří zbavit našeho závazku za mnohem méně výhodných podmínek - větší slippage, t.j. větší rozdíl mezi žádanou cenou a reálně dosaženou, což logicky omezuje náš zisk a prohlubuje ztráty.

Volume je také výborným ukazatelem, kdy přerolovat na nový kontraktní měsíc - v momentě, kdy nové Volume (Volume nového kontraktu) dosáhne a předstihne Volume starého kontraktu.


Joomla templates by a4joomla