Vyberte váš jazyk

Envelopes (Obálky) sú jednoduchým indikátorom pozostávajúcim z dvoch kĺzavých priemerov, resp. z dvoch variácií jedného kĺzavého priemeru.

 

Jeho konštrukcia je nasledovná: 

Horná obálka = EMAx + y %

Dolná obálka = EMAx – y %

EMAx = zvolený kĺzavý priemer
y % = zvolené percentá šírky obálky

 

Horná i dolná obálka tak kopírujú vybraný kĺzavý priemer vo vzdialenosti, ktorú si zvolí sám obchodník. Ak sa napríklad rozhodneme pracovať s EMA21, ktorá má pre teoretické výpočty hodnotu 10 jednotiek, tak horná obálka (pri 5 % hraniciach) má hodnotu 10,5 a spodná obálka hodnotu 9,5 jednotiek.

 

Envelopes

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible charts

 

Použitie: Základný predpoklad použitia tohto indikátora technickej analýzy je v tom, že cena sa zvykne pohybovať okolo svojho kĺzavého priemeru a v blízkych hraniciach - obálkach. Po ich prekročení sa vracia späť do normálu. Vychádzajúc z uvedeného, predaj aktíva sa odohráva v okamihu, kedy cena podkladového aktíva prerazí Hornú obálku MA, nákup aktíva sa odohráva v okamihu, keď cena prerazí Dolnú obálku MA (očakávame že sa cena vráti k svojej priemernej hodnote). To platí najmä v prípade absencie výraznejšieho trendu.

Pokiaľ je však trh v trende, cena sa nezvykne pohybovať v celom rozsahu obálky. V takom prípade sa väčšinou pohybuje – od moving average po Hornú obálku (ak ide o rastúci trend) a od moving average po Spodnú obálku (ak ide o klesajúci trend). Pre obchodovanie na burze platí, že nakupujeme, ak pri rastúcom trende klesne cena od Hornej obálky späť k zvolenému kĺzavému priemeru (teda nie až k Dolnej obálke) a predávame, ak pri klesajúcom trende cena vystúpi od spodnej obálky späť k svojmu priemeru.  

Moving Average Envelopes sú veľmi podobné Bollinger Bands. Zatiaľ čo sa však pri BB berie do úvahy aj volatilita trhu, pri Moving Average Envelopes sa volatilita do úvahy neberie a obálky sú vždy vzdialené od zvoleného kĺzavého priemeru v rovnakej vzdialenosti. Je preto vhodné v časoch zvýšenej volatility trhov, zväčšiť šírku obálok o ďalšie percentá.

Jednoznačné odporúčania na vhodnú periódu EMA a šírku obálok nie je možné dať. Každý trh má svoje špecifiká, inú volatilitu, a preto, ak sa rozhodnete obchodovať na základe Envelopes, musíte si na historických dátach prepočítať, aká kombinácia kĺzavého priemeru a šírky obálok najlepšie vystihuje špecifiká trhu a bola by dostatočne ziskovou. Jediným odporúčaním je snáď to, aby sa aspoň 90 % všetkých hodnôt pohybovalo v rámci obálok a len zvyšných 10 % presahovalo jednu alebo druhú hranicu.

Joomla templates by a4joomla